ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Bizottsági közlemény a nukleáris indikatív programról

2017.05.16

Az Európai Bizottság közleményt adott ki, amelyben áttekintették a nukleáris életciklus összes szakaszában megvalósuló beruházásokat, foglalkoznak a nem energiatermelési célú alkalmazásokkal, továbbá kitérnek az Európai Unió technológiai vezetőszerepének fenntartására is.


Az atomenergia fontos része marad az EU energiaszerkezetének a 2050-ig terjedő időszakban.

14 tagállamban 129 atomerőmű üzemel, amelyek együttes kapacitása 120 GWe, átlagéletkora pedig közel 30 év. 10 tagállam tervez újabb erőmű-építési projekteket, ebből négy reaktor építése már folyamatban van Finnországban, Franciaországban és Szlovákiában. További projektek vannak engedélyezési szakaszban Finnországban, Magyarországon és az Egyesült Királyságban, míg más tagállamokban (Bulgária, Cseh Köztársaság, Litvánia, Lengyelország és Románia) a projektek előkészítése folyik.

Az európai nukleáris létesítmények öregszenek, és mindenképpen jelentős beruházások lesznek szükségesek, bármilyen megoldást is választanak a tagállamok az öregedés-kezelésre: az egyes reaktorok élettartamának meghosszabbítását (és az ahhoz kapcsolódó biztonsági fejlesztések végrehajtását), vagy a meglévő atomerőművek leszerelését és a radioaktív hulladék hosszú távú tárolását.

Az EU atomenergia-piacát globális összefüggésben kell vizsgálni, figyelembe véve a más régiókban végbemenő fejlemények esetleges hatását az uniós atomenergia-iparra, a globális biztonságra, a védelemre, az egészségre és a közvéleményre. Tovább kell erősíteni az együttműködést az uniós tagjelöltekkel és a környező országokkal, különösen Ukrajnával, Fehéroroszországgal, Törökországgal és Örményországgal.

A Bizottság előrejelzése szerint az Unióban 2025-ig csökkenni fog a nukleáris termelési kapacitás, figyelembe véve egyes tagállamok arra irányuló döntését, hogy fokozatosan megszüntetik az atomenergia használatát, vagy pedig csökkentik annak részesedését energiaszerkezetükben (ilyen például Németország döntése és az új francia energetikai átállási törvény). Ez a tendencia megfordul 2030-ra, amikor új reaktorokat terveznek a hálózathoz csatlakoztatni, és további reaktorok élettartamát is meg fogják hosszabbítani. A nukleáris kapacitás enyhén növekedni fog, azután 95 és 105 GWe között stabilizálódik 2050-re.

A nukleáris biztonság továbbra is a Bizottság „abszolút prioritása”

A tagállamoknak a legmagasabb normákat kell alkalmazniuk a biztonság, a védelem, a hulladékgazdálkodás és a nonproliferáció tekintetében. Alapvető fontosságú a Fukusima után elfogadott jogszabályok gyors és alapos végrehajtásának biztosítása. Következtetésként megállapítják: a nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködés előnyös hatással jár az engedélyezési eljárások és az általános felügyelet területén.

Jelentős társadalmi haszonnal járnak a nem energiatermelési célú alkalmazások

A nukleáris és sugárzási technológiáknak számos alkalmazása van az egészségügyi ágazatban, az iparban, a mezőgazdaságban és a kutatásban, amelyek jelentős társadalmi hasznot hajtanak valamennyi tagállam számára.

Európában évente több mint 500 millió diagnosztikai eljárást hajtanak végre röntgensugarak vagy radioaktív izotópok alkalmazásával, és több mint 700 000 európai egészségügyi dolgozó használ napi szinten nukleáris vagy sugárzással kapcsolatos technológiát.

A közleményben kiemeik: az orvosi radioizotóp-kapacitások kérdése, különösen Európában, továbbra is kiemelt figyelmet igényel valamennyi érdekelt fél részéről, hiszen a kulcsfontosságú diagnosztikai eljárások és kezelések biztosítása az Európai Unióban létfontosságú feladat.

Meg kell tartani az EU technológiai vezetőszerepét

Az atomenergia alkalmazásának gyors fejlődése az EU-n kívül (Kínában, Indiában stb.) úgyszintén az EU globális vezető szerepének, valamint a technológia és biztonság terén meglévő kiválóságának megtartására ösztönöz. Ehhez folyamatos befektetésekre lesz szükség a kutatási-fejlesztési tevékenységekbe.

A bizottság közleményét magyar nyelven itt érheti el.Facebook megosztás