ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Szoftverek

Radioaktív anyagok országos nyilvántartása

A radioaktív anyagok nyilvántartásának jogszabályi alapját az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Kormányrendelet, továbbá a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 3/2022. (IV. 29.) OAH rendelet adja.

A 3/2022. (IV. 29.) OAH rendelet előírja a radioaktív anyagok helyi és országosan összesített központi elektronikus nyilvántartásának kötelezettségét. A központi nyilvántartáshoz alkalmazott program neve „RADON”, ehhez csak az OAH megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársainak van hozzáférése. A helyi nyilvántartás vezetéséhez szükséges programot – melynek neve „RADIUM” - az OAH a radioaktív anyagokkal rendelkező, nyilvántartásra kötelezett engedélyesek számára térítésmentesen rendelkezésre bocsátja, és folyamatosan karbantartja, fejleszti. A program, illetve a frissítések kapcsán az OAH Informatikai Osztályával kell felvenni a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken: e-mail: rsup@haea.hu, illetve telefon: +36-1-436-4950.

Ügyintézőink elérhetőségei:

Gonter Katalin:
06-1-436-4873
gonter@haea.hu

Lőrincz Hajnalka:
06-1-436-4894
lorinczh@haea.hu

Tatai Katalin:
06-1-248-5799
tataik@haea.hu


A helyi nyilvántartás részletszabályairól szóló 3/2022. (IV. 29.) OAH rendelet megjelenésével új elemek kerültek a szabályozásba: nemcsak a tulajdonosoknak a tulajdonukban lévő, hanem a birtokosoknak is a birtokukban lévő radioaktív anyagokról olyan helyi nyilvántartást kell vezetniük, amelyből bármikor megállapítható a birtokukban lévő, a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó radioaktív anyagok engedélyezett maximális készlete, aktuális készlete, fajtája, aktivitása, rendeltetése, tárolási helye és alkalmazása (felhasználása). A nyilvántartás-köteles radioaktív anyagok közé bekerültek a radioaktív hulladékok is. Ahogy fent is szerepel, a helyi nyilvántartás az OAH által a tulajdonosok és birtokosok részére térítésmentesen biztosított számítógépes nyilvántartó programmal történik. A helyi nyilvántartásba haladéktalanul be kell vezetni a radioaktív anyagok minden készletváltozását, minden felhasználását, alkalmazását és az alkalmazás szüneteltetését, mentességi szint alá történő lebomlását, teljes felhasználását, hatósági felügyelet alól való felszabadítását, továbbá a hulladékká minősítését.

A radioaktív anyagok átadásának tényét mind az átadónak, mind az átvevőnek 15 napon belül elektronikusan jelentenie kell a központi nyilvántartás számára. A központi nyilvántartó program párosítja a beérkező jelentéseket, és csak egybehangzó jelentések esetén történik meg a radioaktív anyag tulajdonosának átvezetése a központi nyilvántartásban.

A RADIUM upgrade telepítővel frissítheti a program előző verzióját.
A RADIUM 1.73 teljes verziója üres adatbázissal. Ha a gépén már van egy korábbi verziójú RADIUM program, akkor a regisztrált felhasználóknak szánt frissítést kell telepíteni, hogy a már felvitt adatai ne törlődjenek.
A RADIUM telepítése

Radioaktív anyagok helyi nyilvántartására szolgáló program a felhasználók számára: RADIUM 1.73, 2019. július 17.

A helyi nyilvántartó program (RADIUM) 1.73-as változatának kezelői leírását a telepítőkészlet tartalmazza. Megtekintéséhez szükség van egy pdf-olvasó programra. Az Adobe Acrobat Reader program ingyenesen letölthető a gyártó honlapjáról.

Amennyiben nagy aktivitású sugárforrás kerül a helyi nyilvántartásba, akkor jogszabályi kötelezettség alapján annak fényképét is fel kell tölteni. A már nyilvántartott nagy aktivitású sugárforrások fényképeinek letöltéséhez kattintson ide! (Ezt a képet be kell másolni átnevezés nélkül a …\Radium\Kepek mappába, amit ezután ki lehet választani a fényképes adatok űrlap kitöltésekor.) A listában nem szereplő sugárforrások fényképét kérjük, hogy küldjék el a központi nyilvántartás radon@oah.hu e-mail címére, a szerverre való feltöltés érdekében.

Ha a gépén már van egy korábbi verziójú RADIUM program, akkor a frissítő programot futtassa (lásd lent).

A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy van-e a merevlemezen legalább 60 MB szabad hely. Előfordulhat, hogy az operációs rendszer úgy van beállítva, hogy Ön nem telepíthet programot. Ilyen esetben forduljon a rendszergazdához.

A RADIUM1.73_inst.exe telepítő elindítása után követni kell magyar nyelvű telepítési utasításokat.

A telepítés befejezésével a megadott helyre (meghajtóra) az alábbi programok kerülnek fel:

·        RADIUM.exe - a sugárforrások nyilvántartásához

·        Rahel.exe - a radioaktív hulladékok nyilvántartásához. Ezt csak a hulladékok nyilvántartására kötelezett engedélyeseknek kell használniuk.

·        exBackup.exe - segédprogram biztonsági mentések készítéséhez

·        Radiumkeres.exe - a számítógépre telepített Radium programok verziószámát írja ki, valamint azt, hogy szükség van-e a programfrissítésre.

Frissítés

A frissítő program futtatása

A RADIUM1.73_upgr.exe telepítővel frissítheti a program előző verzióját. Mivel ez egy programfrissítés - csak a módosult fájlokat tartalmazza - önmagában nem, csak egy korábban telepített RADIUMmal működik. A frissítő a programban korábban rögzített adatokat természetesen érintetlenül hagyja.

A RADIUM1.73_upgr.exe telepítő a bevezető lépések után rákérdez a korábbi RADIUM változat helyére. Amíg a Tallózás gombbal ezt be nem állította, addig a továbblépéshez szükséges Telepítés gomb inaktív. A továbbiakban követni kell a magyar nyelvű utasításokat.

A telepítés befejezésével a megadott helyre felkerül a RADIUM program 1.73 jelű változata úgy, hogy az adatbázisba korábban bevitt adatok megőrződnek.

A RADIUM indítása

A RADIUM program indítása történhet a telepítés után az asztalra került parancsikonnal, a Start menüből vagy a RADIUM\RUN\RADIUM.exe fájl futtatásával.

Az Exbackup program indítása szintén a RADIUM\RUN könyvtárból történhet az Exbackup.exe fájllal, az asztalra került parancsikonnal vagy a Start menüből.

A RADIUM leírása és a programhoz tartozó dokumentumok elérhetőek a RADIUM\RUN\HELP könyvtárból, de a RADIUM leírás megnyitása a Start menüből is történhet. A regisztráció menete

A RADIUM program indítása után a bejelentkezésnél válassza a Rendszergazda lehetőséget a Kezelő feliratú mező lenyíló listájából. A Jelszó mezőt hagyja üresen!

A belépés és a figyelmeztetések panel nyugtázása után nyomja le a Törzsadatok gombot! A gombsor alatt levő fülek közül válassza a Saját cég adatai feliratút. Az adatok bevitele előtt meg kell nyomni az ablak bal alsó szélénél található Módosítás feliratú gombot. Amíg ezt a gombot le nem nyomja, addig nem lehet az adatmezőkbe írni. A Módosítás gomb lenyomása után aktívvá válik (színes lesz) a Mentés és Mégsem gomb.

Ezután az NYT kód és az országkód kivételével ki kell tölteni a színes hátterű mezőket. A NYT (nyilvántartási) kódot a regisztrálás során kapja meg. Bár nem kötelező, de a könnyebb kapcsolattartás érdekében feltétlenül töltse ki a telefonszám és E-mail mezőket is!

A beírt adatokat a Mentés gombra kattintva lehet elmenteni. Ha nem akarja elmenteni az adatokat, akkor a Mégsem gomb lenyomásával lehet megszakítani az adatbevitelt. A Mentés gomb lenyomása után a program ellenőrzi, hogy minden kötelező adatmezőt kitöltött-e. Ha valami hiányzik, akkor kéri a pótlást, és nem történik mentés. Ha sikerült a mentés, akkor a gomb felirata kiszürkül.

Az adatmezők sikeres kitöltése után kattintson a Regisztráció feliratú gombra! Ennek hatására megjelenik egy panel, aminek a bal oldalán három lehetőség közül lehet választani. Ha van a gépén levelező program, akkor válassza az "Elküldés e-mail-ben" lehetőséget, ha nincs akkor a "Kiírás lemezre" pontot! Az "Elküldés e-mail-ben" lehetőség választása esetében a program előkészít egy levelet a központi nyilvántartás e-mail címére (radon@oah.hu), amihez csatolja az elküldendő adatfájlt. A Kiírás lemezre pont választása akkor hasznos, ha az adott gépen nincs internet, és másik gépről lehet csak e-mailt küldeni. Ebben az esetben valamilyen adathordozón lehet a fájlt másik géphez átvinni.

Az üzenetre a központi nyilvántartás válaszként visszaküld egy olyan csatolt fájlt, amiben megtalálható a regisztráció során kiosztott nyilvántartási kód. A válaszként küldött levélben rövid ismertetőt adunk a további teendőkről.

A regisztrációs kérelmeket lehetőleg még aznap, de legkésőbb egy-két napon belül megválaszoljuk. Ha napok múltán sem érkezne válasz, akkor ezt feltétlenül jelezze a honlap Letöltés oldalán található telefonszámok vagy e-mail címek valamelyikén!

A programmal való munkához hasznos segítség a Súgó menüben elérhető Kezelői leírás.

Gyártó Forrás / tartó típusa Áttekintő kép
AEA Technology GSR-J típus
AEA Technology GSR-Z típus
AEA Technology X95 típus
CESIO S.R.G X.95 típus
Eckert & Ziegler Eckert & Ziegler 515
Endress+Hauser QG2000 típus
Gammamed HDR típus
Gamma-Service GSR Cs-137/B típus
IBL CSL_15 típus
Iki Kft 3260 típus
Iki Kft AmS-60HH típus
Iki Kft AmS-73HH típus
Iki Kft AmS-74HH típus
Iki Kft AmS-82HH típus
Iki Kft AmS-85HH típus
Iki Kft B2-12 típus
Iki Kft COS15HH típus
Iki Kft COS16H típus
Iki Kft COS17H típus
Iki Kft COS18H típus
Iki Kft COS19H típus
Iki Kft COS24H típus
Iki Kft CoS-40HH típus
Iki Kft CoS-43HH típus
Iki Kft CoS-44HH típus
Iki Kft CoS-47HH típus
Iki Kft COS57HH típus
Iki Kft COS22H típus
Iki Kft COS75HH típus
Iki Kft CsS24H típus
Iki Kft IRS22H típus
Iki Kft IRS72H típus
Iki Kft PuS-79-HH típus
Iki Kft PuS-80-HH típus
Iki Kft R2 típus
Iki Kft S80HH típus
Industrial Nuclear Company, Inc. USA0393_S-96 típus
ISOTREND LIR-04/006 típus
ISOTREND LIR 05/006 típus
ISOTREND LIR-05/008 típus
JSC Isotope GS75M11 típus
JSC Isotope GS75M14 típus
JSC “State Scientific Centre Research Institute of Atomic Reactors” RUS5705_S-96 típus
KBFI-Unió TAK21 tartó
KBFI-Unió TAK4-3W tartó
KBFI-Unió TAK4-W tartĂł
Mallinckrodt DRN07736 típus
Nordion C-375_374_373 típus
Nordion G6
Nordion G4
Nordion SR17 típus
Nuclitec X2074 típus
Nucletron Microselectron V2 típus
NTP Radioisotopes Ltd. IR004 típus
Polatom HA típus
Polatom HB típus
Polatom HC típus
Puridec X2089 típus
Reviss R6060 típus
QSA Global, Inc. X9 típus
QSA Global, Inc. USA0335_S-96 típus
Rosatom SR-17 típus
Source Production & Equipment Co. USA0608_S-96 típus
Theratronics C1000 típus
Theratronics C-146 típus
Theratronics C-146/1.5 típus
Theratronics C161 típus
Varian HDR212 típus
Varian HDR232 típus