ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső
Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Nyilvántartások ellenőrzése

Nukleáris anyagok
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó-szerződés végrehajtásának biztosítékaként Magyarország is nemzetközi ellenőrzés alá helyezte nukleáris tevékenységét. Az atomsorompó-szerződés hazai végrehajtását európai uniós tagságunk óta a 2006. évi LXXXII. törvény szabályozza.

Az Euratom-szerződés alapján az Európai Unió Bizottsága közvetlen hatáskörrel rendelkezik minden tagállamban a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására kötött szerződésben vállalt kötelezettségek betartatására. Így a Bizottság a nukleáris anyagok békés célú alkalmazásának ellenőrzése terén lényegében nemzeti hatósági jogkörökkel rendelkezik: a létesítmények részére kötelezettségeket írhat elő, helyszíni ellenőrzéseket tarthat és szankciókat alkalmazhat.

A Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségek végrehajtásaként az OAH országos nukleárisanyag-nyilvántartást működtet a 7/2007 IRM-rendelet szerint, amely szorosan kapcsolódik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Euratom biztosítéki ellenőrzési rendszeréhez. A hivatal a helyi nyilvántartások adatait, a hazai anyagmérleg-körzetek készletváltozási, anyagmérleg-, illetve leltárjelentéseit ellenőrzi, feldolgozza, majd továbbítja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Bizottság részére. Az OAH szakemberei rendszeres helyszíni ellenőrzéseket tartanak, és részt vesznek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Euratom tisztviselői által Magyarországon végzett helyszíni ellenőrzéseken.

A nemzetközi nukleáris biztosítéki ellenőrzéseken elvégzett tipikus tevékenységek közé tartozik a frissfűtőelem-tárolóban történő ellenőrzés és a statisztikai alapon kiválasztott számú fűtőelem méréssel történő verifikálása, a pihentető medence ellenőrzése ICVD-vel (Improved Cerenkov Viewing Device) és a NAÜ, illetve az EU megfigyelési (kamerák, kamerarendszerek) és körülhatárolási (fém, optikai és elektronikus pecsétek) eszközeinek ellenőrzése, szervizelése és karbantartása.

Radioaktív anyagok
A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdésének megfelelően a tulajdonosoknak a tulajdonukban és a birtokosoknak a birtokukban lévő – a Rendelet tárgyi hatálya alá tartozó – radioaktív anyagokról helyi nyilvántartást kell vezetniük.

A hivatal a helyi nyilvántartások adatait rendszeres helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi. Ehhez az OAH éves ellenőrzési tervet készít, melyet negyedévenként aktualizál.

A radioaktív anyagok helyi nyilvántartása (a továbbiakban: helyi nyilvántartás) helyszíni ellenőrzésének alapvető elemei a következők:
- a központi és a helyi nyilvántartásban szereplő adatok ellentmondás-mentességének ellenőrzése;
- a helyi nyilvántartás naprakészségének ellenőrzése;
- a zárt radioaktív sugárforrások (ideértve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat és kivéve a zárt, nem mentes használati cikkeket) helyi nyilvántartásának tételes ellenőrzése;
- a nyitott radioaktív anyagok (a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrások kivételével ideértve a radioaktív hulladékokat is), a nem mentes használati cikkek, a NORM×10 és az alapanyagok helyi nyilvántartásának – tételek szúrópróbaszerű megtekintését sem kizáró – ellenőrzése;
- a hivatal által kiadott új engedély birtokában az engedélyezett tevékenység megkezdésének feltétele az OAH ellenőrzése, amely során az OAH vizsgálja a kiadott határozat feltételeinek teljesülését, továbbá a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak megvalósítását. A tevékenységi engedély meghosszabbítása esetén az ellenőrzés nem feltétele a tevékenység folytatásának, ezen ellenőrzések a negyedévenként aktualizált ellenőrzési terv részeként valósulnak meg;
- ha a munkavállaló nyilvántartott személyi dózisának a növekménye meghaladja a 6 mSv effektív dózist egy ellenőrzési időszakban, vagy az adott naptári év folyamán összegzett dózisa a 20 mSv effektív dózist, vagy a munkavállaló adott év során összegeződő sugárterhelése az engedélyezett bármelyik szervdózis-korlát 30%-át túllépi, az OAH köteles ellenőrzést tartani;
- jegyzőkönyv felvétele az ellenőrzésről, mely a megállapítások között tartalmazza az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat és az esetlegesen kezdeményezett korrekciós intézkedéseket is.

Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az OAH feladata a sugárforrások alkalmazásának és tárolásának ellenőrzése.

Az OAH a munkavállalók és a lakosság sugárvédelme érdekében az atomenergia alkalmazóinak tevékenységét, az általuk alkalmazott radioaktív anyagok és üzemeltett berendezések állapotát a fokozatosság elvével összhangban rendszeresen és tervszerűen ellenőrzi. Ehhez az OAH éves ellenőrzési tervet készít, melyet negyedévenként aktualizál.

Az OAH jogosult az engedélyesnél előzetesen bejelentett és – ha az ellenőrzés céljának eléréséhez szükséges – előzetesen be nem jelentett ellenőrzést végezni. Előzetesen be nem jelentett ellenőrzés esetén az ellenőrzés tényét az OAH képviselője a helyszínen közli az engedélyes képviselőjével, majd az ellenőrzés végrehajtási feltételeinek kialakítása után haladéktalanul megkezdi az ellenőrzést.

Az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések helyszíni ellenőrzésének alapvető elemei a következők:
- Az OAH a sugárvédelmet befolyásoló tényezők szempontjából jogosult megvizsgálni vagy megvizsgáltatni az engedélyes szervezetének működését és a sugárvédelemre hatást gyakorló tevékenységet végző személyek (beleértve a beszállítók személyzetének) alkalmasságát a számukra meghatározott feladatok ellátására.
- Az OAH által kiadott új sugárvédelmi engedély birtokában az engedélyezett tevékenység megkezdésének feltétele az OAH ellenőrzése, amely során az OAH vizsgálja a kiadott határozat feltételeinek teljesülését, továbbá a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak megvalósítását. A tevékenységi engedély meghosszabbítása esetén az ellenőrzés nem feltétele a tevékenység folytatásának, ezen ellenőrzések a negyedévenként aktualizált ellenőrzési terv részeként valósulnak meg.
- Az OAH ellenőrzése során az Engedélyes köteles tevékenysége rendszeres végzését bemutatni.
- Ha a munkavállaló nyilvántartott személyi dózisának a növekménye meghaladja a 6 mSv effektív dózist egy ellenőrzési időszakban, vagy az adott naptári év folyamán összegzett dózisa a 20 mSv effektív dózist, vagy a munkavállaló adott év során összegződő sugárterhelése az engedélyezett bármelyik szervdózis-korlát 30%-át, az OAH köteles ellenőrzést tartani.
Jegyzőkönyv felvétele az ellenőrzésről, mely a megállapítások között tartalmazza az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat és az esetlegesen kezdeményezett korrekciós intézkedéseket is.