ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Békés célra történő alkalmazás felügyelete

1970. évi 12. tvr. az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés kihirdetéséről

1972. évi 9. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról Bécsben 1972. március 6-án aláírt egyezmény kihirdetéséről

1972. évi 28. tvr. a nukleáris és más tömegpusztító fegyverek tengerfenéken és óceánfenéken, valamint ezek altalajában való elhelyezésének tilalmáról, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXV. ülésszakán 1970. december 7-én elfogadott szerződés kihirdetéséről

1999. évi L. törvény az ENSZ Közgyűlése által 1996. szeptember 10-én elfogadott Átfogó Atomcsend Szerződésnek a Magyar Köztársaság által történő megerősítéséről és kihirdetéséről

2006. évi LXXXII. törvény a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

Bizottság 302/2005/Euratom rendelet az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról 1.

Bizottság 302/2005/Euratom rendelet az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról 2.

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (2018. január 1-je után indult hatósági ügyekben)

13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről

144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról

3/2022. (IV. 29.) OAH rendelet a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról

3/2022. (IV. 29.) OAH rendelet melléklete

4/2022. (IV. 29.) OAH rendelet a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól

4/2022. (IV. 29.) OAH rendelet 1-2 melléklete

IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-2.8: International Safeguards in Nuclear Facility Design and Construction (2013).

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2009/120/Euratom) a nukleáris anyagok nyilvántartási és ellenőrzési rendszerének nukleáris létesítmények üzemeltetői általi alkalmazásáról, 2009.2.11.

Európai Biztosítéki Kutatás-Fejlesztési Társaság (ESARDA) Nukleáris anyagok nyilvántartási és ellenőrzési rendszere (NMAC Audit WG) Audit Munkacsoportja által összeállított kérdőív: Applicability and Interpretation of Audit NMAC Criteria, ESARDA BULLETIN, No. 45, December 2010