ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Jelentések

Nukleáris anyagok

A nukleáris anyagok országos nyilvántartási rendszere anyagmérleg-körzetek hálózatán alapul. Az anyagmérleg-körzeteknek helyi nyilvántartási és jelentéstételi kötelezettségük van az országos nyilvántartás felé, melynek részleteit az EURATOM biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 2005. február 8-i 302/2005/EURATOM bizottsági rendelet szabályozza.

Az anyagmérleg-körzetek – a kis mennyiségű nukleáris anyaggal rendelkező létesítményen kívüli helyszínek kivételével – havonta szolgáltatnak jelentéseket az Európai Bizottság számára a nukleárisanyag-készletben bekövetkezett változásokról, valamint évente egy alkalommal vesznek fel leltárt nukleárisanyag-készletükről. Ezek az anyagmérleg-körzetek az Európai Bizottsághoz elküldött jelentéseiket párhuzamosan megküldik az országos nyilvántartás számára is.

A kis mennyiségű nukleáris anyaggal rendelkező létesítményen kívüli helyszínek szintén nyilvántartást vezetnek nukleárisanyag-készletükről, erről szóló jelentéseiket az OAH számára küldik meg, melyek alapján a nemzetközi jelentéstételi kötelezettségeket e helyszínek vonatkozásában az OAH teljesíti.

A létesítmények helyi nyilvántartásukat elektronikus adatbázisban vezetik. Az Európai Bizottság elektronikus programot biztosít a számára megküldendő nukleáris anyag nyilvántartási jelentésekhez, és a kiegészítő jegyzőkönyv szerinti adatszolgáltatáshoz. Hogy a létesítményeket mentesítse a többletfeladatok alól, az OAH saját hatósági céljaira elfogadja az Európai Bizottság által igényelt formátumban történő adatszolgáltatást. A kis mennyiségű nukleáris anyaggal rendelkező felhasználók adatait az OAH vezeti be a központi adatbázisba.

Radioaktív anyagok

A központi nyilvántartásba történő sikeres regisztrációt követően az Engedélyes rögzíti engedélyeit, majd a nála lévő sugárforrások adatait (lényegében az aktuális leltárt) és elküldi a központi nyilvántartás számára. A nyilvántartó program által biztosított további lehetőség az alapértelmezésben bent lévő partnercégek – például a radioaktív hulladékokat temető, illetve tároló, valamint egyes forgalmazó cégek – körének bővítése, adataik és engedélyeik rögzítése.

A cégadatokban, engedélyekben, illetve a készletekben bekövetkező változásokról – a 11/2010. (III. 4.) KHEM rendeletben (a továbbiakban: KHEMr.) előírt határidőn belül, a nyilvántartó program segítségével – jelentést kell küldeni a központi nyilvántartás számára. A nyilvántartó program egyik további szolgáltatása a KHEMr. szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv nyomtatása. A KHEMr-ben előírt esetekben ugyancsak a nyilvántartó program segítségével készítendő el a leltárjelentés, amit minden esetben továbbítani kell a központi nyilvántartás számára.

A jelentéstételi határidők a következők:
- 15 napon belül kell jelentést küldeni a központi nyilvántartás számára
- zárt sugárforrások készletében beálló minden változásról;
- leltár eredményéről;
- a tulajdonos és birtokos nevének, címének, valamint a nyilvántartásra kötelezett személyének megváltozásáról;
- exportált zárt sugárforrásra vállalt visszavételi kötelezettségről;
- visszavételi kötelezettséggel exportált zárt sugárforrás visszavételének megtörténtéről.
· Legalább 30 nappal a D aktivitás tízszerese feletti aktivitású zárt sugárforrás tervezett szállítása előtt
- a zárt sugárforrás tulajdonosa vagy a birtokosa előzetes értesítést küld az OAH-nak a tervezett exportról, illetve importról.
· Minden naptári évben egyszer, úgy, hogy két leltár felvétele között eltelt idő ne haladja meg a 12 hónapot
- a tulajdonos és birtokos a birtokában lévő radioaktív anyagokat leltározni köteles, ennek eredményéről – a korábbiaknak megfelelően – 15 napon belül kell a leltárjelentést elküldeni a központi nyilvántartás számára.

A jelentések küldésével kapcsolatban az ügyfelet támogató segédlet (a radioaktív anyagok központi nyilvántartásába való regisztrálásról és a helyi nyilvántartások működtetéséről) itt érhető el.

Kapcsolódó dokumentumok: