ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

A Kelet-Európai Régió illetékes hatóságainak találkozója

2007.04.11

A csernobili baleset után a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kezdeményezett és széles nemzetközi támogatással létrehozott, a nukleáris veszélyhelyzeti gyors értesítésről és a segítségnyújtásról szóló két nemzetközi egyezmény nevesíti a tagállamok illetékes hatóságát („Competent Authority”). Nemzetközi kapcsolattartási pontként működve az illetékes hatóságokra komoly felelősség hárul. A tagállam területén kialakuló nukleáris veszélyhelyzetről az illetékes hatóság riasztja a NAÜ-t és a bilaterális egyezmények szerinti országokat, majd a továbbiakban rendszeres tájékoztatást ad a veszélyhelyzet alakulásáról, az elhatározott óvintézkedések végrehajtásáról. A tagállamok illetékes hatósága fogadja a NAÜ-n keresztül vagy közvetlenül nyújtott tájékoztatást, valamint az egyes veszélyhelyzeti feladatok ellátásához szükséges nemzetközi segítséget is az illetékes hatóságukon keresztül kérik.


Az említett két nemzetközi egyezményhez csatlakozott NAÜ tagállamok illetékes hatóságainak találkozóját rendszeresen, kétévente a NAÜ szervezi meg. A találkozó fórumot biztosít a nukleáris és sugaras veszélyhelyzetek elhárítása során, illetve az ilyen tárgyú gyakorlatok alkalmával szerzett tapasztalatok megvitatására, adminisztratív és műszaki-módszertani kérdések egyeztetésére, a nukleárisbaleset-elhárítás fejlesztésére és harmonizációjára. A fejlesztés és harmonizáció érdekében a NAÜ 2004-ben Nemzetközi Akciótervet indított. Az üléseken elhatározott feladatok végrehajtásának koordinációjára és az illetékes hatóságok közötti tájékoztatás előmozdítására az ülésen megválasztják a Nemzeti Illetékes Hatóságok Koordinációs Csoportját (National Competent Authorities Co-ordination Group – NCACG), amely ez irányú feladatait a NAÜ Titkársággal együttműködve látja el. A fenti egyezményekhez csatlakozott országokat hat földrajzi régióba sorolták be, és egy-egy régió illetékes hatóságai maguk közül választanak egy képviselőt az NCACG-be. A régióképviselőkön kívül még megválasztják az NCACG elnökét – valamennyi tagállam együttes szavazata alapján. Az így megválasztott koordinációs csoport két évre, az illetékes hatóságok soron következő találkozójáig kap felhatalmazást az ügyek intézésére, amikor is új választásokra kerül sor. Az illetékes hatóságok 2005. júliusi találkozóján megválasztott NCACG tagok a következők: Elnök: Norvégia - Finn Ugletveit Regió 1: Észak-Amerika - Kanada - Jean Patrice Auclair Regió 2: Latin-Amerika - Argentína - Osvaldo Jordan Regió 3: Afrika: Nigeria - Shams Elegba Regió 4: Kelet-Európa - Magyarország - Macsuga Géza Regió 5: Nyugat-Európa - Franciaország - Sonia Gravier Regió 6: Ázsia és Ausztrálázsia - Ausztrália - Stephen Solomon A Kelet-Európai Régió illetékes hatóságainak találkozójára 2007. március 29-30-án került sor Budapesten. Ilyen találkozó korábban még nem volt, legfontosabb célját éppen abban jelöltük meg, hogy jó és élő együttműködés alakuljon ki a régió országai között. A további célok között szerepelt a közös felkészülés és az érdekek egyeztetése a 2007. júliusában esedékes bécsi találkozóra, valamint a regionális együttműködés és segítségnyújtás lehetséges területeinek áttekintése. A találkozóra a Kelet-Európai Régió illetékes hatóságainak képviselőin túl meghívtuk a szomszédos Nyugat-Európai Régió képviselőjét, az NCACG elnökét és a Nemzetközi Akciótervben elhatározott feladatokat végrehajtó munkabizottságok vezetőit. A Kelet-Európai Régió 30 tagállamából végül is 11 küldött képviselőket, eljött az NCACG elnöke, a Nemzetközi Akcióterv B. feladatával foglalkozó munkabizottság amerikai vezetője és a NAÜ szakembere. A két napos találkozó jó hangulatú és eredményes volt, valamennyi célját elérte. Megállapítottuk, hogy az ilyen munkatalálkozókra szükség van, érdemes a bécsi találkozókhoz igazítva rendszeressé tenni, és célszerű a régió többi államának részvételét is szorgalmazni.Facebook megosztás