ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

E-Ügyintézés

Általános tájékoztató


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében 2018. január 1-étől a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknél, így az Országos Atomenergia Hivatalnál is, megindult az elektronikus ügyintézés biztosítása.

A jogszabály szerint – ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – elektronikus ügyintézésre köteles:

az ügyfélként eljáró
a) gazdálkodó szervezet,
b) állam,
c) önkormányzat,
d) költségvetési szerv,
e) ügyész,
f) jegyző,
g) köztestület,
h) a c)–g) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint
az ügyfél jogi képviselője.

A törvényi megfelelőség biztosítása érdekében az Országos Atomenergia Hivatal létrehozta az „atomenergia hatósági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszert” (a továbbiakban: ATDR).

A gazdálkodó szervezetek (pl. állami vállalat, gazdasági társaság, végrehajtói iroda, egyéni vállalkozó, helyi önkormányzat, egyesület, köztestület) számára 2018. január 1-jétől az elektronikus ügyintézéshez kötelező az ATDR használata. A gazdálkodó szervezet fogalmát teljeskörűen ld. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 7. § 6. pontjában. Kérjük, hogy minden esetben a cégjegyzék szerinti pontos nevet írja a gazdálkodó szervezet nevéhez!
Természetes személyek (csak sugárvédelmi szakértők) számára az elektronikus ügyintézés nem kötelező, de elérhető szolgáltatás.

Tájékoztató az elektronikus úton történő igazgatási szolgáltatási díjfizetési, illetve illetékfizetési kötelezettség teljesítésének módjáról

Kérjük, hogy a távsegítséghez nyissa meg a következő oldalt: https://www.realvnc.help/OAH

Regisztráció


Az ATDR használata regisztrációhoz kötött. Amennyiben elektronikus ügyintézés iránti kérelmet kíván benyújtani, 
-kérjük, töltse ki a lap alján található lenyíló ablakban a regisztrációhoz szükséges elektronikus űrlapot,
-a regisztrált elektronikus levélcímre megküldjük a kitöltött űrlapot PDF formátumban,
-az elektronikus levélben kapott űrlapot nyomtassa ki, a szervezetnél aláírásra jogosult személy írja alá, majd juttassa el részünkre postai úton (1539 Budapest, Pf. 676).

Az aláírt, lepecsételt formanyomtatvány beérkezését követően a hivatal munkatársai 3 munkanapon belül megküldik a belépési adatokat a regisztrációkor megadott elérhetőségekre (SMS és e-mail).

Belépés


Amennyiben már rendelkezik a belépéshez szükséges felhasználó névvel és jelszóval, az alábbi linkre kattintva léphet be a rendszerbe.Az ATDR felhasználói kézikönyve itt érhető el.

Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez kapcsolódó tájékoztatót és formanyomtatványokat ide kattintva érheti el.

Regisztráció az OAH elektronikus ügyintézési portáljához gazdálkodó szervezetek részére

Regisztráció az OAH elektronikus ügyintézési portáljához természetes személy részére