ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

TSO szeminárium az OAH-ban

2010.05.18

2010. május 18-án az OAH, az MTA, az MTA Izotópkutató Intézete (IKI), a BME Nukleáris Technikai Intézet és a Paksi Atomerőmű Zrt. közel 40 szakemberének részvételével szemináriumot tartottunk az OAH-ban, amelyen az OAH műszaki háttér intézeteinek (TSO-k) kutatói beszámoltak a 2009-ben az OAH Műszaki Támogatási Tevékenysége keretében támogatott kutatások eredményeiről. A szeminárium levezető elnöke Horváth Kristóf, az OAH főosztályvezetője volt, aki az ülés megnyitásakor köszöntötte a megjelent szakembereket. Külön köszöntötte Rónaky Józsefet az OAH főigazgatóját, Herczeg Györgyöt az MTA főtitkárának képviseletében, Wojnárovits Lászlót az IKI igazgatóját és Tétényi Pál akadémikust. Rónaky József megnyitó szavaiban kiemelte a nukleáris kutatások és a műszaki háttér intézetek szerepének jelentőségét az OAH hatósági munkájának támogatásában. Felhívta a figyelmet a nukleáris biztonság, a nukleáris védettség és a proliferáció-állóság (angolul: nuclear safety, nuclear security and nuclear safeguards) szinergiájának fontosságára az atomenergia békés célú alkalmazásában. A szemináriumon 10 előadás hangzott el, amelyek áttekintették az elmúlt évben elvégzett kutatásokat a nukleáris védettség és proliferáció-állóság területén. Wojnárovits László zárószavaival kiemelte a szemináriumon előadó szakemberek felkészültségét, külön üdvözölve az egyre több fiatal szakembert és a generációk sikeres együttműködését, végül megköszönte az OAH által nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást. A szemináriumon elhangzott előadások:


Felkészülés nukleáris erőművek leszerelésére: környezeti szennyezettség referenciaszintű meghatározására alkalmazott módszer kidolgozása
Előadó: Széles Éva
Nukleáris biztosítéki ellenőrzés keretében vett dörzsminták plutónium tartalmának mennyiségi és izotóparány meghatározása
Előadó: Széles Éva
Lézerablációval kombinált ICP-MS módszer alkalmazhatóságának vizsgálata egyedi radioaktív részecskék vizsgálatára
Előadó: Széles Éva
Nukleáris anyagok radiográfiai vizsgálata LINAC fékezési sugárzásával
Előadó: Lakosi László
Kis mennyiségű urán kimutatatása ismeretlen anyagokban aktív, hidegneutronos koincidencia-méréssel.
Előadó: Szentmiklósi László
Retrospektív dozimetriai módszerek kidolgozása radioaktív anyagok tárolási helyének kimutatására
Előadó: Kelemen András
Nem homogén összetételű nukleáris minták roncsolásmentes vizsgálata gamma-spektrometriával
Előadó: Almási István
Nukleáris és radioaktív anyagok ellenőrzését végző ellenőrök képzésére szolgáló tanfolyamok anyagának összeállítása.
Előadó: Almási István
Neutron koincidenciás képzési program kidolgozása safeguards ellenőröknek
Előadó: Huszti József
Radioanalitikai és részecske-analitikai módszerek továbbfejlesztése dörzsminták elemzésére biztosítéki ellenőrzések céljából
Előadó: Szalóki ImreFacebook megosztás