2016. február 12. péntek 
•  Az OAH elérhetőségei
•  Szervezeti felépítés
•  Vezető tisztségviselők
•  SZMSZ
•  Jogi háttér
•  Az OAH angolul...
•  Nukleáris létesítmények hatósági felügyelete
•  Nukleáris és radioaktív anyagok hatósági felügyelete
•  Fizikai védelem
•  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelése
•  Nukleárisbaleset-elhárítás
•  Szabályozás
•  Nemzetközi kapcsolatok
•  Részvétel az Európai Unió munkájában
•  Műszaki megalapozó tevékenység
•  Tájékoztatás
•  Tevékenységek szabályozása
•  Az alkalmazás szabályozása
•  Műszaki megalapozó tevékenység
•  Műszaki háttérintézmények
•  Nukleáris baleset-elhárítás
•  Nemzetközi egyezmények
•  INES skála
•  Nukleáris létesítmények
•  Az atomenergia részesedése...
•  Nem energetikai alkalmazások
•  Az OAH gazdálkodása
•  A KNPA kezelése
•  1.Közadat
•  2.Szervezeti, személyzeti adatok
•  3.Tevékenység, működés adatai
•  4.Gazdálkodási adatok
•  1.A hónap hírei
•  2.Sajtóközlemények
•  3.Sajtótájékoztatón kiadott anyagok
•  4.Nemzetközi hírek
•  5.Rendezvények
•  6.Egyéb
•  Nyilvános kiadványok
•  Előadások
•  Felülvizsgálatok eredményei
•  Enciklopédia (Rövidítések jegyzéke)
•  Nukleáris Biztonsági Szabályzatok
•  Útmutatók
•  Politikák
•  Szoftverek

 ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL

Keresés:      
    NAGY KONTRASZTÚ OLDALAK

ENGLISH VERSIONKAPCSOLATOKE-MAIL  

 
NUKLEÁRISBALESET ELHÁRÍTÁS


Először közzétéve: 2003.11.22. , utoljára módosítva: 2011.3.18.

 

 
Az OAH tevékenységének fontos területe a nukleárisbaleset-elhárítási felkészüléssel kapcsolatos sokrétű feladatok ellátása. A vonatkozó jogszabályok szerint az alábbi fontosabb feladatok tartoznak a Hivatal hatáskörébe:
  • a nukleáris létesítmény nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének az első alkalommal történő, illetve módosítását követő érvénybe léptetéséhez szükséges engedélyezése;
  • nukleáris veszélyhelyzetben a nukleáris biztonsági és a sugárvédelmi helyzet értékelése;
  • a nukleáris balesetekkel kapcsolatos gyorsértesítési, kapcsolattartási és az illetékes hatóságra háruló feladatok ellátása, amelyek az Európai Uniós tagságból, továbbá a külön jogszabályokkal kihirdetett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a nukleáris veszélyhelyzeti gyorsértesítésről és a segítségnyújtásról létrejött nemzetközi egyezményekből (28/1987 (VIII. 9.) és 29/1987 (VIII. 9.) MT Rendeletek), valamint a kapcsolódó kétoldalú nemzetközi megállapodásokból erednek;
  • nukleáris veszélyhelyzetben szakértői részleg működtetése a katasztrófák elleni védekezésről szóló törvény szerinti védekezési munkabizottságban;
  • a nukleárisbaleset-elhárítás kérdéseiben illetékes műszaki tudományos tanács létrehozása és működtetése;
  • balesetelhárítási szervezet létrehozása, felkészítése és működtetése az OAH hatáskörébe tartozó nukleárisbaleset-elhárítási feladatok ellátására.
Az OAH székházában Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központ (Centre for Emergency Response, Training and Analysis, CERTA) működik. A központ lehetővé teszi hazai vagy külföldi nukleáris létesítményben üzemzavari vagy baleseti helyzet bekövetkezése esetén, vagy a hazánkat érintő, de más okból kialakuló, a lakosságot, a környezetet fenyegető nukleáris veszélyhelyzet figyelemmel kísérését, elemzését és a lehetséges következmények gyors meghatározását.
Az OAH tevékenysége a nukleárisbaleset-elhárítás területén szervesen illeszkedik a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásaként kialakult általános katasztrófavédelmi rendszerhez. Ennek központi irányítását a Kormányzati Koordinációs Bizottság végzi, amelynek elnöke a belügyminiszter, nukleárisbaleset-elhárítási kérdésekben helyettese az OAH főigazgatója, tagjai a 2009. május elsejével módosított 179/1999. (XII. 10.) Kormány rendeletben illetékes miniszterek, vagy az általuk megbízott állami vezetők.

   OAH Baleset-elhárítási Szervezet
   Műszaki tudományos együttműködés
   CERTA
   Gyakorlatok
   INES skála

 
   

Országos Atomenergia Hivatal
Telefon: 06 (1) 436-4800  - Telefax: 06 (1) 436-4843
Cím: 1036 Budapest Fényes Adolf utca 4.
Postacím: 1539 Budapest Postafiók 676.
E-mail: szerkeszto kukac haea pont gov pont hu

OLDAL-TÉRKÉPIMPRESSZUMLETÖLTÉSI SEGÉDLETTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK