ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Az Országos Atomenergia Hivatal pályázatot hirdet

2009.01.12

a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság Erőműfelügyeleti Főosztálya Helyszíni Felügyeleti Osztály osztályvezetői munkakörének betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szól A munkavégzés helye: 7031 Paks, a Paksi Atomerőmű Zrt. területén működő OAH Kirendeltség A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3. sz. melléklet 101. nukleáris biztonsági és biztosítéki feladatkör Ellátandó feladatok: A Paksi Atomerőműben, az Országos Atomenergia Hivatal helyi kirendeltségén működő Helyszíni Felügyeleti Osztály vezetése. Vezetői tevékenysége keretében a Paksi Atomerőmű rendszereinek, berendezéseinek működésével, átalakításával, gyártásával, beszerzésével, szerelésével, javításával, üzemeltetésével és leszerelésével kapcsolatos hatósági álláspont kialakítása, az engedélyezési és ellenőrzési tevékenység helyi irányítása és végzése. A szakterülethez tartozó jelentésköteles üzemzavarok kivizsgálása. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 114/2003.(VII.29.) Korm. rendelet szerinti hatósági ellenőrzés, engedélyezés, értékelés. A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése: Helyszíni Felügyeleti Osztály A munkakör betöltőjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 5 fő Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a az Országos Atomenergia Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: - Magyar állampolgárság, - Cselekvőképesség, - Büntetlen előélet, - Felsőfokú iskolai végzettség, egyetem, nukleáris-mérnök, mérnök-fizikus, gépészmérnök, villamosmérnök, vagy irányítás-technikai szakirány, - Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás, - Nukleáris technikai szakismeretek - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, - B kategóriás jogosítvány, - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, - Nyitottság új feladatokra, önálló tanulási készség, pontosság, alaposság, átfogó szemlélet, készség belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok létrehozására és ápolására. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - a Paksi Atomerőműben az üzemeltetés, karbantartás területén szerzett többéves szakmai gyakorlat. A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák: - Jó szintű vezetői készség, - Jó szintű kommunikáció, - Kiváló szintű együttműködés, - Jó szintű problémamegoldás, - Kiváló szintű felelősségtudat, Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint – a személyesen lefolytatott első kompetencia-vizsgálat során – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó: - erkölcsi bizonyítvány - szakmai önéletrajz - motivációs levél - iskolai végzettséget igazoló oklevél - nyelvvizsga bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. március 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 15. A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további információt Macsuga Géza főosztályvezető nyújt, a 06-1-436-4910 -es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: - elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által működtetett https://kozigallas.gov.hu honlapon elérhető pályázati űrlap kitöltésével, vagy - postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személyügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 79-81. IV. emelet 401.) Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton történő benyújtása estén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSZK113. A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál: 1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében kompetencia-vizsgálatot folytat le az alábbiak szerint: - Személyes interjú (motiváció-alapú) - Munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus képességmérő tesztek, munkahelyi viselkedés kérdőív - Az előző pontokban foglalt vizsgálatok eredményétől függően a KSZK által meghatározott körben: személyes interjú (kompetencia alapú) A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál: A pályázati kiírásnak megfelelt, kiválasztott személyekkel történő személyes elbeszélgetés. A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. március 13. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapja - 2009. január 12. A KSZK a pályázat érvénytelenségéről és annak indokairól - a megállapítást követő 2 munkanapon belül - tájékoztatja a pályázót. A munkáltató döntését követő 5 munkanapon belül a KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás eredményéről.Facebook megosztás