ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Ellenőrzés

Engedélyezett minták alapján gyártott, radioaktív anyagok szállítására szolgáló küldeménydarabok és speciális formájú-, valamint kis mértékben diszpergálódó radioaktív anyagok ellenőrzése

Az OAH minden évben ellenőrzési tervet készít az engedélyesek számára a radioaktív anyagok-, illetve küldeménydarabok mintáira kiadott engedélyokiratokban szereplő adatok és a korábbi ellenőrzések tapasztalatai alapján, az engedélyezett minták szerint gyártott, radioaktív anyagok szállítására szolgáló küldeménydarabok és speciális formájú-, valamint kis mértékben diszpergálódó radioaktív anyagok hatósági ellenőrzésére.

A helyszíni ellenőrzések során – az OAH munkatársa, az éves ellenőrzési tervben foglaltak alapján – a jogszabályoknak és az adott helyszíni ellenőrzés tervének megfelelően ellenőrzi:

- az engedélyezési dokumentációban közölt információk valódiságát;
- az engedélyes műbizonylatait, dokumentumait és ezek nyilvántartását, különös tekintettel a minőségbiztosítási rendszerrel, továbbá a tervszerű karbantartással, rendszeres műszaki felülvizsgálattal összefüggő dokumentumokra;
- az engedélyezett küldeménydarab minták alapján készült gyártmányok sorozatszámait, illetve adattábláit;
- a küldeménydarabok mintáira korábbi előírások alapján kiadott engedélyek esetében alkalmazandó átmeneti előírások teljesítését;

majd az ellenőrzést követően az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesz fel, melyhez csatolja az ellenőrzés során rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat is. A jegyzőkönyvet az engedélyes képviselője is aláírja.

Amennyiben az ellenőrzés során tapasztalt rendellenesség megszüntetése további intézkedést tesz szükségessé, az OAH kezdeményezi azt az engedélyesnél. Az intézkedések megtörténtéről, illetve a rendellenességek megszüntetéséről legkésőbb a következő ellenőrzés során meg kell győződni.