ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Magyar elnök a nukleárisbaleset-elhárítás koordinálásában

2012.06.08

A csernobili baleset után a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kezdeményezett és széles nemzetközi támogatással létrehozott, a nukleáris veszélyhelyzeti gyors értesítésről és a segítségnyújtásról szóló két nemzetközi egyezmény nevesíti a tagállamok illetékes hatóságait. Nemzetközi kapcsolattartási pontként működve az illetékes hatóságok feladata, hogy a tagállam területén kialakuló nukleáris veszélyhelyzetről értesítse a NAÜ-t és a bilaterális egyezmények szerinti országokat, majd a továbbiakban rendszeres tájékoztatást adjon a veszélyhelyzet alakulásáról, az esetleges óvintézkedések végrehajtásáról. Az illetékes hatóságok feladata továbbá, hogy fogadják a NAÜ-n keresztül vagy közvetlenül nyújtott tájékoztatást. A tagállamok az egyes veszélyhelyzeti feladatok ellátásához szükséges nemzetközi segítséget is az illetékes hatóságukon keresztül kérhetik. A NAÜ kétévenként szervez találkozót a tagállamok illetékes hatóságai részére. A találkozó fórumot biztosít a nukleáris és sugaras veszélyhelyzetek elhárítása során, illetve az ilyen tárgyú gyakorlatok alkalmával szerzett tapasztalatok megvitatására, adminisztratív és műszaki-módszertani kérdések egyeztetésére, a nukleárisbaleset-elhárítás fejlesztésére és harmonizációjára. Az egyezményekhez csatlakozott országokat hat földrajzi régióba sorolták be. A régiók közötti együttműködés elősegítésére, a kétévenkénti találkozók közötti időszakban az elhatározott feladatok végrehajtásának koordinációja és az illetékes hatóságok közötti tájékoztatás előmozdítása érdekében az ülésen megválasztják a Nemzeti Illetékes Hatóságok Koordinációs Csoportját (National Competent Authorities Coordination Group – NCACG), amely feladatait a NAÜ Titkársággal együttműködve látja el. A régiók egy-egy képviselőt delegálnak az NCACG-be, és az ülésen résztvevő tagállamok képviselőinek együttes szavazata alapján választják meg az NCACG elnökét. A koordinációs csoport általában két évre, az illetékes hatóságok következő találkozójáig kap felhatalmazást az ügyek intézésére, de a 2011 márciusában bekövetkezett fukusimai baleset miatt az eredetileg 2011 júniusára tervezett Illetékes Hatóságok Találkozóját 2012 áprilisára ütemezte át a NAÜ, így a legutóbbi, 2009. évi találkozón megválasztott tisztségviselők mandátuma közel egy évvel meghosszabbodott. A 2012. április 16-20. között Bécsben megrendezett Illetékes Hatóságok Találkozóján újra megválasztották az NCACG tisztségviselőket, melynek keretében Macsuga Gézát, az OAH főosztályvezetőjét ismételten megválasztották a Koordinációs Csoport elnökének.
Facebook megosztás