ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Az ENSREG kiadta összefoglaló jelentését

2018.11.08
jelentés jelentés

Fontos mérföldkőhöz érkezett az európai szintű tematikus szakértői felülvizsgálat: az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja (ENSREG) kiadta a nukleáris létesítmények öregedéskezelésének uniós felülvizsgálatáról szóló összefoglaló jelentését.

A jelentést október elején, az ENSREG 37. ülésén fogadták el, azonban akkor több ország, köztük Magyarország is észrevételeket tett a jelentés egyes megállapításaira, valamint jelezte, hogy a felülvizsgálati folyamat eltért az előzetes tervektől, illetve átláthatósági és kommunikációs problémák rontották a felülvizsgálat színvonalát. A jelentést készítő szakértői bizottság csak részben vette figyelembe a tagországok által a felülvizsgálat során közölt információkat, emiatt esetenként az öregedéskezelési tevékenységgel kapcsolatban vitatható, indoklással nem alátámasztott megállapítások is megjelentek néhány országnál.


Mint azt már korábban is írtuk az EU Nukleáris Biztonsági Irányelve szerint hatévente tematikus szakértői felülvizsgálatot kell végrehajtani minden, nukleáris létesítményeket üzemeltető tagállamban. A 2017-ben kezdődő első ilyen felülvizsgálat fókuszában az üzemelő atomerőművek és 1 MW-nál nagyobb teljesítményű kutatóreaktorok öregedéskezelési tevékenysége volt. Korábbi híreinkben részletesen ismertettük a felülvizsgálati folyamat lépéseit: a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége (WENRA) által összeállított útmutató alapján készített nemzeti jelentések nemzetközi szakértői vizsgálata ezen felülvizsgálati lépések alapján zajlott.

Az ENSREG jelentése az üzemelő atomerőművek tekintetében megállapítja, hogy a felülvizsgálatba bevont összes ország rendelkezik kidolgozott öregedéskezelési programmal. Ezek az öregedéskezelési programok összhangban vannak a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaival és a WENRA vonatkozó referenciaszintjeivel. A felülvizsgálat nem állapított meg jelentős hiányosságot az európai atomerőművek öregedéskezelési programjainak szabályozásával és alkalmazásával kapcsolatban.

A kutatóreaktorok esetében ez már nem jelenthető ki, mert több országban az öregedéskezelési programokat nem szabályozzák, illetve nem alkalmazzák szisztematikusan és átfogó módon. Ezekben az országokban mind a nemzeti hatóságok, mind az üzemeltetők részéről a hiányosságok pótlására intézkedéseket kell hozni. Magyarországra ez nem vonatkozik, mert a jelentés megállapítja, hogy a kutatóreaktorok öregedéskezelése megfelel az elvárt szintnek.

A jelentés kiemeli, hogy az öregedéskezelés-értékelésre szakosodott nemzetközi felülvizsgálati missziók (mint például IAEA SALTO, OSART, stb.) látogatásai nagymértékben javítják az öregedéskezelési programok hatékonyságát. A magyar gyakorlatot ezen a területen példaértékűnek minősítették. A jelentés szerint fontos az öregedéskezelési programok és eszközök folyamatos, a nemzetközi tapasztalatokon is alapuló fejlesztése és értékelése. Az általános öregedéskezelési programok végrehajtásának áttekintése mellett az öregedéskezelés gyakorlati megvalósítását is vizsgálták négy témakörben. Minden témakörben találtak olyan területeket, amelyeken az európai országok közös kihívásokkal néznek szembe, illetve egyes országok számára javítandó területeket is megjelöltek.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az országspecifikus megállapításokat tartalmazó táblázat nem részletezi, hogy az adott területen milyen hiányosságot találtak a szakértők, és ez a jelentésből sem derül ki. Az egyes megállapítások potenciális biztonsági jelentősége nagyon eltérő, ezért félrevezető következtetések vonhatók le, ha nem körültekintően értelmezik azokat. A minősítések nem alkalmazhatók egyes országok közötti összehasonlításra. A részleteket majd az országok által kidolgozott nemzeti akciótervekben kell bemutatni; így az elvárt válaszlépés a területen végzett tevékenység részletesebb ismertetésétől az esetlegesen szükséges javító intézkedés meghatározásáig terjed.

Magyarország tekintetében a jelentés jó gyakorlatként emeli ki a nemzetközi felülvizsgálati missziók gyakori meghívását és a nehezen megközelíthető betonszerkezetek szisztematikus vizsgálatát. Az országot érintő megállapítások közül hat esetben az elvárt szintnek megfelelő helyzetet állapít meg a jelentés és négy területen fogalmaz meg további teendőket. A reaktortartály-övvonal alapanyaga roncsolásmentes vizsgálatát és a csőátvezetések ellenőrzését minősíti javítandó területnek a jelentés. Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a jelenlegi gyakorlat megfelel a hazai jogszabályoknak és összhangban van a nemzetközi követelményekkel. A célzott nemzetközi missziók is a nemzetközi követelményeknek és gyakorlatnak megfelelőnek találták ezt a két területet. A felülvizsgálat eredeti terjedelmén túlmutató intézkedéseket igénylő másik két terület: az elhúzódó építési időszakok felügyelete és az új atomerőművek megfelelő mintadarab készletének biztosítása. Ezek a jelenlegi magyarországi helyzetben még nem aktuális kérdések. Az OAH felkészült arra, hogy időben megtegye a megfelelő intézkedéseket, amennyiben azok szükségessé válnak.

A felülvizsgálati folyamat következő lépéseire (az ENSREG Végrehajtási Terv és a Nemzeti Akció Terv kidolgozására) 2019-ben kerül sor.

Az Országos Atomenergia Hivatal bízik benne, hogy az ENSREG, a WENRA és a tagországok által szerzett tapasztalatok fényében a következő felülvizsgálat már átláthatóbb lesz és a nemzetközi felülvizsgálati missziókhoz hasonlóan alapos és indokolt megállapításokkal segíti az Európai Unió és a tagállamok nukleáris biztonságának magas szintű fenntartását és folyamatos fejlesztését.

Az ENSREG sajtóközleménye itt érhető el (angol nyelven).


Az összefoglaló jelentés itt érhető el (angol nyelven).


Az országspecifikus megállapítások táblázata itt érhető el (angol nyelven).


Kapcsolódó korábbi híreink:

2018.06.05-i hírünk:
Nukleáris létesítmények öregedéskezelésének uniós felülvizsgálata

2018.05.08.

Lezajlott az ENSREG közmeghallgatása Brüsszelben

2018.04.19.

Az OAH lakossági összefoglalót készített az ENSREG brüsszeli közmeghallgatásához

2018.03.23.

ENSREG közmeghallgatás Brüsszelben a folyamatban lévő tematikus szakértői felülvizsgálatról

2017.12.19.
Az OAH benyújtotta a magyar Nemzeti Jelentést az EU tematikus szakértői felülvizsgálatáhozFacebook megosztás