ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Sikeres közmeghallgatás Kisnémediben

2016.11.11

2016. november 8-án Kisnémediben tartott közmeghallgatást az Országos Atomenergia Hivatal, amelynek témája a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló üzemeltetési engedély iránti kérelme volt. A lakossági érdeklődők mellett a környék településeinek polgármesterei is eljöttek, kérdéseket, véleményeket fogalmaztak meg: az OAH és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. mindenre részletesen válaszolt.


Először az RHK Kft. képviseletében Nős Bálint igazgató ismertette az engedélykérelem tartalmát, felhívva a figyelmet a létesítményben folyó radioaktívhulladék-kezelési tevékenységre, továbbá a hulladék átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének biztonságos megvalósíthatóságára. A biztonsági jelentés és a többi támogató dokumentum műszaki szempontból megfelelően támasztják alá azt, hogy az RHFT üzemelése során mind normál üzemállapotban, mind az esetleges üzemzavarok során a vonatkozó sugárvédelmi határértékek betarthatóak.



Petőfi Gábor, az OAH főosztályvezetője elmondta, hogy a hatósági felügyeletben bekövetkezett jogszabályi változások szerint elkészített engedélykérelem a biztonsági követelmények alapján kerül felvizsgálatra. Az Országos Atomenergia Hivatal többek között azt vizsgálja, hogy teljesülnek-e az engedélykiadás feltételeként a jogszabályokban előírt biztonsági követelmények, továbbá biztosított-e a tároló létesítmény biztonságos üzemeltetése.

Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy a létesítmény 2067-ig üzemelhet ebben a formában, mindamellett, hogy tízévente felül kell vizsgálni az engedélyét, de a hatóság bármikor vizsgálhatja – és vizsgálja is – a biztonságos működés követelményeinek betartását. A tároló lezárásakor (az eddigi tervek szerint 2067-ben) újabb engedélyre lesz szükség. Felmerült a szállítási útvonal mellett élők helyzete, valamint kérdés hangzott el a környékbeli települések differenciált veszélyeztetettségére vonatkozóan.  

A közmeghallgatás végén Hullán Szabolcs, az OAH főigazgató-helyettese ismertette az eljárás további menetét.

Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója zárásként megköszönte az érdeklődést, kiemelve, hogy a hivatal számára mennyire fontos a vélemények megismerése, valamint az a lehetőség, hogy közvetlenül válaszolhassa meg a felmerülő kérdéseket. A közmeghallgatáson elhangzottak a hatósági döntést segítik, az eljárást lezáró határozatban is hasznosulnak.



A közmeghallgatásról készített jegyzőkönyv, később pedig az ügyben született hatósági döntésről szóló hirdetmény megtalálható lesz Kisnémedi és Püspökszilágy községek Polgármesteri Hivatalában, az OAH honlapján (www.oah.hu) és a közigazgatási hirdetmények portálon (http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu).



Facebook megosztás