ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Gyakorlat a KFKI telephelyén (2008. május 15.)

2008.05.15

Az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya május 15-én átfogó gyakorlatot szervezett a KFKI csillebérci telephelyén. Ennek során nukleáris és radioaktív anyag lefoglalását szimulálták. A gyakorlat célja a talált, illetve lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedések gyakorlása, a csempészett nukleáris anyag felfedezését követően az intézkedő szervezetek és hatóságok közötti együttműködés begyakorlása, valamint a mérőszolgálatok felkészültségének ellenőrzése volt. (Az elhárítási tevékenység gyakorlása: Horváth Kristóf, főosztályvezető Országos Atomenergia Hivatal)

Tovább olvasom »

Felülvizsgálati értekezlet

2008.05.08

Az 1996. október 14-én hatályba lépett nukleáris biztonsági egyezmény végrehajtását értékelő negyedik felülvizsgálati értekezlet 2008. április 14-25. között ülésezett Bécsben. Az egyezménynek jelenleg 61 részes tagállama van, a felülvizsgálati értekezleten ezek közül 55 tagállam vett részt. Az értekezleten Maurice T. Magugumela (Dél-Afrikai Köztársaság) elnökölt.

Tovább olvasom »

Meghívó sajtóbemutatóra

2008.05.08

Az elmúlt 15 évben a nemzetközi szervezetek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a nukleáris és radioaktív anyagok illegális kereskedelmének megelőzésére, detektálására és a vonatkozó jogszabályi előírások betartására. Az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya átfogó gyakorlatot szervez május 15-én a KFKI csillebérci telephelyén. Ennek során nukleáris és radioaktív anyag lefoglalását szimulálják. A gyakorlat célja a talált, illetve lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedések gyakorlása, a csempészett nukleáris anyag felfedezését követően az intézkedő szervezetek és hatóságok közötti együttműködés begyakorlása, valamint a mérőszolgálatok felkészültségének ellenőrzése lesz. A gyakorlatban az OAH-n kívül részt vesz az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, az Országos Rendőrfőkapitányság, a Budapesti Rendőrfőkapitányság, a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, az MTA Izotópkutató Intézet és az Izotópkutató Intézet Kft. A gyakorlat során sajtóbemutatót is rendezünk, amelyen a média képviselői megismerkedhetnek a talált, illetve lefoglalt, potenciálisan veszélyes radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekkel, s a veszély elhárításának folyamatával. A sajtóbemutató 2008. május 15-én, csütörtökön 9 órakor lesz a KFKI csillebérci telephelyén (Budapest XII. Konkoly Thege Miklós út 29-33). Kérjük a részvételi szándékot telefonon, faxon vagy e-mailen 2008. május 13-ig jelezni Besenyei Gábornénál (telefon: 436-4861, fax: 436-4843, e-mail: besenyei@haea.gov.hu), s megadni a belépéshez szükséges adatokat (név, szem. ig. szám.), hogy a belépést előzetesen engedélyeztetni tudjuk. Ha személygépkocsival kíván jönni, s akkor kérjük a gépkocsi rendszámát is. A bemutatón lehet fényképezni, és/vagy videofelvételeket készíteni.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH áprilisi Hírlevele

2008.05.06

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2008. április

2008.05.06

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

TSO szeminárium

2008.04.28

Az OAH Műszaki Főosztálya 2008. április 23-24-én tájékoztató szemináriumot szervezett a 2007. évi „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)” keretében elvégzett legfontosabb kutatások eredmények ismertetésére. A rendezvényen a partner intézmények (TSO-k) munkatársai közül is sokan részt vettek. Az eredmények megismerése és az előadásokat követő eszmecsere segíti azt, hogy a műszaki megalapozó tevékenység eredményei jobban hasznosuljanak az OAH hatósági munkájában. Az összesen 12 előadásban az előadók elméleti és kísérleti kutatások eredményeit ismertették. A szeminárium előadói a BME Nukleáris Technikai Intézettől (NTI), a KFKI Atomenergia Kutató Intézettől (AEKI), a Villamosenergia Kutató Intézet Zrt.-től (VEIKI), a Pannon Egyetemről, a SOM Systemtől és az Országos Meteorológiai Szolgálattól (OMSZ) érkeztek. A partnerintézmények beszámoltak az OAH részére végzett műszaki megalapozó tevékenység (MMT) eredményeiről, illetve a náluk zajló kutatások fő irányairól és jövőbeli terveikről. A tizenkét kiválasztott téma ízelítőt nyújtott az ABA MMT 2007. évi „terméséből”, hiszen 2007-ben a program keretében 56 témakörben folyt munka az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága megbízásából.

Tovább olvasom »

Az Országgyűlés elfogadta az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentést

2008.04.15

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. §-a kötelezi az Országos Atomenergia Hivatalt, hogy jelentést készítsen a Kormánynak és az Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról. A 2005. és 2006. évről készített jelentést megtárgyalta az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága, Gazdasági és informatikai bizottsága, Honvédelmi és rendészeti bizottsága, továbbá a bizottságok egyhangú támogatásával az Országgyűlés 2008. április 8-i ülése. A felszólalások során elhangzott, hogy az atomenergia 2005. és 2006. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés tudásigényes, felelősséget követelő tevékenységről ad számot, olyan területen, ahol az állam, a jogalkotó, az intézményrendszer, a műszaki tudományos intézetek és az iparág egyértelműen eredményesen teljesített. Az Országgyűlés 2008. április 14-i ülése a jelentést 341 ”igen” szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tovább olvasom »

Kitüntetések

2008.03.18

Nemzeti ünnepünk alkalmával a Köztársasági Elnök dr. Czottner Lászlónak, az OAH Jogi Önálló Osztály vezetőjének az Országos Atomenergia Hivatal jogi tevékenységének magas színvonalú ellátásáért a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét adományozta. Miniszteri elismerő oklevelet kapott Kissné Ugrai Emma, az OAH címzetes főmunkatársa és Macsuga Géza, az OAH főosztályvezetője. A díjakat az OAH-t felügyelő igazságügyi és rendészeti miniszter, dr. Draskovics Tibor adta át.

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2008 március

2008.03.17

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

Gyimesi díj

2008.03.17

Az igazságügyi és rendészeti miniszter ezúttal harmadik alkalommal ítélte oda az általa alapított Gyimesi Zoltán-díjat. A díj az atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett eredményes és kiemelkedő munka elismerésére adományozható. Ebben az évben Radnóti István, a paksi atomerőmű biztonsági igazgatója kapja ezt az elismerést, aki szakmai életútja során az üzemeltetés, a karbantartás és minőségfelügyelet területén kifejtett eredményes és kiemelkedő munkájával, szakmai tevékenységével, személyes közreműködésével jelentős mértékben hozzájárult az atomenergia alkalmazásának biztonságához és a nukleáris biztonság fejlesztéséhez. A díjat ünnepélyes keretek között április 10-én Pakson adják át. Indoklás

Tovább olvasom »

Szakmai konzultáció a Pannon Egyetemen

2008.03.10

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának érdekében, a hatósági működést számos háttérintézmény támogatja műszaki megalapozó tevékenysége révén. Az OAH NBI egyik fontos partnere az atomerőművi vízkémia és vegyészet területén a Pannon Egyetem. Az egyetem 5 karából szorosabb kapcsolatunk a Mérnöki Kar intézeteivel alakult ki az idők során. Az elmúlt időszak jelentős szervezeti átalakulásai után kölcsönösen előnyösnek láttuk egy intézményi látogatás megszervezését, hogy ismereteinket felfrissítsük az egyetem Mérnöki Karának intézeteiben rendelkezésre álló szakemberekről, ismeretekről és eszközökről. A látogatásra 2008. március 6-án került sor, melynek keretében találkoztunk az Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszék és a Fizikai Kémia Intézeti Tanszék szakembereivel, jártunk a Radiokémiai és Radioökológiai Intézetben és megtekintettük Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszék laboratóriumait. A bejárás során alkalom nyílt a Pannon Egyetem Mérnöki Kar és az OAH NBI közötti együttműködésről is egyeztetnünk, aminek különös aktualitást ad, hogy időszerűvé vált a műszaki megalapozó tevékenység 2009-2012 időszakra tervezett irányainak kitűzése. A megbeszéléseken a Pannon Egyetem Mérnöki Kar részéről Horváth Ottó dékán, Varga Kálmán professzor, intézetvezető, Horváth Géza tanszékvezető és Német Zoltán docens, az NBI részéről az Elemzési és Kutatásszervezési Osztály munkatársai vettek részt.

Tovább olvasom »

RANET megbeszélés

2008.02.22

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) gyorsértesítési és segítségnyújtási egyezményei előírják, hogy nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzetekben hogyan történik a nemzetközi kommunikáció és kapcsolattartás, amely a nemzetközi kapcsolattartó pontokon, az ún. illetékes hatóságokon keresztül zajlik. Magyarországon az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az illetékes hatóság. A NAÜ az azonnali nemzetközi segítségnyújtás elősegítése érdekében adatbázist hozott létre Response Assistance Network – RANET – címmel. Az adatbázisba a tagországok jelentik be azokat a nemzeti kapacitásaikat (tárgyi eszközök, valamint az adott terület szakértői), amelyekkel egy balesetet szenvedett államtól érkező felkérés esetén segíteni tudnak. A felkérés a NAÜ-höz érkezik, majd riasztják azokat az országokat, amelyek a RANET adatbázis szerint rendelkeznek a szükséges kapacitással. A NAÜ főigazgatója, Mohamed ElBaradei levélben kérte az egyezményes országokat, hogy azonosítsák, majd regisztrálják kapacitásaikat, amelyekkel részt tudnak venni a RANET hálózatban. 2008. február 19-én az OAH-ban szervezett ülésen az OAH munkatársai bemutatták a koncepciót a nukleárisbaleset-elhárításban érintett hazai szervezetek képviselőinek. Az ülésen részt vettek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Külügyminisztérium, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet, a Paksi Atomerőmű Zrt., az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet, a Magyar Honvédség Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ, az Országos Meteorológiai Szolgálat, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Központi Laboratóriumának munkatársai. Az OAH főigazgatója vezette ülésen megvitatták a regisztráció lebonyolítását, s elhatározták, hogy a rendelkezésre álló kapacitásokat feltérképezik. Várhatóan 2008 áprilisában sor kerül a hazai kapacitások regisztrálására a RANET adatbázisban.

Tovább olvasom »