ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Az OAH műszaki háttérintézményeinek (TSO) szemináriuma az OAH-ban

2010.04.16

Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának Műszaki Főosztálya 2010 április 14-15-én ötödik alkalommal rendezte meg „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység” című program keretében született műszaki-tudományos eredményeket bemutató szemináriumát. A 2010. április 14-15-én megtartott előadássorozat keretében (18 előadás) az OAH műszaki háttérintézményeinek képviselői beszámoltak az elmúlt évben végzett tevékenységükről. Az előadók a BME Nukleáris Technikai Intézettől, a KFKI Atomenergia Kutató Intézettől, a SOM System Kft-től, az ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft-től, az ETV-ERŐTERV Zrt-től, a HEPENIX Műszaki Szolgáltató Kft-től, a VEIKI Energia+ Kft-től, a Pannon Egyetemtől, a Trampus Mérnökiroda Kft-től és a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézettől érkeztek, valamint előadást tartott Dr. Sváb János egyéni emelőgép szakértő is. A szeminárium mindkét napján közel negyvenen vettek részt, az érdeklődők között az OAH és partnerintézményeinek munkatársai mellett örvendetesen nagy számban képviseltették magukat a Paksi Atomerőmű Rt. szakemberei is. Az OAH paksi kirendeltsége video-konferencia keretében közvetlen részese lehetett az előadásoknak. Az előadásokat követő viták alkalmat biztosítottak a szakmai eszmecserére és a továbblépési lehetőségek megismerésére is.


Az előadások az elhangzás sorrendjében: Átalakítások felügyeletéhez kapcsolódó eljárások
Ördögh Miklós
SOM System Kft.
SOM System Kft. új fejlesztési irányainak és kutatási területeinek ismertetése
Ördögh Miklós
SOM System Kft.
Az APROS és CATHARE-kódokkal 2008-ban számolt PRISE eset összehasonlítása
Takács Antal (AEKI-THL), Paitz Gábor, Tormási Attila (BME NTI)
A VVER-440 plattírozásának a tulajdonságai
Gillemot Ferenc, Horváth Márta
MTA KFKI Atomenergiakutató Intézet
Budapesti Kutatóreaktor 1986. évi rekonstrukció bontási munkáinak értékelése
Benkovics István, Tóth Gábor
MTA KFKI Atomenergiakutató Intézet
A FLUENT kód validálása.
Farkas Istvánné, Tóth Iván
MTA KFKI Atomenergiakutató Intézet
A nukleáris célú építmények építészeti útmutatójának néhány szempontja
Madaras Gábor
ÉMI-TÜV Süd Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.
Előzetes Biztonsági Jelentés útmutató háttéranyagának kidolgozása az új blokkok létesítésének hatósági szabályozásához
Mórocz Imre
Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt.
Terheléskatalógus felülvizsgálata
Petrik Márk , Tóth József (HEPENIX Kft.), Pammer Zoltán (PaB Kft.)
30 éves üzemeltetésre vonatkozó PTS elemzések törésmechanikai ellenőrzése
Pálfi Tamás , Jánosiné Bíró Ágnes
VEIKI Energia + Kft.
GF „korróziós térkép” elektronikus adatbázis kialakítása
Németh Zoltán
Pannon Egyetem
Atomerőmű karbantartási, próba-, felügyeleti és ellenőrzési programja (Útmutató tervezet elkészítése)
Szucsán Sándor
Trampus Mérnökiroda Kft., (Alex-Eng Műszaki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.)
A paksi nagyaktivitású KNI detektorlánc kiesése (2009.05.04-i esemény) kivizsgálási adatainak daru/emelőberendezés-szakértői szempontból történő elemzése és kiértékelése
Sváb János
egyéni emelőgép szakértő
PSA eszközök fejlesztésének helyzete
Karsa Zoltán
NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet
Hidrogén égés a konténmentben súlyos balesetnél
Téchy Zsolt , Kostka Pál
NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet
Súlyos balesetekkel kapcsolatos kutatások
Téchy Zsolt, Kostka Pál, Lajtha Gábor
NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet
Kockázatszempontú hatósági döntéshozatalhoz szükséges módszertan fejlesztése, rendszerek és rendszerelemek biztonsági fontosság szerinti csoportosítása
Bareith Attila
NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet
Sűrítmény cementálás műszaki minőségi korlátai
Argyelán János
Pannon EgyetemFacebook megosztás