ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sajtóközleménye

2005.03.01


A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) OSART/Szakértői utóvizsgálat értékelte a Paksi atomerőmű Rt. (PA Rt.) és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) intézkedéseit. A NAÜ a mai napon befejezte utóvizsgálatát, melynek célja annak értékelése volt, hogy a 2001-ben, az üzemeltetés biztonságának elemzésével kapcsolatos OSART felülvizsgálat, illetve a paksi atomerőműben az üzemanyagkazetta-tisztítás során bekövetkezett üzemzavarral összefüggő, 2003-ban tartott szakértői vizsgálat ajánlásaira és javaslataira a paksi atomerőmű és az OAH milyen intézkedéseket tett. A felülvizsgálatot a magyar kormány kezdeményezte annak érdekében, hogy független értékelést kapjon a paksi atomerőmű által megtett intézkedésekről. A NAÜ csoport a NAÜ munkatársaiból, továbbá osztrák, bolgár, kanadai, szlovák, svájci és amerikai nukleáris és sugárvédelmi szakértőkből állt. A csoport megállapította, hogy a paksi atomerőmű intézkedései kézzelfogható előrelépést eredményeztek, és a korábban felvetett összes problémát vagy maradéktalanul megoldották, vagy azokban kielégítő haladást értek el. A sajtótájékoztatón Miroslav Lipar, a csoport vezetője hat szakmai területre bontva ismertette a csoport következtetéseit: A vállalatirányítás területén a csoport megállapította, hogy a paksi atomerőmű elkötelezett az erőmű biztonságának fenntartása és javítása mellett, és így a nukleáris biztonság élvezi a legmagasabb prioritást. A beszállítók minősítésére és felügyeletére szigorú rendszert vezettek be. A vezetői jelenlét fokozása érdekében szabványosított programot alkalmaztak és az is nyilvánvaló, hogy folyamatosan értékelik az erőmű biztonságát. Az erőmű felső szintű vezetése számos kezdeményezést tett az üzemviteli biztonsággal kapcsolatos belső szabályok meghatározására, és elvárásait a szervezeten belül mindenki számára világossá tette. Az erőmű vezetése felülvizsgálta és korszerűsítette az önértékelési programokat, elsősorban a "majdnem eseményekről" (a tényleges következményekkel nem járó eseményekről) szóló jelentésekre koncentrálva. A paksi atomerőmű szakmai hozzáértéssel kezelte és komolyan vette az OSART szakmai képzésre és minősítésre vonatkozó ajánlásait, elsősorban a személyzet folyamatos továbbképzését szem előtt tartva. Az erőmű további eredményeket ért el a biztonságirányítás területén új szervezetfejlesztési terv bevezetésével, melynek rendeltetése az osztályok és főosztályok közötti horizontális integráció és együttműködés erősítése. A hatósági felügyelet/kapcsolattartás területén a csoport arra a következtetésre jutott, hogy az OAH jelentős munkát végzett az engedélyezési eljárás megerősítése érdekében és számos intézkedést tett annak biztosítására, hogy az erőművi átalakítások nukleáris biztonsági szempontjai garantált prioritást kapjanak. Mind az OAH, mind a paksi atomerőmű sokat tett azért, hogy biztonsági jelentőségük alapján határozza meg egyes engedélykérelmek elbírálásának prioritását. A Nukleáris Biztonsági Szabályzatok módosítása kiterjedt az erőművi átalakítások besorolásának és elbírálásának alapvető kérdéseire. Az OAH következetesen folytatta a munkatársak rendszeres szakmai továbbképzését és a hatósági felügyelet számos területén továbbfejlesztette az Irányelveket. A csoport megítélése szerint ezek a fejlesztések eredményesebb hatósági kapcsolattartást és felügyeletet biztosítanak a paksi atomerőműre nézve. Az üzemvitel és karbantartás területén, az üzemeltetési tapasztalatokat is ide sorolva, a csoport megállapította, hogy az OAH és a PA Rt. javulást ért el a biztonságot érintő átalakításokkal, az üzemanyag-kezeléssel, az üzemeltetési tapasztalatok visszacsatolásával és a beszállítói tevékenységekkel kapcsolatosan. A csoport azt is rögzítette, hogy a nem-rutin jellegű vagy egyedi tevékenységek vezetői szintű felügyelete erősödött, miközben tovább szigorodott a meglévő és új eljárásrendek betartatása. Az erőmű komoly erőfeszítéseket tett a nemzetközi tapasztalatok hasznosítására, azzal a céllal, hogy tovább javítsa a kockázat-alapú karbantartási tevékenységeket. A csoportra kedvező benyomást tett az erőművi berendezések állapotának javulása, amely új vezetési hozzáállást tükröz. A sugárvédelem területén a csoport megállapította, hogy helyes irányba tettek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy világosabb legyen az OAH, a PA Rt. és a helyi, illetve országos hatóságok közötti sugárvédelmi szerepek és felelősségek meghatározása mind az üzemi, mind a telephelyen kívüli üzemzavarok idején. A PA Rt. a nukleáris biztonsági hatósággal együttműködve felülvizsgálta és korszerűsítette az erőmű működése során a sugárvédelmi biztonság műszaki szempontjaira vonatkozó irányelvét. A csoport meggyőződött arról, hogy a telephelyen kívüli átfogó környezetellenőrző programon túlmenően magas színvonalú üzemi ellenőrző programot is bevezettek. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy 2004-ben korszerűsítették az erőmű körül elhelyezett környezet-ellenőrző rendszert. A sugárvédelmi gyakorlat további javítása érdekében az erőmű szigorú képzési és továbbképzési programot rendszeresít alkalmazottai számára. A nukleárisbaleset-elhárítás tervezése és az erre való felkészülés területén a csoport megállapította, hogy igen sok tekintetben sikerült javítani a telephelyi baleset-elhárítási intézkedésekre vonatkozó folyamatok és eljárásrendek koordinálását és harmonizálását. Előrelépés történt az erőművi átalakítások jóváhagyását érintő, a baleset-elhárítás tervezésével és felkészítésével kapcsolatos tevékenységek végrehajtása és koordinálása területén. Javult az atomerőmű és a helyi/megyei hatóságok közötti koordináció. Az átláthatóságra vonatkozóan elmondható, hogy a csoport tagjai szabadon hozzáférhettek minden információhoz és korlátozás nélkül beszélgethettek az OAH és a Paksi atomerőmű személyzetével. A csoport részére lehetővé tették, hogy függetlenül ellenőrizzen minden olyan információt, amelyet az utóvizsgálat szempontjából fontosnak ítélt meg. A csoport azt is megállapította, hogy az OAH és a paksi atomerőmű vezetői és munkatársai rendkívül nyitott és őszinte légkörben beszéltek minden kérdésről. A csoport a mai napon műszaki jelentés formájában átadta az OAH felső szintű vezetésének a megállapításaikról és következtetéseikről szóló tervezetet, kizárólag tényszerű észrevételezés céljára. A műszaki jelentést felülvizsgálják a NAÜ központjában és egy hónapon belül végleges jelentés formájában megküldik a magyar kormánynak. A magyar kormány a végleges jelentést nyilvánosságra kívánja hozni. Budapest, 2005. március 1.Facebook megosztás