ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Nemzetközi biztosítéki felügyelők képzése Magyarországon

2011.09.07

Magyarország rendszeres támogatást nyújt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) nukleáris biztosítéki rendszeréhez. A magyar támogató program részeként az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) – mint nemzeti hatóság – a NAÜ-vel közösen 2011 második félévében ismét továbbképzést szervezett az Ügynökség ellenőrei számára.

Tovább olvasom »

HÍRLEVÉL AZ ÁTFOGÓ ATOMCSEND SZERZŐDÉS SZERVEZETÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2011.09.06

Az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya (NURAF) látja el az atomrobbantások tilalmát kimondó Átfogó Atomcsend Szerződés (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) szervezetét előkészítő bizottság Nemzeti Kapcsolattartási Pontjának feladatait, szervezi és koordinálja a magyarországi intézmények részvételét a különböző programokban és gyakorlatokban. A NURAF fontos célja az is, hogy a CTBTO tevékenységéről és eredményeiről minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson CTBTO Hírlevelében. A hírlevél aktuális száma

Tovább olvasom »

Meghívó az OAH nyílt napjára

2011.09.01

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szeptember 17-én a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva nyílt napot tart, amelyen vetítettképes előadáson mutatjuk be az OAH tevékenységét. Az OAH alapvető feladata a nukleáris létesítmények, a radioaktív és nukleáris anyagok biztonságával kapcsolatos államigazgatási és hatósági felügyelet. Az OAH székhelyén található a magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központja, a CERTA, amelyben nukleáris, vagy radiológiai veszélyhelyzetekben, illetve gyakorlatok idején az OAH Balesetelhárítási Szervezete (BESZ) működik. Nukleáris veszélyhelyzet esetén a CERTA-ban történik a nukleáris létesítmény helyzetének értékelése, a környezeti radiológiai helyzet és a várható következmények előrejelzése, illetve a BESZ javaslatot tesz a döntéshozó szervek számára a lakosság védelmét célzó intézkedésekre. A CERTA központban rendelkezésre álló informatikai rendszer segíti e feladat elvégzését. A CERTA csak a Kulturális Örökség Napjai alkalmából tartott nyílt napon látogatható. Poszterkiállításon mutatjuk be az OAH feladataival és a radioaktívhulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységet. A látogatás szeptember 17-én, szombaton óránként (14, 15 és 16 órakor) induló csoportokban történik, s az előadás után a csoportok a CERTA-ban egy szimulált balesetet követve ismerkedhetnek meg a központ tevékenységével. A látogatás teljes időtartama kb. 1,5 óra. Mindenkit szeretettel várunk az OAH központjába (Cím: 1036 Budapest, Fényes A. u. 4.)

Tovább olvasom »

OAH sajtóközlemény az aug.23-i USA-beli földrengésről

2011.08.24

Az Amerikai Egyesült Államok keleti partvidékét előzetes értékelések szerint a Richter skálán mért 5.8–as erősségű földrengés rázta meg 2011. augusztus 23-án, helyi idő szerint délután 2 óra körül. A földrengés epicentruma Virginia államban Mineral városa mellett volt. A földrengés következtében a Virginia állambeli North Anna atomerőmű külső villamos energia ellátása megszűnt. Az erőműben nem keletkezett kár. A biztonsági dízelgenerátorok látták el az erőművet a szükséges elektromos árammal, amelynek mindkét reaktorát az automatikus biztonságvédelmi rendszer leállította. Az üzemeltető az eseményt az USA-ban használatos négy fokozatú veszélyhelyzeti skálán második legenyhébb fokozatúnak (Monitoring Alert) értékelte és az amerikai nukleáris biztonsági hatóság, az NRC szakembereivel együtt folyamatosan figyelemmel kíséri az erőmű állapotát. Az erőmű üzemeltetője azóta azt közölte, hogy az erőmű külső áramellátása helyreállt. A keleti parton lévő további, több mint tíz atomerőmű a legenyhébb fokozatú eseményként jelentette a földrengést. Ezek az erőművek folyamatosan biztonságosan üzemelnek. A szakemberek ellenőrzik az erőművek állapotát a földrengés után. Budapest, 2011. augusztus 24. Dr. Rónaky József, OAH főigazgató

Tovább olvasom »

Kitüntetés

2011.08.19

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium augusztus 20-a alkalmából tartott ünnepségén 2011. augusztus 18-án Macsuga Gézát, az Országos Atomenergia Hivatal főosztályvezetőjét a nukleárisbaleset-elhárítási felkészülés terén végzett magas színvonalú munkássága, illetve vezetői tevékenysége elismeréseként a „Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozat” kitüntetésben részesítette. Gratulálunk!

Tovább olvasom »

OAH sajtóközlemény

2011.08.15

Beérkezett az előrehaladási jelentés a Célzott Biztonsági Felülvizsgálatról A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat elvégzését az Európai Tanács minden európai atomerőmű számára előírta. A felülvizsgálat során a szélsőséges helyzetekre adott olyan lehetséges válaszokat kell megvizsgálni, illetve olyan intézkedések bevezetésére kell javaslatot tenni, amelyek segítségével a fukusimaihoz hasonló következmények minden ésszerűen feltételezhető esetben elkerülhetőek lesznek. A felülvizsgálat tartalmi követelményeit az OAH az EU Bizottsága, illetve hatósági munkacsoportja (ENSREG) által elfogadott módszer szerint állította össze, s honlapján nyilvánosságra hozta. A felülvizsgálatról készült előrehaladási jelentést a Paksi Atomerőmű augusztus közepén átadta az Országos Atomenergia Hivatalnak. Az OAH a jelentést felülvizsgálja és 2011. szeptember 15-ig előzetes jelentést állít össze az EU Bizottsága számára. A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. október 31-ig készíti el végleges jelentését, amelyet az OAH 2011. december 31-ig értékel. Az OAH meghatározza azokat a teendőket, amelyeket az erőműnek a felülvizsgálati célok elérése érdekében el kell végeznie, valamint tájékoztatja az EU Bizottságot a felülvizsgálat eredményeiről. Az európai országokból beérkező jelentéseket az EU Bizottság szervezésében nemzetközi felülvizsgálatnak is alávetik, ennek részletei jelenleg egyeztetés alatt állnak. A Paksi Atomerőmű előzetes jelentése mind az OAH, mind a Paksi Atomerőmű Zrt. honlapjáról elérhető. A felülvizsgálat folyamatáról és eredményeiről folyamatosan tájékoztatjuk a magyar közvéleményt. Budapest, 2011. augusztus 15. Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója Célzott BiztonságiFelülvizsgálat Előrehaladási Jelentés

Tovább olvasom »

Új jogszabály

2011.08.04

Megjelent a Kormány 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelete a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról, mely 2011. augusztus 04-től lép hatályba. Így hatályát veszti a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet. Az új rendelet igazodik a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, a Tanács 428/2009/EK rendeletéhez, valamint a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló új 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez. A jogszabály a korábbihoz képest áttekinthetőbbé teszi az engedélyezés feltételeit, meghatározza az import engedély köteles termékek körét és pontosítja az Európai Unión vámterületén belül engedélyköteles termékek listáját.

Tovább olvasom »

Változás az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága élén

2011.07.28

Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese az Európai Bizottság felkérésére Bécsben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél fogja koordinálni a nemzetközi hatósági felülvizsgálati missziók szervezését, ezért lemondott kormánytisztviselői státuszáról és július végén távozik az Országos Atomenergia Hivataltól. Rónaky József, az OAH főigazgatója Fichtinger Gyula főosztályvezetőt bízta meg az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának vezetésével.

Tovább olvasom »

Elfogadták a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezeléséről szóló EU irányelvet

2011.07.22

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló irányelvet, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésével válik hatályossá. Az Európai Bizottság 2010 novemberében nyújtotta be a Tanácsnak a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezeléséről szóló irányelv tervezetét. Az OAH elnökségi stábja által vezetett "Nukleáris Kérdések" munkacsoport és az egész magyar elnökség kiemelkedő fontosságú témaként kezelte az irányelv legalább munkacsoport szintű elfogadását. A stábtagok féléves intenzív munkájának eredményeként a tagállamok egyhangú támogatásával a magyar elnökségi időszak végére megszületett az irányelv kompromisszumos szövege. Az irányelv rendelkezései a tagállamok számára többek között előírják a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek biztonságos kezelésére vonatkozó nemzeti program létrehozását. Szigorú és ellenőrizhető szabályok közé szorítják a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek az EU-n kívüli országokba történő kivitelét. Ezeken felül meghatározzák a szabályozó hatósággal, az engedélyessel és a szaktudás fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeket, valamint a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó előírásokat. A tagállamoknak a kihirdetéstől számított 2 éven belül kell hatályba léptetniük azokat a nemzeti jogi változtatásokat, amelyek összhangot teremtenek az irányelvvel. A tagállamoknak az irányelv végrehajtásáról első alkalommal 2015-ben majd ezt követően három évenként kell jelentést benyújtaniuk a Bizottsághoz. Miközben az irányelv továbbra is hangsúlyozza a tagállamok végső felelősségét a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelése terén, erős EU szintű keretet hoz létre jelentős tagállami kötelezettségekkel.

Tovább olvasom »

Új jogszabályok

2011.07.12

A Magyar Közlöny 75. számában jelent meg a 2011. évi LXXXVII. törvény az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról (Hatályos: 2011.08.04) A Kormány 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelete az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggõ feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítõ tudományos tanácsról (Hatályos: 2011.08.04) A Magyar Közlöny 78. számában jelent meg a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről (Hatályos: 2011. 08. 10.)

Tovább olvasom »

ENSREG hatósági konferencia a nukleáris biztonságról

2011.07.11

Az EU nukleáris hatóságainak vezetőit tömörítő bizottsági szervezet, az ENSREG első nukleáris biztonsági konferenciáját Brüsszelben tartották 2011. június 28-29-én. A konferencia több mint 400 résztvevője az európai és Európán kívüli nukleáris biztonsági hatóságokat, a nukleáris terület nemzetközi szervezeteit, az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet, a nukleáris ipart, a kutatás-fejlesztést és a civil szervezeteket képviselte. Magyar részről Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes-államtitkára, Koblinger László és Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettesei, Besenyei Gáborné főosztályvezető-helyettes és Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója vett részt. A konferencia megszervezését az ENSREG egy évvel korábban határozta el, azzal a céllal, hogy megismertesse az ENSREG tevékenységét a nagyközönséggel. A márciusi fukushimai baleset jelentősen megváltoztatta a globális környezetet a nukleáris hatóságok számára is, a nukleáris biztonság azonban még fontosabbá vált. Az eredetileg tervezett programot kiegészítették egy panelszekcióval, amelynek témája a fukushimai baleset következményei és az európai célzott biztonsági felülvizsgálat, a "stressz-teszt" volt. A konferencia programját úgy állították össze, hogy lehetőséget adjanak minél több EU tagországnak a felszólalásra. A nemzetközi szervezetek képviselői is szót kaptak. A konferencia alelnöke, a francia hatóság vezetője záróbeszédében kiemelte, hogy a nukleáris biztonság jelentősen erősödött Európában annak eredményeként, hogy az Európai Unióban elfogadták a nukleáris biztonsági irányelvet, s várhatóan rövidesen sor kerül a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezeléséről szóló irányelv elfogadására. AZ ENSREG és a WENRA (a Nyugat-Európai Nukleáris Hatóságok önkéntes szerveződése) összehangolt tevékenysége lehetővé teszi a jogszabályi környezet harmonizálását, a tapasztalatok cseréjét, valamint a kommunikáció és átláthatóság javítását. Az alelnök záróbeszédében emlékeztetett arra, hogy Európa megmutatta, hogy képes közösen álláspontot kialakítani a fukushimai balesetet követően, két hónapon belül megfogalmazták a biztonsági felülvizsgálat definícióját, amelyet mind a 27 tagállam és az Európai Bizottság is elfogadott. Az Európai Unió régiós szinten elindította a nukleáris létesítmények biztonságának értékelését. A nemzetközi együttműködés erősítése segíthet abban, hogy sehol a világon ne következhessenek be újra a fukushimaihoz hasonló események. Felhívta a figyelmet a hatóságok függetlensége és átláthatósága növelésének fontosságára.

Tovább olvasom »

Hatósági konferencia az európai nukleáris biztonságról

2011.06.20

Az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja (ENSREG) 2011. június 28-29-én Brüsszelben tartja Első Európai Nukleáris Biztonsági Konferenciáját. A 2007-ben létrehozott ENSREG független, hatósági szakértői testület, amelynek tagjai között ott vannak az Európai Unió mind a 27 tagállamának nukleáris biztonsági, radioaktív hulladék biztonsági és sugárvédelmi hatóságainak vezető tisztségviselői, valamint az Európai Bizottság képviselői. A konferencia célja a biztonsági és hatósági tevékenységről szerzett tapasztalatok cseréjének elősegítése. A konferencia résztvevői között ott lesznek a nukleáris hatóságok, az atomerőművek tulajdonosai, a kulcs-ágazatok érintettjei, a nemzeti kormányok, a nemzetközi szervezetek és releváns érdekcsoportok képviselői is. A megnyitó szekcióban előadást tart a konferencia elnökeként Carmen Martinez Ten, a spanyol hatóság vezetője; Günther Oettinger energiaügyi biztos; J. Brezina, az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi (ITRE) Bizottságának tagja és Kovács Pál, a magyar energiaügyekért felelős helyettes államtitkár. Az első hatósági konferencia tematikájában szerepelnek a nukleáris biztonság harmonizációjának kilátásai, a nukleáris biztonsági direktíva megvalósítása, a nemzeti gyakorlat és tevékenység az átláthatóság területén, és az előkészületben lévő nukleáris hulladék és kiégett üzemanyag direktíva alakulása. A záró panelszekció a fukushimai esemény kapcsán készülő EU stressz teszttel foglalkozik. A férőhelyek korlátozott száma miatt csak meghívottak vehetnek részt a konferencián, amelyről az ENSREG honlapján élő webközvetítés lesz. A konferencia további részleteiről az ENSREG honlapján (http://www.ensreg.eu/ensreg-conferences) és hírlevélben adnak tájékoztatást a szervezők. A konferencia megnyitó szekciója után június 28-án 10.50-kor sajtótájékoztatót tartanak a megnyitó szekció részvevői. Újságírók helyszíni részvételéhez akkreditáció szükséges, amelyet az Országos Atomenergia Hivatalon keresztül kérhetnek meg a magyar újságírók. Az akkreditációhoz szükséges adatokat (név, média, hivatali cím, telefon és faxszám, e-mail cím) a besenyei@haea.gov.hu címre szíveskedjenek elküldeni. Kérjük jelezzék azt is, hogy a sajtótájékoztatón részt kívánnak-e venni. Első Hírlevél

Tovább olvasom »