ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hatályos útmutatók

Módosult a sugárzás elleni védelemről szóló kormányrendelet

A 487/2015. (XII. 30.) Kormányrendeletben több kiegészítő sugárvédelmi előírás jelent meg, melyek áttanulmányozása feltétlenül szükséges a sugárvédelmi szakértők és a sugárvédelmi megbízottak számára. Az új követelmények megjelenése mellett az engedélyezési eljárásokban, illetve az engedélykérelmekhez benyújtandó dokumentumok tartalmában is jelentősebb változások történtek. Az engedélykérelem elkészítését segítő formanyomtatványok az OAH honlapjáról letölthetők. A jogszabályi változások miatt a már nem aktuális útmutatók a továbbiakban nem érhetők el, az új útmutatók feltöltése folyamatban van.


SV-1 Radioaktív anyag alkalmazási engedélykérelem összeállítása (feltöltés alatt)
       SV1 1.sz. melléklet: Adatlap radioaktív anyagok alkalmazására irányuló engedélykérelemhez

SV-2 Ionizáló sugárzást létrehozó berezés üzemeltetési engedélykérelem összeállítása (feltöltés alatt)
      SV2 1.sz. melléklet: Adatlap az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetésére irányuló engedélykérelemhez

SV-4 Nem helyhezkötött sugárveszélyes szolgáltatási tevékenység végzési engedélykérelem összeállítása (feltöltés alatt)
      SV4 1.sz. melléklet: Adatlap a nem helyhez kötött sugárveszélyes tevékenység végzésére irányuló engedélykérelemhez

SV-6 Sugárvédelmi képzések és továbbképzések
      SV6. 1. sz. melléklet: Formanyomtatvány sugárvédelmi képzés és továbbképzés, valamint záróvizsga előzetes bejelentéséhez
      SV6. 2. sz. melléklet: Formanyomtatvány sugárvédelmi képzést és továbbképzést záró vizsga jegyzőkönyvéhez és eredményének bejelentéséhez

SV-7 Hatósági Személyi Monitorozás és az Országos Személy Dozimetriai Nyilvántartás működése (feltöltés alatt)
       SV7 1.sz. melléklet: Hatósági személyi dózismérő igénylőformalap

SV-8 Az atomenergia alkalmazása körében sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges engedélykérelem összeállítása
      SV 8. 1.sz. melléklet: Formanyomtatvány az atomenergia alkalmazása körében sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges engedélykérelem benyújtásához
      SV 8. 2.sz. melléklet: Formanyomtatvány sugárvédelmi szakértő nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás bejelentéséhez

SV-12 Fogyasztási cikk előállításához, forgalomba hozatalához, felhasználásához szükséges engedély megszerzését célzó engedélykérelem összeállítása (feltöltés alatt)

SV-16 A radioaktív anyag alkalmazásának befejezését követően a sugárveszélyes munkahely sugárvédelmi felügyeletének megszűntetését célzó engedélykérelem összeállítása (feltöltés alatt)

Bejelentés ionizáló sugárzást létrehozó berendezés tulajdonjoga megszerzéséről
      Berendezés Adatlap ionizáló sugárzást létrehozó berendezések regisztrációjához