ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

ESARDA ülés

2004.03.12


Március 3-án Bécsben tartotta soron következő ülését az ESARDA Integrált Safeguards munkacsoportja. Az ESARDA koordinálja az EU országok kutatás-fejlesztési tevékenységét a biztosítéki ellenőrzés (safeguards) területén. Az ülésre meghívást kapott Pető Ákos, az OAH főosztályvezetője is, hogy adjon rövid tájékoztatást a Magyarország Euratom csatlakozását támogató PHARE projekt állásáról, valamint az integrált safeguards magyarországi bevezetéséről. A nemzetközi ellenőrzés elől eltitkolt nukleáris programok felderítése szükségessé tette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által végzett biztosítéki ellenőrzés továbbfejlesztését és szigorítását. Ennek érdekében a biztosítéki egyezményekhez kiegészítő jegyzőkönyv készült. A kiegészítő jegyzőkönyv egyrészt részletesebb adatszolgáltatást ír elő és az adatszolgáltatást kiterjeszti a nukleáris üzemanyagciklussal összefüggő kutatási-fejlesztési munkákra is, másrészt előírja, hogy a nemzetközi ellenőrök részére lehetőséget kell biztosítani környezeti mintavételen alapuló vizsgálatok végzésére és a létesítmények szélesebb körébe való bejutásra. A kiegészítő jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségek további garanciát adnak arra, hogy az országban nem folyik tiltott nukleáris tevékenység. Ezek ellenőrzése - az integrált safeguards - bevezetésével a nukleáris anyagok ellenőrzésének gyakorisága csökkenthető. Mivel Magyarország az első olyan nukleáris iparral rendelkező ország, amelynél az integrált safeguards bevezetésének feltételei teljesültek, a tájékoztatót nagy érdeklődéssel hallgatták az EU országok, az Euratom és a NAÜ képviselői. Az ülésen részletesen megtárgyalták az Kiegészítő Jegyzőkönyvnek az EU-ban történő hatályba helyezésével, illetve annak késésével kapcsolatos problémákat.Facebook megosztás