ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Hirdetmény Hirdetmény

Hirdetmény „A püspökszilágyi RHFT üzemeltetési engedély kérelme” engedélyezési eljárásban hozott döntésről

2019.08.28

Az Országos Atomenergia Hivatal – a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmére – döntést hozott „A püspökszilágyi RHFT üzemeltetési engedély kérelme” engedélyezési eljárásban. Az érvényes jogszabályok szerint erről értesíteni kell minden ismert ügyfelelet. Az ügyfelek számára tekintettel, az OAH hirdetmény útján értesíti az érintetteket. A hirdetmény elérhető Püspökszilágy és Kisnémedi község Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, az OAH honlapján (www.oah.hu), valamint a közigazgatási hirdetmények oldalán (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu).

Tovább olvasom »

Forrás: www.kormany.hu Forrás: www.kormany.hu

Kintüntetések nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából

2019.08.27

Munkájának elismeréseként az OAH hat munkatársa részesült elismerésben nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából. Szepes Károly Magyar Arany Érdemkeresztet, Kulcsár Istvánné és Windisch Gábor Magyar Bronz Érdemkeresztet vehetett át, Czelba Ferenc Prométheus-díjat, Füredi Szilvia és Schüszler Beáta Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott.

Tovább olvasom »

Paksi Atomerőmű Paksi Atomerőmű

Javítási munkák a Paksi Atomerőmű 2-es blokkján

2019.08.26

Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkját 2019. augusztus 24-én, 23:00 órától részlegesen leterhelték. A javításhoz a reaktorblokk egyik turbina-gépcsoportját teljesen leállították. A teljesítménycsökkentés alatt a generátor olajrendszerének meghibásodását javították. A blokk a terveknek megfelelően, augusztus 25-én, 20:00 óra előtt érte el ismét a 100%-os teljesítményt. Ezt követően 2019. augusztus 26-án délelőtt ismételten 50%-ra leterhelték a 2. blokkot a hétvégi javítás által érintett turbina-gépcsoport olajrendszer további meghibásodása miatt.

Tovább olvasom »

Útmutató-tervezet Útmutató-tervezet

Útmutató-tervezet az OAH honlapján nyilvános véleményezésre

2019.08.23

Az Országos Atomenergia Hivatal egy felülvizsgált útmutató szövegtervezetét tette közzé nyilvános véleményezés céljából. Az „Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetésiengedély-kérelmének összeállítása” című útmutató célja, hogy egyértelművé tegye a hatósági elvárásokat, és ezzel elősegítse az érvényes előírásokban meghatározott sugárvédelmi, illetve fizikai védelmi követelmények teljesülését és segítse a kérelmezőt a berendezés üzemeltetéséhez szükséges engedély iránti kérelem összeállításában.

Tovább olvasom »

Útmutató-tervezet Útmutató-tervezet

Útmutató-tervezet az OAH honlapján nyilvános véleményezésre

2019.08.23

Az Országos Atomenergia Hivatal egy felülvizsgált útmutató szövegtervezetét tette közzé nyilvános véleményezés céljából. A „Radioaktív anyagok alkalmazásiengedély-kérelmének összeállítása” című útmutató célja, hogy egyértelművé tegye a hatósági elvárásokat, és ezzel elősegítse az érvényes előírásokban meghatározott sugárvédelmi követelmények teljesülését, valamint segítse a kérelmezőt a radioaktív anyag alkalmazásához szükséges engedély iránti kérelem összeállításában.

Tovább olvasom »

Paksi Atomerőmű Paksi Atomerőmű

Megkezdődött a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának 2019. évi karbantartása

2019.08.23

A Paksi Atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően 2019. augusztus 23-tól megkezdődött a 3. blokk 2019. évi nagykarbantartása, amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában. Az Országos Atomenergia Hivatal a jogszabályi követelmények alapján folyamatosan felügyeli a blokk leállítását, indítását és a fűtőelemcserével, karbantartással kapcsolatos összes tevékenységet.

Tovább olvasom »

Paksi Atomerőmű Paksi Atomerőmű

Terven felüli karbantartás a Paksi Atomerőmű 1. blokkján

2019.08.20

2019. augusztus 21. 00:00 és augusztus 22. 03:00 óra között a Paksi Atomerőmű 1. blokkján terven felüli karbantartást végeznek, amely során a blokk teljesítményét a névlegeshez képest 44 %-ra csökkentik egyes villamos és gépészeti berendezések karbantartása miatt. A blokk biztonsága a karbantartás miatt nincs veszélyeztetve, környezetre gyakorolt hatása nincs.

Tovább olvasom »

Közlemény Közlemény

Közlemény

2019.08.14

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala a Budapest, X. kerület Gergely utcai egykori hulladéklerakó kármentesítési eljárásának keretében megkereste az Országos Atomenergia Hivatalt, tekintettel arra, hogy a kármentesítési monitoring tevékenység során két talajvízfigyelő kútban a természetes hátteret meghaladó radionuklid-koncentrációt mértek. A mért értékek nagyságrendekkel maradnak el az ivóvízre vonatkozó, WHO által meghatározott határértékektől. A rendelkezésre álló információk, valamint az OAH 2019. augusztus 13-án végzett helyszíni méréseinek eredményei alapján, jelen körülmények között sugárvédelmi szempontból nem indokolt közvetlen beavatkozás, a lakosság és a környezet biztonsága garantált. Tekintettel azonban arra, hogy a talajvízfigyelő kutakból vett minták mérési eredményei – feltehetően kis mennyiségű – radioaktív anyag jelenlétére utalnak, az OAH hivatalból eljárást indított a helyzet értékelése, a történtek kivizsgálása és a további teendők meghatározása céljából.

Tovább olvasom »

Hirdetmény Hirdetmény

Hirdetmény az SK Battery Hungary Kft. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2019.08.12

Az Országos Atomenergia Hivatal határozatot hozott az SK Battery Hungary Kft. kérelmére indult, egyedi azonosítóval rendelkező durvaszerkezet-vizsgáló röntgenberendezések hatósági felügyelet és ellenőrzés alóli mentesítésére irányuló eljárásban. Az eljárás a kormány 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelete alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben meghozott döntést az OAH hirdetményi úton közli.

Tovább olvasom »

Új útmutatók az OAH honlapján

2019.07.31

Új útmutatók kiadásáról döntött az Országos Atomenergia Hivatal. A honlapon elérhető a „Determinisztikus biztonsági elemzések kutatóreaktorokban”, valamint a „Radioaktívhulladék-tárolók üzemeltetésiéletciklus-szakaszára vonatkozó radiológiai kockázatelemzések” című útmutató.

Tovább olvasom »

Ügyvivő főigazgatót neveztek ki a NAÜ vezetésére

2019.07.30

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Kormányzótanácsa 2019. július 25-én Cornel Feruta személyében a szervezet élére ügyvivő főigazgatót nevezett ki. A kinevezésre Yukija Amano főigazgató július 22-én bejelentett sajnálatos halála miatt, az Ügynökség zavartalan működése érdekében került sor. Cornel Feruta az új főigazgató hivatalba lépéséig látja el az ügyvivői feladatokat.

Tovább olvasom »

INES1 INES1

Lezárult az OAH vizsgálata az év elején történt INES 1-es eseménnyel kapcsolatban

2019.07.23

Az Országos Atomenergia Hivatal lezárta azt a kivizsgálást, amit még a 2019. január 21-én Pécs külterületénbekövetkezett INES 1-es minősítésű rendkívüli esemény miatt indított (radioaktív sugárforrást tartalmazó mérőszonda leesett a fúrólyukba).

Tovább olvasom »