ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hatályos útmutatók

A 2/2022. (IV.29.) OAH rendelet áttanulmányozása feltétlenül szükséges a sugárvédelmi szakértők és a sugárvédelmi megbízottak számára. Az engedélykérelem elkészítését segítő formanyomtatványok az OAH honlapjáról letölthetők. Az útmutatókat az OAH folyamatosan felülvizsgálja; az új útmutatók feltöltése folyamatban van.


SV-1 Radioaktív anyagok alkalmazásiengedély-kérelmének összeállítása
      SV-1 1.sz. melléklet: Adatlap radioaktív anyagok alkalmazására irányuló engedélykérelemhez
      SV-1 2. sz. melléklet: A Sugárvédelmi Leírás tartalmi követelményei
      SV-1 3. sz. melléklet: A Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat tartalmi követelményei

SV-2 Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetésiengedély-kérelmének összeállítása
      SV-2 1.sz. melléklet: Adatlap az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetésére irányuló engedélykérelemhez
      SV-2 2.sz. melléklet: A Sugárvédelmi Leírás tartalmi követelményei
      SV-2 3.sz. melléklet: A Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat tartalmi követelményei

SV-3 Indokolási és optimálási követelmények teljesítése az engedélykérelmek összeállításakor

SV-4 Nem helyhezkötött sugárveszélyes szolgáltatási tevékenység végzési engedélykérelem összeállítása (feltöltés alatt)
      SV-4 1.sz. melléklet: Adatlap a nem helyhez kötött sugárveszélyes tevékenység végzésére irányuló engedélykérelemhez

SV-6 Sugárvédelmi képzések és továbbképzések
      SV-6 1. sz. melléklet: Formanyomtatvány sugárvédelmi képzés és továbbképzés, valamint záróvizsga előzetes bejelentéséhez
      SV-6 2. sz. melléklet: Formanyomtatvány sugárvédelmi képzést és továbbképzést záró vizsga jegyzőkönyvéhez és eredményének bejelentéséhez

SV-7 A sugárveszélyes munkakörben dolgozó munkavállalók személyi monitorozásával és az Országos Személy Dozimetriai Nyilvántartással összefüggő követelmények teljesítése
      SV-7 1.sz. melléklet: Hatósági személyi dózismérő igénylő/lemondó/ változás bejelentő formalap
      SV-7 2.sz. melléklet: Adatlap hatósági személyi dózismérők és a munkavállalók összerendelésére
      SV-7 3.sz. melléklet: A hatósági személyi doziméterek rendeltetésszerű használatának szabályai
      SV-7 4.sz. melléklet: Formalap a hatósági személyi dózismérők kiértékelési eredményének közlésére

SV-8 Az atomenergia alkalmazása körében sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges engedélykérelem összeállítása
      SV-8. 1.sz. melléklet: Formanyomtatvány az atomenergia alkalmazása körében sugárvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges engedélykérelem benyújtásához
      SV-8. 2.sz. melléklet: Formanyomtatvány sugárvédelmi szakértő nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás bejelentéséhez

SV-12 Fogyasztási cikk előállításához, forgalomba hozatalához, felhasználásához szükséges engedély megszerzését célzó engedélykérelem összeállítása (feltöltés alatt)

SV-16 A radioaktív anyag alkalmazásának befejezését követően a sugárveszélyes munkahely sugárvédelmi felügyeletének megszűntetését célzó engedélykérelem összeállítása (feltöltés alatt)

Bejelentés ionizáló sugárzást létrehozó berendezés tulajdonjoga megszerzéséről
      Berendezés Adatlap ionizáló sugárzást létrehozó berendezések regisztrációjához

SV-17 Jegyzet alapfokozatú sugárvédelmi képzésekhez

SV-18 Bővített fokozatú sugárvédelmi képzéseken és továbbképzéseken oktatandó témakörök

SV-19 Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzéseken és továbbképzéseken oktatandó témakörök

SV-20 Sugárvédelmi szakértői kiegészítő képzéseken és továbbképzéseken oktatandó témakörök

SV-21 Javaslat a sugárkapu-üzemeltetők részére a riasztások esetén követendő intézkedési terv készítéséhez
      SV-21 1.sz. melléklet: Útmutató a sugárkapu-üzemeltetők számára talált radioaktív sugárforrások felismerésének és azonosításának, illetve a riasztás esetén követendő intézkedési terv elkészítésének támogatására
      SV-21 2.sz. melléklet: Jellemző radioaktív tárgyak fényképei

SV-22 Radioaktív sugárforrások felismerése és kezelése
      SV-22 1.sz. melléklet: Talált sugárforrások fényképei