ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

ÜZEMIDŐ-HOSSZABBÍTÁS - SAJTÓKÖZLEMÉNY

2012.12.18

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (MVM PA Zrt.) közgyűlése – komplex műszaki és gazdasági elemzések figyelembevételével – 2001 januárjában döntött arról, hogy a blokkok üzemidejét meg kívánja hosszabbítani...


Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (MVM PA Zrt.) közgyűlése – komplex műszaki és gazdasági elemzések figyelembevételével – 2001 januárjában döntött arról, hogy a blokkok üzemidejét meg kívánja hosszabbítani. Széleskörű szakmai egyetértés volt arról, hogy az üzemidő-hosszabbítás és annak engedélyezése csak nemzetközi szinten is elfogadható jogszabályi környezetben valósítható meg. Az üzemidő-hosszabbítás engedélyezését szabályozó hazai előírások 2004-ben, illetve 2005-ben léptek érvénybe. Az MVM PA Zrt. 2008. november 18-án benyújtotta az Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH) az üzemidő-hosszabbítás programját, amelyet az OAH a 2009. június 19-i dátummal kiadott határozatában értékelt. Ezt követően az MVM PA Zrt. 2011 decemberében benyújtotta az atomerőmű 1. számú blokkjának üzemidő-hosszabbítására irányuló engedélykérelmét, amely a benyújtott és az OAH által előírt módosításokkal kiegészített program végrehajtásán alapult. Az OAH az MVM PA Zrt. kérelme alapján elindította a Paksi Atomerőmű 1. számú blokkján a tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés (továbbiakban: üzemidő-hosszabbítás) engedélyezésére irányuló államigazgatási eljárást. A hatósági előírások figyelembevételével az MVM PA Zrt. az üzemidő-hosszabbítási program alapját képező feladat- és időtervet folyamatosan végrehajtotta, a változtatások tekintetbevételével felülvizsgálta, esetenként módosította annak végrehajtását, s közben folyamatosan eleget tett tájékoztatási kötelezettségének. Az OAH 2011-ben előkészítette a kérelem és a megalapozó dokumentáció felülvizsgálatának munkatervét, és meghatározta a hatósági eljárásban résztvevőket. 2012 januárjában megtörténtek az egységes szemléletű hatósági felülvizsgálathoz szükséges, OAH-n belüli tájékoztatók, oktatások és elkezdődött a dokumentáció hatósági felülvizsgálata. A több mint harmincezer oldalas engedélyezési dokumentáció alapján a végrehajtást az OAH a benyújtott előrehaladási jelentések felülvizsgálatával, bizonyos tevékenységek helyszíni ellenőrzésével folyamatosan nyomon követte. A berendezések környezeti hatásokkal szembeni védettségét igazoló vizsgálatok végrehajtásának előrehaladását, a karbantartás hatékonyságának szisztematikus értékelését szolgáló tevékenységet félévente ellenőrizte. Megállapításairól az MVM PA Zrt. vezetését tájékoztatta és indokolt esetben intézkedést írt elő. Az eljárás részeként az OAH 2012. október 4-én közmeghallgatást tartott Paks város Polgármesteri Hivatalának nagytermében. A közmeghallgatásra a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján került sor, és alkalmat teremtett arra, hogy az érdekeltek megismerhessék az eljárás tárgyát és menetét, valamint kifejthessék álláspontjukat, feltehessék kérdéseiket. Az OAH a közmeghallgatáson felmerült szempontokat, javaslatokat is értékelve hozta meg határozatát az atomerőmű 1. számú blokkjának üzemidő-hosszabbítására irányuló eljárásában. Az OAH több mint három évig felügyelte az atomerőmű 1. számú blokkja üzemidő-hosszabbításának lehetőségét megalapozó és igazoló tevékenységet, e felügyeleti szerep adott alkalmat arra, hogy az OAH a törvényes ügyintézési határidőn belül felelős és megalapozott döntést hozzon. Az eljárásban az OAH arra a vizsgálati eredményre jutott, hogy a jogszabályokban előírt nukleáris biztonsági követelmények teljesülnek, a meghosszabbított üzemidő alatt a biztonságos üzemeltetés biztosított. A döntés értelmében az OAH az MVMPA Zrt. 1. számú atomerőművi blokkjának üzemidő-hosszabbítására irányuló engedélykérelmét befogadta, és az üzemeltetési engedélyt 20 évre megadta. Az OAH a döntését kihirdetés útján ismerteti az ügyfelekkel. A határozat megtekinthető az érintett polgármesteri hivatalokban, és az OAH székházában, valamint az OAH honlapján az alábbi linken:

Hirdetmény a Paksi Atomerőmű 1. számú blokk üzemidő hosszabbításáról

HA5601 számú határozat

Budapest, 2012. december 18.

Dr. Rónaky József
főigazgatóFacebook megosztás

Kapcsolódó dokumentumok