ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Meghívó az OAH nyílt napjára

2007.08.14

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) ebben az évben is csatlakozott a KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI keretében meglátogatható intézményekhez. Az OAH székhelyén található a magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központja, a CERTA, amelyben nukleáris, vagy radiológiai vészhelyzetekben, illetve gyakorlatok idején az OAH Balesetelhárítási Szervezete (BESZ) működik. Nukleáris vészhelyzet esetén a CERTA-ban történik a nukleáris létesítmény (pl. atomerőmű, kutatóreaktor, radioaktív hulladéktároló) helyzetének értékelése, a környezeti radiológiai helyzet és a várható következmények előrejelzése, illetve a BESZ javaslatot tesz a döntéshozó szervek számára a lakosság védelmét célzó intézkedésekre. A CERTA központban rendelkezésre álló informatikai rendszer segíti e feladat elvégzését. Szeptember 15-én, szombaton a CERTA nyitva áll majd az érdeklődők előtt. 14 és 17 óra között óránként kezdődően rövid vetített előadást tartunk az OAH tevékenységéről és a magyar nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről, majd az érdeklődők meglátogathatják a CERTÁ-t. Vezetett séták időpontja: 14h, 15h és 16h. Cím: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. (közel az Amphiteatrumhoz)

Tovább olvasom »

Nukleáris sátor a Szigeten

2007.08.14

A Magyar Nukleáris Társaság fiataljai (FINE) ebben az évben is részt vesznek a Szigetfesztiválon, ahol a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően nagy érdeklődés volt a nukleáris sátor iránt. Nemcsak magyar, hanem számos országból érkezett külföldi fiatal is szorgalmasan töltötte a totókat, s szívesen beszélgetett a FINE tagjaival az atomenergia békés célú felhasználásáról. A FINE tagjai ugyanis német és angol nyelvű totókat is készítettek. Az OAH fiatal munkatársai is részt vesznek a Szigeten szervezett nukleáris sátor tevékenységében. 2007. augusztus 9-én dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója is ellátogatott a nukleáris sátorba néhány OAH munkatárssal együtt. A látogatás is jelezte, hogy az OAH nagyra értékeli a tájékoztatásnak ezt a formáját, s fontosnak tartja a fiatalok közötti ismeretterjesztést.

Tovább olvasom »

Új kiadványok

2007.08.07

Elkészült az OAH 2006. évi tevékenységét összefoglaló tájékoztató füzet, amely ismerteti a tárgyévben elért legfontosabb eredményeket. A képekkel illusztrált színes kiadvány példányai kérhetők az OAH Általános Nukleáris Igazgatóság titkárságáról (tel: 436-4841, fax: 436-4843), illetve a kiadvány megtalálható az OAH honlapján is (Letöltések).

Tovább olvasom »

Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat az „északi” megyékkel

2007.07.05

Külföldön bekövetkező nukleáris veszélyhelyzet korai időszakában a jogszabályok szerint a halasztást nem tűrő intézkedéseket a megyei Védelmi Bizottság elnöke határozza meg az OAH-tól kapott tájékoztatás és javaslat alapján. A vonatkozó rendelet értelmében az OAH a Nukleáris Védekezési Munkabizottság megalakulásáig látja el közvetlenül ezt a feladatot. Erre a feladatra történő felkészülés érdekében kezdeményezte az OAH még 2005-ben a megyei védelmi titkárokkal történő egyeztetés során rendszeres gyakorlatok megrendezését. Az első ilyen gyakorlatra 2007. június 26-án került sor a Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Nógrád megye megyei Védelmi Bizottságainak és Katasztrófavédelmi Igazgatóságainak részvételével.

Tovább olvasom »

Együttműködési megállapodás az Országos Atomenergia Hivatal és a Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ között

2007.07.02

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) és a Magyar Honvédség Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (MH GAVIK) között együttműködési megállapodás született az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben az intézményekre háruló feladatok hatékony megoldására. A megállapodás alapján az MH GAVIK nukleáris veszélyhelyzetek esetén szakértelmével és elemzésekkel járul hozzá az OAH veszélyhelyzeti feladatainak ellátásához. Az alábbi adatokat és információkat biztosítja: • sugárfelderítési adatok, • a távmérő hálózat által szolgáltatott dózisteljesítmény adatok, • nukleáris veszélyhelyzetekkel kapcsolatos elemzések eredményei, • minősített időszakban a saját, illetve ellenséges erők várható tevékenysége nyomán esetlegesen kialakuló nukleáris veszélyhelyzetre vonatkozó információk. Az OAH nukleáris veszélyhelyzetben elkészíti, és az MH GAVIK rendelkezésére bocsátja a várható terjedési és kiülepedési becsléseket, tudományos és szakértői támogatást nyújt az MH GAVIK hazai és külföldi műveletekben résztvevő állományának. Szakmai segítséget nyújt az MH GAVIK számára a nukleárisbaleset-elhárítási felkészülés támogatására irányuló kutatási, fejlesztési tevékenységének megvalósításához. Az együttműködési megállapodást 2007. június 28-án Zelenák János mk. ezredes, az MH GAVIK parancsnoka és Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója látta el kézjegyével.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH júniusi hírlevele

2007.06.28

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2007 március-június

2007.06.28

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

TETT-re kész nap Bátaapátiban

2007.06.11

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság (RHK Kht.) 2007. június 8-án ismeretterjesztő tanácskozást szervezett Bátaapátiban. A Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás (TETT) megalakulásának 10. évfordulója alkalmából az RHK Kht. igazgatója, dr. Hegyháti József köszöntötte a TETT munkájában résztvevő hét település képviselőit, melynek az adott igazán aktualitást, hogy a környezetvédelmi minisztertől „Környezetünkért Díj”-at kapott a TETT. A tanácskozáson dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója a „Bátaapáti és a magyarok híre a világban” címmel tartott előadást. Dr. Frigyesi Ferenc, az RHK Kht. beruházási igazgatója a bátaapáti hulladéktároló felszíni és földalatti építésének ütemezését, az Öko Zrt. képviselője, Magyar Emőke pedig a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló környezeti monitoring rendszerét ismertette. A polgármesterek ünnepélyesen megbízták a Lakossági Ellenőrző Csoport tagjait a beruházás és az üzemeltetés társadalmi ellenőrzésével, amelyre az RHK Kht. fogja felkészíteni a tagokat.

Tovább olvasom »

WENRA ülés az OAH-ban

2007.06.11

2007. május 29 – június 1. között az OAH székházában került sor az európai atomerőműveket felügyelő hatóságok szervezete (WENRA) radioaktív hulladékokkal és leszereléssel foglalkozó munkacsoportjának 18. ülésére. A WENRA WGWD (Western European Nuclear Regulator’s Association, Working Group on Waste and Decommissioning) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok tárolására, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére dolgoz ki harmonizált biztonsági követelményeket, a nemzetközi szabványok, a jó európai gyakorlat, továbbá érintett felek (stakeholders) véleményének figyelembe vételével. A tárolókra megalkotott ún. biztonsági referenciaszintek (safety reference levels) száma 77, a leszerelésre vonatkozóké 81. Az egyeztetett biztonsági követelmények a menedzselés, a tervezés, az üzemeltetés és a biztonság teljesülésének igazolása fő területekre terjednek ki, amelyeken belül további témakörök vannak.

Tovább olvasom »

A NAÜ gyermekrajz pályázata

2007.06.06

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megalakulásának 50 éves évfordulója alkalmából gyermekrajz pályázatot hirdet 8-14 éves gyermekek részére. A rajz témája "Energia a világunkban". A pályázat részletei a NAÜ honlapján (http://www.iaea.org/About/Anniversary/contest.html) találhatók. A rajz beküldési határideje 2007. július 31.

Tovább olvasom »

Juniális a Városligetben

2007.06.04

A Városligetben június 2-án és 3-án Egészségliget2007 címen juniálist rendeztek, amelyre meghívták az Országos Atomenergia Hivatalt is. A juniális programjában az egészségügyi felmérések mellett a biztonsági kérdések is központi szerepet kaptak. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium számos szervezete ott volt a bűnmegelőzés, a rendőrség tevékenysége és a börtönökben folyó munka iránti érdeklődés kielégítésére. A fellépők között ott volt a paksi neutron kommandó is. A nukleáris energiával kapcsolatos ismereteket a Petőfi Csarnok mellett elhelyezett Környezet, Energia összefoglaló névvel ellátott területen kaphattak az érdeklődők. Itt kaptak helyet a Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Köztisztasági Vállalat képviselői is. Az OAH a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társasággal (RHK Kht.) közös pavilonban vett részt a juniálison. A mellettünk lévő sátorban a Magyar Nukleáris Társaság és a FINE fiataljai tartottak műszeres bemutatót, előttünk az OÉVI mobil környezeti sugárzásellenőrző kocsija állt. Az OAH tájékoztató anyagokat adott az érdeklődőknek, az RHK Kht. posztereket, tájékoztató anyagokat és tudásfelmérő teszteket hozott a rendezvényre. A sátrak teteje felett lebegő nagyméretű kék luftballonok messziről is odavonzották az érdeklődőket. A luftballonon lévő színes atomka figuráját a gyerekek számára színezhető változatban is elkészítettük, amelyet zsírkrétával színezhettek, miközben a szülők a tesztet töltötték ki. A rajzolás és/vagy tesztkitöltés jutalmaként az atomka figurájával ellátott luftballont, valamint lehúzható matricát vihettek haza a gyerekek. Igen sokan jöttek oda a sátorhoz, időnként a szomszédos sátorok előtt is az RHK Kht. tesztjeit töltötték a lelkes érdeklődők. Sokan ott maradtak a tesz kitöltése után is, s érdeklődtek az atomenergia alkalmazásáról, a biztonságról, az atomerőművekről, az OAH-ról, a radioaktív hulladékok kezeléséről és a radioaktív sugárzásról. A kétnapos rendezvény próbára tette az OAH munkatársait is, bár fáradhatatlanul válaszoltak a nukleáris energia alkalmazásával, s az OAH tevékenységével kapcsolatos kérdésekre.

Tovább olvasom »