ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Válogatás a NucNet híreiből - 2010 április

2010.05.10

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ „ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIÁRA EGERBE

2010.04.30

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és az Eszterházy Károly Főiskolával május 20-án ismeretterjesztő konferenciát rendez „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Egerben a főiskola felújítási munkálatai miatt a Hotel Flóra Platán termében (3300 Eger, Fürdő u. 5.) Az ezúttal hetedik alkalommal rendezett regionális konferencián az ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintik, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A konferenciateremben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A szünetben a Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja műszeres bemutató tart.

Tovább olvasom »

Az OAH műszaki háttérintézményeinek (TSO) szemináriuma az OAH-ban

2010.04.16

Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának Műszaki Főosztálya 2010 április 14-15-én ötödik alkalommal rendezte meg „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység” című program keretében született műszaki-tudományos eredményeket bemutató szemináriumát. A 2010. április 14-15-én megtartott előadássorozat keretében (18 előadás) az OAH műszaki háttérintézményeinek képviselői beszámoltak az elmúlt évben végzett tevékenységükről. Az előadók a BME Nukleáris Technikai Intézettől, a KFKI Atomenergia Kutató Intézettől, a SOM System Kft-től, az ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft-től, az ETV-ERŐTERV Zrt-től, a HEPENIX Műszaki Szolgáltató Kft-től, a VEIKI Energia+ Kft-től, a Pannon Egyetemtől, a Trampus Mérnökiroda Kft-től és a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézettől érkeztek, valamint előadást tartott Dr. Sváb János egyéni emelőgép szakértő is. A szeminárium mindkét napján közel negyvenen vettek részt, az érdeklődők között az OAH és partnerintézményeinek munkatársai mellett örvendetesen nagy számban képviseltették magukat a Paksi Atomerőmű Rt. szakemberei is. Az OAH paksi kirendeltsége video-konferencia keretében közvetlen részese lehetett az előadásoknak. Az előadásokat követő viták alkalmat biztosítottak a szakmai eszmecserére és a továbblépési lehetőségek megismerésére is.

Tovább olvasom »

INEX 4 gyakorlat előkészítés 2010. március 30.

2010.04.15

Az OAH főigazgatója, dr. Rónaky József meghívására március 30-án az INEX-4 nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat megrendezésének előkészítésére megbeszélést tartottak az OAH-ban az érintett minisztériumok és közigazgatási szervek képviselőinek részvételével. A gyakorlatot kezdeményező OECD Nukleáris Energia Ügynökség a radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás következményeinek elhárítását és a helyreállításra való felkészülést helyezte a gyakorlat fókuszába. A nemzetközi gyakorlathoz hazánk is kapcsolódni kíván, az előkészítés első lépéseként a felek a gyakorlat kereteivel ismerkedhettek meg. A feladat felmérése érdekében a résztvevők egy dokumentumfilmet tekintettek meg, amely egy nagyvárosban történő piszkos bomba felrobbantásának következményeit illusztrálta. Ezután Petőfi-Tóth Katalin osztályvezető ismertette a 2009-ben New York államban megrendezett, hasonló esemény elhárításával foglalkozó EMPIRE-09 gyakorlaton megfigyelőként szerzett tapasztalatait. Végül Macsuga Géza főosztályvezető előadásában részletesen ismertette az INEX gyakorlatok hátterét, a megrendezendő INEX-4 gyakorlat céljait és kereteit, az előkészítés várható ütemezését.

Tovább olvasom »

Megváltozott a radioaktív anyagok nyilvántartásának jogi szabályozása

2010.04.08

2010. április 3-tól hatályba lépett a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet, amely mely számos pontban módosítja, illetve kiegészíti a korábban hatályos, a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjéről szóló 33/2004. (VI.28.) BM rendelet előírásait. A fontosabb változások a következők: - a tárgyi hatály kiterjesztése a radioaktív hulladékokra és a sugárforrások gyártása során felhasznált, kereskedelmi forgalomba még nem került radioaktív alapanyagokra; - helyi nyilvántartási kötelezettség előírása úgy a birtokos mint a tulajdonos számára; - előzetes értesítési kötelezettség előírása nagy kockázatú radioaktív sugárforrások exportjáról és importjáról.

Tovább olvasom »

Szeminárium a nukleáris export ellenőrzéséről

2010.04.08

2010. március 29-30-án a magyar és a szerb külügyminisztérium közös szervezésében nemzetközi nukleáris exportellenőrzési szemináriumot tartottak Belgrádban. A szeminárium célja a nyugat-balkáni országok európai integrációs törekvéseinek és jogharmonizációs feladatainak előmozdítása volt e biztonságpolitikai szempontból is rendkívül érzékeny szakmai területen, megkönnyítve a meghívott országok fokozatos felzárkózását és csatlakozását a nemzetközi exportellenőrzési rendszerekhez. A rendezvényt a nukleáris és a nukleáris kettős használatú (polgári és katonai) termékek exportjának ellenőrzésével foglalkozó Nukleáris Szállítók Csoportja soros magyar elnökségének a csoporton kívüli országokkal folytatott egyeztető munkája keretében szervezték, s a Nukleáris Szállítók Csoportjában résztvevő országok mellett az Európai Bizottság, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az USA Energiaügyi Minisztérium és a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet szakértői tartottak előadásokat a vendéglátó Szerb Köztársaság, és további négy - a Nukleáris Szállítók Csoportjában részt nem vevő - nyugat-balkáni ország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró) meghívott képviselői részére. A szemináriumot a Nukleáris Szállítók Csoportjának jelenlegi elnöke, Zanathyné dr. Martin Györgyi nagykövet nyitotta meg. Magyarország részéről a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, valamint a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága munkatársai mellett az OAH képviselői tartottak előadásokat. Dr. Horváth Kristóf, az OAH főosztályvezetője beszámolt a hazai kutatóreaktor nagy dúsítású fűtőelemeinek Oroszországba történt visszaszállítása tapasztalatairól, valamint a nukleáris védettségnek a nukleáris exportellenőrzésben betöltött szerepéről. Dr. Vincze Árpád, az OAH főosztályvezető-helyettese bemutatta az exportellenőrzési listák kialakításának műszaki hátterét és a továbbfejlesztéssel kapcsolatos kihívásokat.

Tovább olvasom »

Az OAH sajtóközleménye az önkormányzati miniszter látogatásáról

2010.03.30

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának meghívására Varga Zoltán önkormányzati miniszter 2010. március 30-án látogatást tett az OAH-ban. A látogatás célja a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság létrehozásáért, müködtetéséért és vezetéséért viselt jogszabályi felelősségekből következő teendők egyeztetése volt. A minisztert a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkárságának vezetője, dr. Dsupin Ottó és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Tatár Attila is elkisérték. Az OAH tevékenysége a nukleárisbaleset-elhárítás területén szervesen illeszkedik az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerhez. Ennek központi irányítását a Kormányzati Koordinációs Bizottság végzi, amelynek elnöke az önkormányzati miniszter. Az elmúlt évben elfogadott jogszabályi változások alapján nukleáris baleset bekövetkezése esetén a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottságot az OAH főigazgatója vezeti. A látogatók megtekintették az OAH székházában kialakított Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központot, a CERTA-t, amelyben az OAH Balesetelhárítási Szervezete működik mind a felkészülés során, mind az esetleges nukleáris-baleset elhárításánál. A Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság működésének új helyszínét is az OAH alakítja ki, amely a CERTA melletti helyiség lesz. A találkozó folyamán a résztvevők megbeszélést folytattak a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság működési feltételeinek rendezéséről. Budapest, 2010. március 30. Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója

Tovább olvasom »

Látogatás az OSSKI-ban

2010.03.29

A Magyar Szakújságírók Egyesülete és az Országos Atomenergia Hivatal együttműködésében indított Nukleáris Újságíró Akadémia második rendezvényére március 25-én került sor a budafoki Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben (OSSKI). A látogatáson részt vevő 35 újságíró megismerkedhetett a radioaktív sugárzással kapcsolatos alapvető fogalmakkal, az Intézet rövid történetével, fő feladataival, és az Intézetben folyó tevékenységekkel. Az előadások során – az atomenergia terápiás alkalmazásai mellett - olyan közérdeklődésre számot tartó témákról is világos képet kaphattak az újságírók, mint a mobiltelefonok, nagyfeszültségű vezetékek, vagy az UV sugárzás egészségügyi hatásai. Ezután a laboratóriumokban folyó munkát tekintették meg a résztvevők. A kutatók tájékoztatást adtak aktuális kutatásaikról, bemutatták eszközeiket és a módszereket. A szakmédia képviselői nagy figyelemmel és érdeklődéssel követték a beszámolókat, s igen pozitívan értékelték a látogatást.

Tovább olvasom »

Az OAH sajtóközleménye az iráni nukleáris biztonsági hatóság munkatársainak magyarországi felkészítéséről

2010.03.26

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) – norvég kezdeményezésre és finanszírozással – projektet indított, amely a nemrég elkészült busheri atomerőmű biztonságát felügyelő iráni nukleáris hatóság munkatársainak felkészítését segíti elő. A VVER típusú erőműveket üzemeltető országok hatóságait arra kérték, hogy vegyenek részt az iráni felügyelők előzetes felkészítésén, majd a képzést és tapasztalat-átadást folytassák saját országukban, a képzésben résztvevőket bevonva a napi hatósági munkába is. Mivel az atomenergia békés célokra történő biztonságos használata közös érdek, Magyarország kész segítséget nyújtani és szakmai tapasztalatait átadni minden olyan nukleáris erőművet üzemeltető ország számára, amely ezt igényli, s a tapasztalatátadás a NAÜ kezdeményezésére, s garanciái mellett valósul meg. Az OAH – a megfelelő hazai egyeztetéseket követően – részt vállalt ebben a projektben a biztonsági értékelés, az ellenőrzés és a helyszíni tréning témakörökben. A program keretében 2010. március 29. és április 30. között két csoportban hét iráni szakember képzésére kerül sor, akik az atomerőmű hatósági felügyeletével kapcsolatos gyakorlati képzésen vesznek részt az OAH-ban, illetve a Paksi Atomerőműben. Ezzel a képzéssel a NAÜ teljes körű felügyelete és ellenőrzése mellett működő atomerőmű biztonságos működtetését segítjük elő. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a képzés során nálunk szerzett ismeretek a békés célú erőmű-üzemeltetésen kívül más célokra nem használhatók. Bízunk abban, hogy a magyar hozzájárulás elősegíti a busheri atomerőmű biztonságos működését. Budapest, 2010. március 26. Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója

Tovább olvasom »

A Kormányzati Koordinációs Bizottság ülése

2010.03.12

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer központi irányítását végző Kormányzati Koordinációs Bizottság 2010. március 2-án tartotta első, évi rendes ülését. Az ülésen - többek között - napirendre került az Országos Balesetelhárítási Intézkedési Tervhez (OBEIT) kapcsolódó útmutatók helyzete. Az útmutatókat az OBEIT rendszeres felülvizsgálatáért és karbantartásáért felelős, ún. Felsőszintű Munkacsoport dolgozza ki nemzetközi ajánlásokra és hazai tapasztalatokra támaszkodva. Az útmutatók ajánlott eljárásokat és módszereket tartalmaznak az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben közreműködő szervek, szervezetek tevékenységének harmonizációja érdekében. Eddig öt útmutató jelent meg nyomtatásban és további négy áll előkészítés alatt. Az útmutatókkal kapcsolatos írásbeli beszámolót dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója rövid szóbeli összefoglalóval egészítette ki, megemlítve a 2010. február 10-én, a Paksi Atomerőműben tartott összevont megyei védelmi bizottsági találkozó eredményeit is. A beszámolót a Kormányzati Koordinációs Bizottság egyhangú határozattal fogadta el és megköszönte a Felsőszintű Munkacsoport e téren végzett áldozatos munkáját.

Tovább olvasom »

Magyar támogató program a biztosítéki rendszerben

2010.03.02

Az OAH koordinálja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) biztosítéki rendszerének támogatására szolgáló magyar programot. Ennek keretében 2010. február 19-én az MTA Izotópkutató Intézet (MTA IKI) szemináriumot tartott a NAÜ bécsi székhelyén, melynek témája az MTA IKI nukleáris biztosítéki és nukleáris törvényszéki területen végzett kutatásainak bemutatása volt. A szeminárium során dr. Széles Éva, dr. Zsigrai József és Huszti József tartott előadást mintegy 30 résztvevő jelenlétében. A kutatók bemutatták a neutronforrások azonosítása, a nukleáris méréstechnikai elektronika, valamint a nukleáris törvényszéki és környezeti analitika területén megvalósított legújabb fejlesztéseiket. Az előadásokat élénk szakmai eszmecsere követte, mely jól mutatta az eredmények aktualitását és nagyban hozzájárult a szeminárium sikeréhez.

Tovább olvasom »

Miskolci tanárok látogatása az OAH-ban

2010.02.25

A Diósgyőri Gimnázium és a miskolci Városi Pedagógiai Intézet Környezeti Nevelési Központja szervezésében 2010. február 24-én általános és középiskolai, természettudományi tárgyakat tanító tanárok látogatták meg az Országos Atomenergia Hivatalt. A csoportot az OAH munkatársai köszöntötték, majd Lehota Mihály főosztályvezető-helyettes vetített-képes előadáson mutatta be az atomenergia alkalmazását és az OAH tevékenységét. Ezt követően Horváth Kristóf főosztályvezető a nukleáris anyagok magyarországi alkalmazásáról beszélt. Az előadást követően Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Nyisztor Dániel és Kantavári Anita egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be az OAH nukleárisbaleset-elhárítási központjának (CERTA) működését veszélyhelyzetben. A látogatók érdeklődéssel figyelték a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. A csaknem 25 tagú csoport tagjai nagy örömmel fogadták az OAH és a TIT Stúdió Egyesület által szervezett szegedi regionális ismeretterjesztő konferenciáról készült DVD-t, amelyet felhasználhatnak saját iskoláikban az atomenergiával kapcsolatos ismeretek terjesztésére. Az atomenergia biztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége Nukleáris és radioaktív anyagok alkalmazása Magyarországon CERTA bemutató

Tovább olvasom »