ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Jogi szabályozás, Útmutatók

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának elsődleges feltétele az olyan nemzeti jogalkotási és szabályozási rendszer, amely megalapozza a biztonsági követelmények és előírások meghatározását és rendszeres korszerűsítését, a biztonságot szolgáló engedélyezési rendszer működését, a rendszeres hatósági ellenőrzést és értékelést. Az atomenergia békés célú, biztonságos alkalmazását törvény szabályozza.
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapvető rendeltetése a lakosság egészségének, biztonságának és a környezetnek a védelme.
A törvény hatálya az atomenergia békés célú alkalmazására, az azzal kapcsolatos jogosultságokra és kötelezettségekre, továbbá az embereknek, valamint az élő és élettelen környezetnek a természetes és mesterséges eredetű ionizáló sugárzás káros hatásai elleni védelmére terjed ki. Az ezekkel összefüggő engedélyezési eljárás szabályozásáról, a hatóságok és az atomenergiát alkalmazók alapvető feladatairól, kötelezettségeiről az atomtörvény és annak végrehajtását szolgáló számos kormányrendelet, miniszteri rendelet gondoskodik.
A hazai szabályozási rendszer fontos elemei a nemzetközi egyezményeket kihirdető jogszabályok és az Európai Unió szerveinek rendeletei, irányelvei és határozatai.
A nukleáris biztonsági követelmények és rendelkezések teljesítésére az Országos Atomenergia Hivatal ajánlásokat fogalmaz meg, melyeket útmutató formájában ad ki.