Részletes kereső

Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY

Érvényesítés

Először közzétéve: 2013.09.12 -- Módosítva: 2013.09.13

A nukleáris létesítmények folyamatos hatósági felügyelet alatt állnak, melyet az Országos Atomenergia Hivatal (továbbiakban OAH) lát el. Az OAH folyamatos hatósági felügyeleti tevékenysége többek között magában foglalja a jogszabályi követelmények, az azokon alapuló hatósági előírások gyakorlati érvényesülését biztosító érvényesítési eljárások lefolytatását.
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Atv.) az OAH feladatává tette az engedélyben valamint a nukleáris biztonsági szabályzatokban előírt követelmények, és az atomenergia alkalmazása biztonságosságának rendszeres ellenőrzését, és az észlelt rendellenességek megszüntetése érdekében történő intézkedést vagy intézkedés kezdeményezését.
Az OAH e kötelezettségének megfelelően a hatáskörébe tartozó ügyekben, az atomenergia biztonságos alkalmazásához szükséges és a jogszabályokban megfogalmazott, a hatósági határozatokban, valamint más kötelező érvénnyel bíró dokumentumokban foglalt előírások és kötelezettségek teljesítse érdekében a következő intézkedéseket hozhatja:
- figyelmeztetés és felszólítás az észlelt rendellenesség megszüntetésére, méltányos határidő kitűzésével,
- kötelezések elrendelése határidő kitűzésével,
- üzemeltetési feltételek szigorítása,
- az engedély érvényességi idejének korlátozása,
- az engedély visszavonása.
Az előzőekben felsoroltakon kívül, az OAH az Atv. vagy az Atv. végrehajtására kiadott jogszabály megsértése, valamint az Atv. vagy az Atv. végrehajtására kiadott jogszabály alapján kiadott határozatában foglaltak betartásának elmulasztása esetén az engedélyest, továbbá az Atv. 17. § (2) bekezdés 20-22. pontja szerinti, az OAH hatáskörébe tartozó ügyekben adatszolgáltatásra kötelezettet (közigazgatási) bírság megfizetésére is kötelezheti.
Az OAH a bírság kiszabása során különösen az Atv. szerinti mérlegelési szempontokat veszi figyelembe:
- bekövetkezett-e rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár,
- milyen súlyú a követelmények, előírások megszegése,
- ismételt szabályszegés történt-e,
- felróható-e a szabályszegést vagy mulasztást okozó magatartás,
- a szabályszegő vagy mulasztó tanúsított-e az általa okozott állapot megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő, kárenyhítő magatartást.
A felsorolt mérlegelési szempontokat egészítik ki következő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) által rögzített szempontok:
- a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét;
- a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
- a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
- a jogsértő állapot időtartamát,
- a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
- a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
- a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.
Az OAH által kiszabható bírság összegéről az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet rendelkezik.
Ez alapján a bírság összege legalább ötvenezer, de legfeljebb hárommillió forint. Atomerőmű engedélyesével szemben nukleáris biztonsági hatósági ügyben a bírság összege legalább ötvenezer, de legfeljebb ötvenmillió forint. Egyéb nukleáris létesítmény engedélyesével szemben nukleáris biztonsági hatósági ügyben a bírság összege legalább ötvenezer, de legfeljebb ötmillió forint. Nukleáris létesítmény engedélyesével szemben a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról rendelkező jogszabályokban írt kötelezettség megszegése miatt indult hatósági ügyben a bírság összege legalább ötvenezer, de legfeljebb ötmillió forint.