ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Véget ért a Nukleáris Biztonsági Egyezmény 7. Felülvizsgálati Értekezlete

2017.04.20

2017. március 27. és április 7. között Bécsben került sor a Nukleáris Biztonsági Egyezmény (CNS – Convention on Nuclear Safety) részes államainak hetedik felülvizsgálati értekezletére. A felülvizsgálók a magyar gyakorlatot több ponton is követendőnek találták, jó gyakorlatnak (good practice) minősítették az engedélyezési eljárások átláthatóságának más tagállamok gyakorlatán túlmutató biztosítását.


A Nukleáris Biztonsági Egyezmény részes országai háromévenként felülvizsgálati értekezletet tartanak, amelyen beszámolnak az előző értekezlet óta eltelt időben történt változásokról, illetve a nukleáris biztonság hazai gyakorlatáról. A részes országok a felülvizsgálati értekezletet megelőzően nemzeti jelentést nyújtanak be a Nukleáris Biztonsági Egyezmény titkárságának, valamint kérdéseket intéznek egymáshoz, a jelentés benyújtása utáni fejleményeket pedig az eseményen előadások keretében ismertetik.

A részes államok az értekezlet első hetében országcsoportokban vitatták meg egymás nemzeti jelentéseit és előadásait, illetve a korábban megválaszolt kérdések mellett további kérdéseket tettek fel a többi ország képviselőinek. Magyarországot az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Fichtinger Gyula által vezetett delegáció képviselte. A magyar előadásban az OAH főosztályvezetője, Petőfi Gábor többek közt kitért az atomenergia békés célú hazai alkalmazásának biztonsági kérdéseire, a fukushimai atomerőmű balesete kapcsán megfogalmazott javító intézkedések végrehajtásának állapotára, valamint a Bécsi Nyilatkozat hazai végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokra. Az előadást követően az OAH, az NFM, a Paksi Atomerőmű képviselői, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos, illetve a magyar delegáció többi tagja válaszolt a más tagállamok által feltett kérdésekre.

A nemzeti jelentés, a magyar előadás, illetve a kérdésekre adott válaszok alapján a Felülvizsgálati Értekezlet megállapította, hogy a magyar gyakorlat megfelel az Egyezményben megfogalmazott biztonsági követelményeknek. A felülvizsgálók a magyar gyakorlatot több ponton is követendőnek találták, a jó gyakorlatokon (good practice) túl pozitívan értékelték (good performance) az új fejlesztésű, Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás (VÉSZ) mobiltelefonos alkalmazást, valamint az OAH új szakemberképzési programját.

Az Értekezlet a 79 tagállam nemzeti jelentésének megvitatása után azonosította azokat a területeket, amelyek fejlesztése nagymértékben hozzájárul a nukleáris biztonsághoz: a pénzügyi és humánpolitikai háttér kiemelt jelentősége, az öregedés-kezelés biztonsági kockázatainak csökkentése, a határon átnyúló veszélyhelyzet-kezelési tervek harmonizációja, a nukleáris ellátási lánc felügyeletének hatékony fenntartása.

A tagállamok ismét megerősítették a felülvizsgálati értekezletek és a felülvizsgálati missziók kiemelt hozzáadott mértékét, amelyek folyamatosan ösztönzik a tagállamokat nukleáris biztonságuk önértékelésére, és annak fejlesztésére.

A Nyolcadik Felülvizsgálati Értekezletre 2020-ban kerül sor.

A magyar országjelentés itt olvasható, a magyar előadást itt olvashatja. Az ülésről szóló angol nyelvű összefoglalót itt érheti el. A jelentéssel kapcsolatban feltett kérdéseket, valamint a válaszokat (szintén angolul) innen töltheti le.Facebook megosztás