ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

NAÜ-misszió hazánk nukleáris veszélyhelyzet-kezelési felkészültségének értékelésére

2014.03.12

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság határozata alapján Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója meghívólevelet küldött a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, amelyben kezdeményezte, hogy 2016 tavaszán a NAÜ végezze el hazánk nukleáris veszélyhelyzet-kezelési felkészültségének értékelését.


A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az atomenergia békés célú, biztonságos alkalmazása érdekében különböző nemzetközi szakértői felülvizsgálatokat végez. A nukleáris veszélyhelyzet-kezelés területére kiterjedő vizsgálatot 1999-ben vezették be a tagállamok részére. A Veszélyhelyzeti Felkészültség Felülvizsgálat (Emergency Preparedness Review – EPREV) keretében a NAÜ átfogó értékelést készít a vizsgálatot kezdeményező ország nukleáris veszélyhelyzet-kezelési felkészültségéről. A misszió tagjai gyakorlati szempontok szerint, ország-specifikusan végzik a vizsgálatot, és kiemelik a felülvizsgálat során feltárt jó tapasztalatokat.

A fogadó ország igényeihez igazodva az EPREV-misszió többféle lehet, kezdve a nemzeti baleset-elhárítási rendszer egy rendszerelemének értékelésétől, egészen az olyan átfogó felülvizsgálatig, amely a telephelyi, valamint a telephelyen kívüli szabályozást és gyakorlatot hasonlítja össze a nemzetközi ajánlásokkal.

A tervek szerint hazánkban az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer átfogó felülvizsgálatát végzik el a NAÜ munkatársai, illetve a szervezet által felkért nemzetközi szakértők. Áttekintik a nukleáris veszélyhelyzet-kezelés teljes szabályozási, szervezeti és műszaki vertikumát:
-        a működést szabályzó jogi kereteket, a műszaki szabályozás alapdokumentumait,
-        a veszélyelhárítást, -kezelést végző nemzeti szervezet felépítését, a szervezeti felelősségek és feladatok rendszerét,
-        az elhárítás során alkalmazni tervezett műszaki eszközöket,
-        a döntéshozatali és -végrehajtási mechanizmust,
-        a képzés és gyakorlatozás rendszerét.

Szintén NAÜ-misszió keretében kerül sor hazánk Integrált Hatósági Felülvizsgálatára (Integrated Regulatory Review Service - IRRS), az erről szóló hírt itt olvashatja.Facebook megosztás