ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Műszaki megalapozó tevékenység

Az atomenergia biztonságos alkalmazása terén az OAH által koordinált Műszaki Megalapozó Tevékenység

Az atomenergia biztonságos alkalmazása fejlett tudományos-műszaki bázist igényel. A nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmények követelményként rögzítik a műszaki háttér szükségességét. Az atomenergiáról szóló törvény is úgy rendelkezik, hogy az alkalmazás biztonságát, az ezzel összefüggő műszaki megalapozó feladatok megoldását a tudomány és a technika fejlesztésével, a kutatómunka összehangolt szervezésével, a hazai, illetve a nemzetközi tudományos kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazásával kell elősegíteni.
Az atomenergia békés célú hazai alkalmazásának biztonságával összefüggő, a hatósági ellenőrzést szolgáló megalapozó műszaki tevékenységek összehangolása és finanszírozása az OAH feladata.
Az atomenergia biztonságos alkalmazását felügyelő hatósági tevékenységet különféle műszaki megalapozó programok támogatják, amelyekre 1996-tól kezdve több éves feladattervek készültek és készülnek. Az egyes feladatok megvalósítása éves szerződések keretében történik a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, illetve annak módosítása szerinti tárgyalásos eljáráson alapuló pályázati rendszer keretében.
A nukleáris biztonsággal kapcsolatos hatósági tevékenység területén nemzetközi elvárás a műszaki-tudományos háttérintézmények (Technical Support Organisation, TSO) bekapcsolása a hatósági munka támogatásába. Az elmúlt évek rendszeres műszaki megalapozó programjai során kialakult az OAH hatósági tevékenységét segítő műszaki támogató intézmények hálózata, amely magasan kvalifikált szakemberekkel biztosítja a szükséges független hátteret az OAH számára. A szakértői támogatás függetlenségét a háttérintézmények színvonalas minőségirányítási rendszer működtetésével garantálják. A hálózat legfontosabb intézményei:

· MTA Energiatudományi Kutatóközpont (www.energia.mta.hu) – 2012 januárjában jött létre két korábbi kutatóintézet, az MTA Izotópkutató Intézet és az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet alapjain. A Kutatóközpont működteti a 10 MW teljesítményű Budapesti Kutatóreaktort. A Kutatóközpont működésének célja, hogy nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat folytasson a magyar nukleáris biztonsági szaktudás folyamatos elmélyítése érdekében, a meghosszabbított üzemidejű paksi blokkok és az új magyarországi atomerőmű blokkok biztonságáról, az üzemanyagciklus zárásáról, az új atomerőmű generáció kifejlesztéséről, az ionizáló sugárzások (neutron-, gamma- és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásáról, valamint az izotóp- és nukleáris kémia, a nukleáris analitika és radiográfia, a sugárkémia, a sugárvédelem és nukleáris biztonság, a felületi kémia, a heterogén katalízis és az ún. „megújuló” energiaforrások területén. A Kutatóközpont az OAH részére szakértői és laboratóriumi háttértámogatást nyújt.

· Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. (NUBIKI) (www.nubiki.hu) – Tevékenységi területei közé tartozik az erőművek biztonsági elemzései, a valószínűségi biztonsági elemzések (PSA), súlyos baleseti elemzések, zajanalízis.

· PÖYRY ERŐTERV Zrt. (www.poyry.hu) – Nukleáris létesítmények tervezésével és mérnöki szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. Tevékenysége kiterjed a radioaktív hulladékok kezelésére is.

· Országos Közegészségügyi Központ, Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (www.osski.hu) – Kutatási területe széles skálájú: foglalkozik a sugárzás és radioizotópok biológiai hatásaival, a (működési és környezetvédelmi) sugáregészségüggyel, fertőtlenítéssel, méregtelenítéssel.

· Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete (www.reak.bme.hu) – Működteti az oktató reaktort, mérnököket, fizikusokat, vegyészeket és környezetvédelmi szakembereket oktat nukleáris technológiára, valamint számos, főként termohidraulikához és reaktorfizikához kapcsolódó területen kutatásokat is végez.

· VEIKI Energia + Kft. – A korábbi VEIKI Zrt. Hőenergetikai divíziójából alakult át, fő tevékenyégi köre gépészeti tervezés és szakértés, szilárdsági elemzések végzése.

· SOM System Kft. (www.somsystem.hu) – Elsősorban a jogi környezet, a szabályozások kialakítása, módosítása tekintetében nyújt támogatást az OAH számára.