ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Nukleáris Biztonsági Egyezmény – az 5. Felülvizsgálati Konferencia előkészítése

2009.10.16

Az 1996-ban hatályba lépett Nukleáris Biztonsági Egyezmény részes országai kötelezettséget vállaltak a nukleáris biztonság nemzetközileg elfogadott szintjének fenntartására, illetve növelésére és arra, hogy erről háromévenként Nemzeti Jelentést készítenek. Az Egyezmény részesei a nemzeti jelentéseket Felülvizsgálati Konferencián vitatják meg. 2011-ben immár az 5. felülvizsgálati konferencia kerül megrendezésre, ennek előkészítése érdekében szeptember 29-30. között Bécsben szervezési értekezletet tartottak, ezt megelőzően szeptember 28-án pedig a 4. Felülvizsgálati Konferencián felmerült kérdések megvitatására rendkívüli ülésnapra került sor. A Nukleáris Biztonsági Egyezmény 65 részes államából 46 volt jelen, Magyarországot az OAH két munkatársa képviselte mindkét eseményen.


Az első ízben szervezett rendkívüli ülés összehívását a 4. Felülvizsgálati Konferencia határozta el. Célja a nemzeti jelentések elkészítését segítő útmutatóban – a különböző tagországok által - javasolt változtatások megvitatása és elfogadása. A javaslatokat az értekezlet egyhangúan elfogadta, az 5. nemzeti jelentést már az új változat alapján készítik el a tagországok. A szervezési értekezlet – az egyéb szervezési kérdések megvitatása mellett - megválasztotta a 2011. április 04-14. között rendezendő Felülvizsgálati Konferencia vezető tisztségviselőit. A konferencia elnöke Li Ganjie (Kína), elnökhelyettesei pedig Bill Borchardt (USA) és Patrick Majerus (Luxemburg) lesznek. A Konferencia hat ország-csoportban fogja a nemzeti jelentéseket részletesen megvitatni. Magyarország az Egyesült Királysággal, a Koreai Köztársasággal, Finnországgal, Szlovéniával, Olaszországgal, Indonéziával, Izlanddal, Ausztráliával, Norvégiával és Uruguayjal együtt a hatodik ország-csoportba került. Magyarország a csoportban koordinátori szerepet vállalt, az OAH NBI főtanácsadója, Adorján Ferenc személyében. Az előkészítő ülés végül javaslatokat tett a Felülvizsgálati Konferencián megtárgyalandó, a felülvizsgálati folyamat további javítását célzó témakörökre is.Facebook megosztás