OAH

 2016. február 7. vasárnap 
•  Az OAH elérhetőségei
•  Szervezeti felépítés
•  Vezető tisztségviselők
•  SZMSZ
•  Jogi háttér
•  Az OAH angolul...
•  Nukleáris létesítmények hatósági felügyelete
•  Nukleáris és radioaktív anyagok hatósági felügyelete
•  Fizikai védelem
•  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelése
•  Nukleárisbaleset-elhárítás
•  Szabályozás
•  Nemzetközi kapcsolatok
•  Részvétel az Európai Unió munkájában
•  Műszaki megalapozó tevékenység
•  Tájékoztatás
•  Tevékenységek szabályozása
•  Az alkalmazás szabályozása
•  Műszaki megalapozó tevékenység
•  Műszaki háttérintézmények
•  Nukleáris baleset-elhárítás
•  Nemzetközi egyezmények
•  INES skála
•  Nukleáris létesítmények
•  Az atomenergia részesedése...
•  Nem energetikai alkalmazások
•  Az OAH gazdálkodása
•  A KNPA kezelése
•  1.Közadat
•  2.Szervezeti, személyzeti adatok
•  3.Tevékenység, működés adatai
•  4.Gazdálkodási adatok
•  1.A hónap hírei
•  2.Sajtóközlemények
•  3.Sajtótájékoztatón kiadott anyagok
•  4.Nemzetközi hírek
•  5.Rendezvények
•  6.Egyéb
•  Nyilvános kiadványok
•  Előadások
•  Felülvizsgálatok eredményei
•  Enciklopédia (Rövidítések jegyzéke)
•  Nukleáris Biztonsági Szabályzatok
•  Útmutatók
•  Politikák
•  Szoftverek

 ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL

Keresés:      
    NAGY KONTRASZTÚ OLDALAK

ENGLISH VERSIONKAPCSOLATOKE-MAIL  

 
AZ OAH FELADATAI

Az Országos Atomenergia Hivatal nem támogatója és nem ellenzője az atomenergia alkalmazásának. Alapvető feladata, hogy az atomenergia alkalmazásában érdekelt szervektől függetlenül ellássa és összehangolja a nukleáris energia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával, a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos hatósági feladatokat, biztosítsa a teljes körű tájékoztatást, valamint előzetesen véleményezze az atomenergia alkalmazásával összefüggő jogszabályokat és hatósági előírásokat.

Az OAH tevékenységének legfontosabb területe a nukleáris létesítmények — köztük elsősorban a Paksi Atomerőmű — hatósági felügyeletének ellátása. A nukleáris létesítmények kiemelt biztonsági jelentőségük miatt folyamatos hatósági felügyelet alatt állnak, amely átfogja az engedélyezés, az ellenőrzés, az értékelés és a jogérvényesítés eljárásait. A hatósági felügyelet folytonosságát a Hivatal a létesítmény területén fenntartott helyszíni felügyelettel és ügyeleti rendszer működtetésével biztosítja.

Az ionizáló sugárzást kibocsátó radioaktív anyagok és az önfenntartó, nukleáris láncreakcióra képes vagy képessé tehető anyagok biztonságos alkalmazását szigorú hatósági rendszer felügyeli. Az atomenergiáról szóló törvény szerint az OAH hatáskörébe tartozik:
  • a nukleáris anyagok – nemzetközi szerződésekben rögzített előírásokkal összhangban lévő – központi nyilvántartása és ellenőrzése;
  • a nukleáris export és import előzetes engedélyezése;
  • a radioaktív anyagok és készítmények központi nyilvántartása;
  • a radioaktív anyagok szállításának engedélyezése a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok rendelkezései szerint;
  • a radioaktív anyagok csomagolásának jóváhagyása és ellenőrzése;
  • a nukleáris létesítmény, radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolója, valamint nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék fizikai védelmi rendszere kialakításának, üzemeltetésének, valamint módosításának hatósági engedélyezése és ellenőrzése, az Országos Rendőr-főkapitányság szakhatósági együttműködésével.
Az OAH hatásköre kiterjed az atomenergia alkalmazásával összefüggő kutatási-fejlesztési tevékenység értékelésére és összehangolására, a hatósági ellenőrzést szolgáló műszaki megalapozó tevékenység finanszírozására. Feladatkörébe tartozik az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés összehangolása, a területhez kapcsolódó államközi egyezmények előkészítése és végrehajtásának megszervezése, a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés összefogása. A Hivatal látja el a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítésének és üzemeltetésének, illetve a nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) finanszírozását biztosító Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelését.


Nukleáris létesítmények hatósági felügyelete
Nukleáris létesítmények hatósági felügyelete
Nukleáris és radioaktív anyagok hatósági felügyelete
FIZIKAI VÉDELEM
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelése
Nukleárisbaleset elhárítás
Szabályozás
Nemzetközi kapcsolatok
Részvétel az Európai Unió munkájában
Műszaki megalapozó tevékenység
Tájékoztatás

   

Országos Atomenergia Hivatal
Telefon: 06 (1) 436-4800  - Telefax: 06 (1) 436-4843
Cím: 1036 Budapest Fényes Adolf utca 4.
Postacím: 1539 Budapest Postafiók 676.
E-mail: szerkeszto kukac haea pont gov pont hu

OLDAL-TÉRKÉPIMPRESSZUMLETÖLTÉSI SEGÉDLETTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK