ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Tároló létesítmények biztonsági felügyelete

A hatósági felügyeletnek 4 fő eszköze van: az engedélyezés, ellenőrzés, értékelés és érvényesítés.

Az engedélyezés egy adott tevékenységet megelőző hatósági eszköz, hiszen a hatóság a tevékenység végrehajtása előtt bírálja el a tevékenység végrehajthatóságát és határozza meg a végrehajtás feltételeit, a kapcsolódó feladatokat. Az ellenőrzés jellemzően a tevékenység végrehajtásának idejében zajlik, a tevékenységre jellemző tények és körülmények felügyeletét teszi lehetővé, de a végrehajtás folyamatába is enged beavatkozást.

Az értékelés jellemzően az adott tevékenység, folyamat lezárása után végzi a hatóság, így a megállapítások utólag, a tevékenység, folyamat befejezését követően fogalmazódnak meg, ezért ennek a hatósági eszköznek az egyik lényeges pontja a visszacsatolás, amely segítségével a feltárt hibákat a következő alkalommal kell elkerülni.

Az engedélyezés, ellenőrzés, értékelés nem választható el teljes mértékben egymástól. Ezek együtt léteznek és sokszor egy-egy ügy, tevékenység kapcsán mindhármat kell alkalmazni.

Az érvényesítés folyamatáról mindenkinek a bírság jut eszébe. Itt is, mint az élet sok más területén is a bírságolás az egyik végső eszköz. Előtte sokrétű beavatkozási lehetőség áll a hatóság rendelkezésére, hogy érvényt szerezzen a jogszabályi előírásoknak, hatósági döntéseknek

Értékelés

A magyarországi radioaktívhulladék-tároló létesítmények tevékenységének hatósági értékelése Az Országos Atomenergia Hivatal évente értékeli a felügyelete alá tartozó radioaktívhulladék-tároló létesítmények – a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) és Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) – biztonsági teljesítményét. A radioaktívhulladék-tároló létesítmények üzemeltetését minősítő biztonsági teljesítmény sok szempontot figyelembe vevő értékelés eredményeként áll elő. Az értékelés a mennyiségi mutatókkal kifejezhető jellemzők mellett a mérnöki és a biztonsági megítélés eszközeit is alkalmazza. A biztonsági teljesítmény értékelése a hatósági ellenőrzések eredményein, az üzemeltetési adatokon és az üzemeltetés során bekövetkezett események vizsgálatán, elemzésén alapul. Az értékeléséhez az OAH:

 1. gyűjti az üzemeltetési adatokat, és azokból trendeket képez;
 2. gyűjti, felülvizsgálja és értékeli az év során bekövetkezett eseményeket;
 3. elvégzi az események biztonsági értékelését;
 4. kiemelten vizsgálja az emberi hibából származó és az ismétlődő eseményeket;
 5. a biztonságimutató-rendszer segítségével átfogóan értékeli a biztonsági teljesítményt.

Az értékelés során az OAH figyelembe veszi a radioaktívhulladék-tároló létesítmények potenciális veszélyességének mértékét is. A biztonsági jellemzők értékelési kritériumait az OAH úgy állapítja meg, hogy azok figyelembe vegyék a biztonsági teljesítmény elért szintjét és az a radioaktívhulladék-kezelés biztonságával kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, ugyanakkor segítsék az engedélyeseket a biztonsági teljesítmény növelésében. A legjelentősebb nukleáris létesítmény, a Paksi Atomerőmű esetében a hagyományos értékelési technikák mellett az OAH 2001. óta alkalmazza a biztonsági mutatók rendszerét is a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által kidolgozott módszertan szerint.

Az atomerőművi tapasztalatok alapján az OAH kialakította, és 2005. óta alkalmazza a biztonsági mutatók rendszerét az OAH által felügyelt többi nukleáris létesítményre. Az OAH a mutató rendszert 2014-ben a radioaktívhulladék-tároló létesítményekre is kidolgozta és próba jelleggel használatba vette. Az értékelés tehát valamennyi létesítmény esetében támaszkodik a biztonságimutató-rendszer eredményeire is. Az üzemeltetés biztonsági jellemzőinek monitorozása és elemzése az esetleges biztonsági problémák korai felismerése mellett adatokat szolgáltat az OAH felügyeleti tevékenységének tervezéséhez, és hatósági intézkedéseknek is alapját képezheti.

A biztonsági mutatórendszer

Az üzemeltetés-biztonság értékelése sok szempontot figyelembe vevő, számszerűen kifejezhető jellemzőkkel – biztonsági mutatók segítségével – történik. A mutatók mellett a mérnöki biztonsági értékelést változatlanul alkalmazza a hatóság, mert a létesítmény biztonsági teljesítménye csak összetett értékelés eredményeként állapítható meg. Sok esetben csak az előző évek hasonló eredményeivel, teljesítménymutatóival való összevetés hoz eredményt.
A mutatók megfelelő megválasztásával lehetőség nyílik a radioaktívhulladék-tároló létesítmény folyamatos monitorozására, a változások értékelésére, a romló tendenciák korai azonosítására. Az eltérések felismerése esetén a hatóság megfelelő intézkedéseket kezdeményezhet, megelőzve a biztonság elfogadható szint alá csökkenését.

Az OAH a mutatókat létesítményenként három fő értékelési terület köré csoportosítja:

RHFT
 • egyenletes üzemeltetés,
 • alacsony kockázat melletti üzemelés,
 • biztonságtudatos üzemvitel;
NRHT
 • egyenletes üzemeltetés,
 • alacsony kockázat melletti üzemelés,
 • biztonságtudatos üzemvitel.

Az értékelési területek részterületekre, ezek biztonsági mutatókra, illetve jellemzőkre oszlanak az alábbi – Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló alapján vett – példa szerint:

A biztonsági jellemzőket a hatóság egyedileg meghatározott kritériumok szerint értékeli, és színkóddal látja el az alábbiak szerint:
„zöld”: A biztonsági jellemző zöld mezője a hatóság által megfelelőnek tartott határértékig terjed. A zöld mező értékeit a hatóság elfogadhatónak tartja, további intézkedést vagy fokozott odafigyelést nem lát szükségesnek. Romló trend vagy a sárga mező határértékéhez közelítő érték esetén az engedélyes – a problémát felismerve – megelőző intézkedéseket tehet.
„sárga”: A figyelmeztető, sárga mező határai a kívánatos értéktől való eltérésre figyelmeztetnek, de a hatóságilag megengedhető tartomány határain belül. A sárga tartományba tartozó jellemzőket fokozottan kell figyelni, és az engedélyessel intézkedési tervet kell készíttetni a kedvezőtlen minősítés megszüntetése érdekében. Az intézkedési terv végrehajtására a hatóság levélben szólítja fel az engedélyest, és a terv teljesítéséről az időszakos jelentések felülvizsgálata, valamint célellenőrzések során győződhet meg. A sárga szín a biztonsági tartalék kismértékű csökkenésére figyelmeztet, de nincs szükség közbelépésre, mert még mindig a hatósági tartományon belül van.
„piros”: A biztonsági jellemző javítandó, azaz a jövőben mindenképpen nagyobb odafigyelést igényel, piros mezőjének alsó határa a hatóság által jóváhagyott érték, vagy – szabályozott érték hiányában – egyedileg meghatározott kritérium. Az engedélyesnek intézkedési tervet kell készítenie, amelyet a hatóság – szükség esetén – az általa fontosnak tartott feladatokkal kiegészítve rendel el. Az intézkedési tervben szereplő feladatok végrehajtásáról az engedélyesnek a rendszeres jelentések keretében kell beszámolnia, illetve a hatóság célellenőrzés keretében ellenőrzi a feladatok végrehajtásának előrehaladását. A piros színű jellemző önmagában nem jelenti, hogy a biztonság elfogadhatatlan lenne az adott létesítményben, de mindenképpen jelzi, hogy a biztonsági tartalék csökkent, ami indokolja a jelenség részletesebb vizsgálatát és az adott jellemző javítása érdekében beavatkozásra van szükség.
„fehér”: A biztonsági jellemző nem ismert. Adathiány, vagy értelmezhetetlen adat miatt a jellemző nem képezhető. A biztonsági mutatók összefüggő, de egymással nem helyettesíthető biztonsági jellemzőket fognak össze, ezért a biztonsági mutató szín szerinti értékelése a benne szereplő biztonsági jellemzők közül a leggyengébb minősítésűeknek a színe alapján történik. Az adott területet nemcsak a mutatókat minősítő színek alapján, hanem más szempontok szerint is kell értékelni annak érdekében, hogy a mennyiségileg kifejezhető biztonsági jellemzők mellett az egyéb forrásból szerzett információkat is figyelembe lehessen venni. A létesítmények különbségéből adódóan a biztonsági értékeléshez is más-más jellemzők szükségesek létesítmény specifikusan. A jellemzők és mutatók számát a következő táblázat tartalmazza:

 RHFTNRHT
Értékelési főterületek száma33
Mutatók száma1010
Jellemzők száma 1919

Az egyes területek mutatóinak összefoglaló értékelési eredményeit az OAH honlapján található dokumentumokban létesítményenként mutatjuk be. Az eredmények az egyes jellemzők értékein és a jellemzők értékelési kritériumainak megfelelő színkódon alapulnak.

Engedélyezés

A hatósági tevékenység egyik legnagyobb felelősséggel járó területe az engedélyezés. Ennek eredményeként a hatóság – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével – felhatalmazza a radioaktívhulladék-tároló létesítmény engedélyesét az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos valamilyen feladat, tevékenység elvégzésére, vagy számára kötelezettséget fogalmaz meg. A biztonság területén ezt a felhatalmazást minden esetben biztonsági elemzésre kell alapozni, melyben igazolni kell, hogy az engedélyezett tevékenység során és eredményeképpen garantált a hosszú távú biztonság, érvényesülnek a vonatkozó jogszabályi előírások és speciális követelmények.

Az atomenergiáról szóló törvény és a vonatkozó 9/2022 (XII. 29.) OAH rendelet szerint az OAH engedélyezési eljárásai következők:

 • a radioaktívhulladék-tároló létesítmény telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez, telepítéséhez, létesítéséhez, üzemeltetéséhez, átalakításához, lezárásához, aktív és passzív intézményes ellenőrzéséhez szükséges biztonsági engedélyezés;
 • a radioaktívhulladék-tároló létesítményekkel összefüggő építmények és az építmények felvonóinak engedélyezése;
 • a radioaktívhulladék-tároló létesítmény átalakításához szükséges biztonsági engedélyezés;
 • a radioaktívhulladék-tároló létesítmény rendszerének és rendszerelemének átalakításához,leszereléséhez, lezárásához szükséges biztonsági engedélyezése;
 • az engedélyes szervezeti felépítésének, irányítási rendszerének, dokumentumainak módosításához szükséges biztonsági engedélyezése;
 • a radioaktívhulladék-tároló létesítmény üzemelő, az OAH felügyelete alá tartozó nyomástartó berendezések és csővezetékek időszakos ellenőrzési programjának engedélyezése;
 • a radioaktívhulladék-tároló létesítmény biztonság szempontjából fontos rendszerének, rendszerelemének roncsolásmentes anyagvizsgálat terjedelmének, módszerének, a vizsgálati eredmények elfogadásának feltételei és időbeli ütemezésének engedélyezése;
 • a radioaktívhulladék-tároló létesítmény nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének az első alkalommal történő, illetve módosítását követő érvénybe léptetéséhez szükséges biztonsági engedélyezése;
 • a 10 évente esedékes Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat alapján a további üzemeltetés feltételeinek meghatározása, a szükséges intézkedések végrehajtásának elrendelése, továbbá a felülvizsgálat keretében azonosított eltérések jóváhagyása;
 • radioaktívhulladék-tároló létesítmény biztonsági övezetének kijelölése és felülvizsgálata.

Az OAH az engedélyezés folyamatába a jogszabály által előírtak szerint szakhatóságokat is bevon. A hatósági engedélyezési eljáráson túl néhány létesítmény esetében az atomenergiáról szóló törvény magasabb szintű hozzájárulást is előír. Így többek között új radioaktívhulladék-tároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulása szükséges.

Ellenőrzés

A hatósági ellenőrzés célja, hogy ezzel a felügyeleti eszközzel is biztosítsa az OAH az atomenergia biztonságos alkalmazását. Az OAH a végrehajtott ellenőrzései során meggyőződik arról, hogy az ellenőrzés alá vont szervezet, személy (továbbiakban: ellenőrzött) az adott tevékenységet a vonatkozó jogszabályoknak, a hatósági határozatokban előírtaknak, a hatósági útmutatókban rögzítetteknek, a vonatkozó szabványoknak, a nemzetközi vagy hazai jó gyakorlatnak, valamint az ellenőrzött belső szabályozásának megfelelően szervezi és hajtja végre. Az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy az adott tevékenység végrehajtása kielégíti-e az előre megfogalmazott kritériumokat.

Az OAH a tároló létesítmény életciklus szakaszának megfelelő sajátos ellenőrzési szempontokat is magába foglaló ellenőrzéseket, a radioaktívhulladék-tárolókkal összefüggő hatósági felügyeleti tevékenysége során átfogó-, feltáró- és eseti ellenőrzéseket végez.

 • Az átfogó ellenőrzés alapvető célja, hogy a hatóság a tároló létesítmény adott életciklusában ellenőrizze a tároló létesítmény folyamatainak megfelelőségét és összhangját, továbbá a vezetőség (menedzsment) folyamatirányítási és felülvizsgálati, értékelési feladatainak teljesülését, vagyis az irányítási rendszer működését. Az átfogó ellenőrzés jellemzője, hogy előre rögzített program alapján és előre rögzített célterületeken több napon keresztül zajlik, és több hatósági ellenőr munkacsoportokba szervezve hajtja végre.
 • A feltáró ellenőrzés célja, hogy feltárja a tároló létesítmény biztonságos működésének problémáit, azokat a területeket, részfolyamatokat, tevékenységeket, ahol problémák jelentkeznek, jelentkezhetnek.
 • Az eseti ellenőrzés célja a létesítmény adott életciklusához tartozó folyamatok, tevékenységek egy mozzanatának ellenőrzése azért, hogy a hatóság olyan információhoz jusson, amelyet egy hatósági eljáráshoz felhasználhat, vagy olyan szúrópróbaszerű ellenőrzést hajtson végre, amely segítségével meg lehet bizonyosodni arról, hogy a rutin műveletek is megfelelnek a jogszabályokban, hatósági határozatokban, szabványokban és az ellenőrzött belső szabályzataiban levő előírásoknak.

Az OAH éves ellenőrzési tervet készít, melyet a honlapján közzétesz és erről tájékoztatja az érintett engedélyeseket és hatóságokat.

Az OAH jogosult bármely atomenergiát alkalmazónál - hatáskörében – időkorlát nélkül ellenőrzést folytatni, tehát nemcsak a tároló létesítményekben, hanem a beszállítóknál és szerződéses partnereknél (továbbiakban: beszállítók) is.

Az OAH a tároló létesítményekben (valamint a beszállítóknál) előzetesen bejelentett, valamint indokolt esetben előzetesen be nem jelentett ellenőrzéseket végez.

Előre be nem jelentett ellenőrzés a hatóság által végzett eseti ellenőrzés azon fajtája, amelyet nem előz meg előzetes értesítés, és az ellenőrzött tevékenységének egy adott, konkrét cselekményére, illetve annak vizsgálatára irányul. Ezzel az ellenőrzési módszerrel a hatóság alkalomszerűen él olyan esetekben, amikor feltételezhető, hogy az ellenőrzés előzetes bejelentése kedvezőtlenül befolyásolhatja az ellenőrzés eredményét.

Az OAH ellenőrzése atomenergiáról szóló törvény és a tároló létesítmények biztonsági követelményeiről szóló 9/2022 (XII. 29.) OAH rendelet értelmében kiterjed az általa engedélyezett tevékenységek végrehajtására, a radioaktív hulladékok feldolgozásával, tárolásával és elhelyezésével kapcsolatos, valamint egyéb üzemeltetési tevékenységekre is.

Az OAH évente körülbelül 40 ellenőrzést hajt végre a tároló létesítményekkel kapcsolatban. Az ellenőrzések végrehajtását segíthetik a szakhatóságok szakemberei és szakértők is. Ellenőrzés a helyszínen, vagy dokumentumellenőrzés esetén adatszolgáltatás útján is megvalósulhat.

A tároló létesítmények lezárásával illetve a lezárását követő intézményes ellenőrzés biztonsági és dokumentációs, valamint jelentéstételi követelményeiről a 9/2022 (XII. 29.) OAH rendelet részletesen rendelkezik.