ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Fizikatanári ankét

2006.04.24

Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat oktatási szakcsoportja 1973-ban, a veszprémi Fizikatanári Ankéton alakult meg, előtte Oktatási Bizottság, még előbb Középiskolai Bizottság működött. A szakcsoport megalakulásától kezdve legfontosabb feladatának tekintette, hogy a fizikatanárok szakmai felkészültségét, fejlődését és tájékozottságát segítse. Ezt a célt szolgálják az évenként megrendezett Fizikatanári Ankétok, melyek nagyon népszerűek, minden alakalommal száznál több fizikatanár vesz részt rajtuk.


Az ankétok témája mindig egy-egy kiemelt vagy aktuális téma köré csoportosul. Tudósok, vezető szakemberek tartanak előadásokat, majd a tanárok egyéni kutatásaikról, szakmai eredményeikről, munkájukról, külföldi tanulmányutjaikról műhelyfoglalkozások keretében tájékoztatják kollégáikat. Az idei 49. ankétot március 30. és április 3. között rendezték meg Pakson. A négynapos rendezvényen a Paksi Atomerőmű Rt.-vel, a villamos energiával és az energiaforrásokkal kapcsolatos előadások hangzottak el. Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója az atomenergia alkalmazását mutatta be a kezdetektől napjainkig. Elmondta az ezzel kapcsolatos jelenlegi dilemmákat, az atomenergia mellett és ellene szóló érveket, a jövőbeni lehetőségeket és végezetül jellemezte a hazai helyzetet. Az ankéton délutáni műhelyfoglalkozás keretében a Magyar Nukleáris Társaság fiatalokból álló szakcsoportja (FINE - Fiatalok a Nukleáris Energetikáért) a 2005. évi csernobili tanulmányútról a fizikatanárok számára készített filmet vetítette le. A filmet a fiatalok oktató céllal készítették a középiskolás diákok számára, hogy bővítsék ismereteiket a csernobili atomerőművel és annak 4. blokkján történt balesettel kapcsolatban. A tanóra időtartamú filmben bemutatják az atomerőmű és a szarkofág jelenlegi állapotát, valamint az erőmű környezetében végzett mintavételek, mérések módszereit és azok eredményeit, továbbá ízelítőt adnak az ottani emberek életéről is. (a film a FINE honlapjáról letölthető) Dr. Rónaky József előadása lFacebook megosztás