ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Közlemény az Országos Atomenergia Hivatal jogállását, hatáskörét és felügyeletét érintő kérdésekről

2004.08.25


Az elmúlt napok sajtóhírei alapján célszerűnek tűnik a sajtó munkatársai és rajtuk keresztül a közvélemény ismételt tájékoztatása az Országos Atomenergia Hivatal jogállását, hatáskörét és felügyeletét érintő kérdésekről. Az OAH jogállását, hatáskörét és felügyeletét az 1996. évi CXVI. törvény, az un. Atomtörvény szabályozza. Az Európai Unió elvárásainak megfelelően, az OAH függetlenségének biztosítása érdekében az Országgyűlés 2003-ban módosította az Atomtörvényt. A módosítás 2003. augusztus 1-jével megszüntette az Országos Atomenergia Bizottságot. Az Országos Atomenergia Bizottsághoz telepített hatásköröket az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) hatáskörébe adta át, illetve létrehozott egy új testületet az Atomenergia Koordinációs Tanácsot (AKT). A hatályos törvény 8. § (1) bekezdése értelmében "az OAH a Kormány irányításával működő, önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező országos hatáskörű központi közigazgatási szerv. Felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter látja el. Az OAH a jogszabályokban meghatározott feladatkörében nem utasítható, határozatait felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy módosítani nem lehet." Az OAH főigazgatóját és helyetteseit a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. Az OAH működését a miniszterelnök által kijelölt miniszter tárcafelelősségtől függetlenül felügyeli. 2003. augusztus 1-től a miniszterelnök a belügyminisztert jelölte ki erre a feladatra. Az Atomenergia Koordinációs Tanács (AKT) az atomenergiáról szóló törvény alapján a hatósági feladatokat ellátó minisztériumok és központi közigazgatási szervek tevékenységét hangolja össze a nukleáris biztonság és a sugárvédelem területén. Az AKT elnöke az OAH főigazgatója. A Tanács tagjai a törvényben meghatározott szaktárcák miniszterei által kijelölt egy-egy vezető tisztviselő. A Tanács feladata, hogy összehangolja az atomenergia alkalmazásának biztonságával, a nukleáris- és sugárbiztonsággal összefüggő tevékenységeket, amelyek különböző minisztériumok és országos hatáskörű szervek hatáskörébe tartoznak, figyelemmel kísérje a területre vonatkozó jogszabályok érvényesítését és a hatósági hatáskörök gyakorlását, megvitassa a biztonsággal kapcsolatos hatósági rendszerrel, a nukleáris biztonsággal és sugárvédelemmel kapcsolatos országos és nemzetközi jelentőségű ügyeket. A Tanács tagjai 2004. áprilisában tartott második ülésükön tájékoztatót hallgattak meg a paksi atomerőműben bekövetkezett súlyos üzemzavar felszámolásának helyzetéről és az ahhoz kapcsolódó kérdésekről, valamint a nukleáris létesítmények biztonsági követelményeit és annak hatósági felügyeletét szabályozó kormányrendelet tervezett módosításáról.Facebook megosztás