ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Meghívó TSO szemináriumra

2010.05.11

Az OAH Általános Nukleáris Igazgatóságának Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya 2010. május 18-án az OAH földszinti előadótermében (1036 Budapest Fényes Adolf u. 4.) rendezi meg a „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység” című program keretében született műszaki-tudományos eredményeket bemutató szemináriumát. A szeminárium 8.30-kor kezdődik és kb. 12.00-ig tart. A szemináriumon elhangzó előadások:


A környezeti szennyezettség referenciaszintű meghatározása nukleáris erőművek leszerelése előtt. Előadó: Széles Éva Nukleáris biztosítéki ellenőrzés keretében vett dörzsminták plutónium tartalmának meghatározása ICP-MS módszerrel. Előadó: Széles Éva Lézerablációval kombinált ICP-MS módszer alkalmazhatóságának vizsgálata egyedi radioaktív részecskék vizsgálatára Előadó: Széles Éva PuBe neutronforrások radiográfiai vizsgálata lineáris elektrongyorsító fékezési sugárzásával. Előadó: Lakosi László Urán kimutatatása ismeretlen anyagokban aktív, hidegneutronos koincidencia-méréssel. Előadó: Szentmiklósi László Retrospektív dozimetriai módszerek kidolgozása radioaktív anyagok tárolási helyének kimutatására Előadó: Kelemen András Nem homogén összetételű nukleáris minták roncsolásmentes vizsgálata. Előadó: Almási István Nukleáris és radioaktív anyagok ellenőrzését végző ellenőrök képzésére szolgáló tanfolyamok anyagának összeállítása. Előadó: Almási István Safeguards ellenőrök képzésére szolgáló módszer kidolgozása virtuális sugárforrás révén. Előadó: Huszti József Radioanalitikai és részecske-analitikai módszerek továbbfejlesztése dörzsminták elemzésére biztosítéki ellenőrzések céljából Előadó: Szalóki ImreFacebook megosztás