ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Veszélyhelyzet-kezelés

Az OAH tevékenységének fontos területe a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos sokrétű feladatok ellátása. A vonatkozó jogszabályok szerint az alábbi fontosabb feladatok tartoznak a Hivatal hatáskörébe:

  • az atomenergia alkalmazója nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének engedélyezése;
  • az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv és a kapcsolódó műszaki-tudományos dokumentumok rendszeres felülvizsgálatát végző, az érintett államigazgatási szervek képviselőiből álló munkacsoport működtetése;
  • a nukleáris balesetekkel kapcsolatos gyorsértesítési, kapcsolattartási és az illetékes hatóságra háruló feladatok ellátása, amelyek az Európai Uniós tagságból, továbbá a külön jogszabályokkal kihirdetett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a nukleáris veszélyhelyzeti gyorsértesítésről és a segítségnyújtásról létrejött nemzetközi egyezményekből, valamint a kapcsolódó kétoldalú nemzetközi megállapodásokból erednek;
  • nukleáris veszélyhelyzetben a nukleáris biztonsági és a sugárvédelmi helyzet értékelése;
  • nukleáris veszélyhelyzetben védekezési munkabizottság működtetése a katasztrófák elleni védekezésről szóló törvény szerint
  • baleset-elhárítási szervezet létrehozása, felkészítése és működtetése az OAH hatáskörébe tartozó nukleárisbaleset-elhárítási feladatok ellátására.
Az OAH székházában Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központ (Centre for Emergency Response, Training and Analysis, CERTA) működik. A központ lehetővé teszi hazai vagy külföldi nukleáris létesítményben üzemzavari vagy baleseti helyzet bekövetkezése esetén, vagy a hazánkat érintő, de más okból kialakuló, a lakosságot, a környezetet fenyegető nukleáris veszélyhelyzet figyelemmel kísérését, elemzését és a lehetséges következmények gyors meghatározását.

Az OAH tevékenysége a nukleárisveszélyhelyzet-kezelés területén szervesen illeszkedik a katasztrófavédelemről szóló törvény végrehajtásaként kialakult általános katasztrófavédelmi rendszerhez. Ennek központi irányítását a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság végzi, amelynek elnöke a belügyminiszter, tagjai az illetékes miniszterek által kijelölt állami vezetők.