ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Nyilvántartások ellenőrzése

Az OAH a munkavállalók és a lakosság sugárvédelme érdekében az atomenergia alkalmazóinak tevékenységét, az általuk alkalmazott radioaktív anyagok és üzemeltett berendezések állapotát a fokozatosság elvével összhangban rendszeresen és tervszerűen ellenőrzi. Ehhez az OAH ellenőrzési tervet készít.

Az OAH jogosult az engedélyesnél előzetesen bejelentett és – ha az ellenőrzés céljának eléréséhez szükséges – előzetesen be nem jelentett ellenőrzést végezni. Előzetesen be nem jelentett ellenőrzés esetén az ellenőrzés tényét az OAH képviselője a helyszínen közli az engedélyes képviselőjével, majd az ellenőrzés végrehajtási feltételeinek kialakítása után haladéktalanul megkezdi az ellenőrzést.

Nukleáris anyagok

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló atomsorompó-szerződés végrehajtásának biztosítékaként Magyarország is nemzetközi ellenőrzés alá helyezte nukleáris tevékenységét. Az atomsorompó-szerződés hazai végrehajtását európai uniós tagságunk óta a 2006. évi LXXXII. törvény szabályozza.

Az EURATOM-szerződés alapján az Európai Unió Bizottsága közvetlen hatáskörrel rendelkezik minden tagállamban a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására kötött szerződésben vállalt kötelezettségek betartatására. Így a Bizottság a nukleáris anyagok békés célú alkalmazásának ellenőrzése terén lényegében nemzeti hatósági jogkörökkel rendelkezik: a létesítmények részére kötelezettségeket írhat elő, helyszíni ellenőrzéseket tarthat és szankciókat alkalmazhat.

Az OAH szakemberei részt vesznek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az EURATOM tisztviselői által Magyarországon végzett helyszíni ellenőrzéseken, de önálló helyszíni ellenőrzéseket is tartanak.

A nemzetközi nukleáris biztosítéki ellenőrzéseken elvégzett tipikus tevékenységek közé tartozik a frissfűtőelem-tárolóban történő ellenőrzés és a statisztikai alapon kiválasztott számú fűtőelem méréssel történő verifikálása, a pihentető medence ellenőrzése ICVD-vel (Improved Cerenkov Viewing Device) és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, illetve a megfigyelési (kamerák, kamerarendszerek) és körülhatárolási (fém, optikai és elektronikus pecsétek) eszközök ellenőrzése, szervizelése és karbantartása.

Radioaktív anyagok

A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEMr.) 7. § (1) bekezdésének megfelelően a tulajdonosoknak a tulajdonukban és a birtokosoknak a birtokukban lévő – a KHEMr. tárgyi hatálya alá tartozó – radioaktív anyagokról helyi nyilvántartást kell vezetniük.

A hivatal a helyi nyilvántartások adatait rendszeres helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi.

A radioaktív anyagok helyi nyilvántartása (a továbbiakban: helyi nyilvántartás) helyszíni ellenőrzésének alapvető elemei a következők:
- a központi és a helyi nyilvántartásban szereplő adatok ellentmondás-mentességének ellenőrzése;
- a helyi nyilvántartás naprakészségének ellenőrzése;
- a zárt radioaktív sugárforrások (ideértve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat és kivéve a zárt, nem mentes fogyasztási cikkeket) helyi nyilvántartásának tételes ellenőrzése;
- a nyitott radioaktív anyagok, a nem mentes fogyasztási cikkek, a NORM×10 és az alapanyagok helyi nyilvántartásának – tételek szúrópróbaszerű megtekintését sem kizáró – ellenőrzése;
- a radioaktív hulladékok (ide nem értve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat) ellenőrzése;
- a hivatal által kiadott új engedély birtokában az engedélyezett tevékenység megkezdésének feltétele az OAH ellenőrzése, amely során az OAH vizsgálja a kiadott határozat feltételeinek teljesülését, továbbá a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak megvalósítását. A tevékenységi engedély meghosszabbítása esetén az ellenőrzés nem feltétele a tevékenység folytatásának, ezen ellenőrzések a negyedévenként aktualizált ellenőrzési terv részeként valósulnak meg;
- jegyzőkönyv felvétele az ellenőrzésről, mely a megállapítások között tartalmazza az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat és az esetlegesen kezdeményezett korrekciós intézkedéseket is.

Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések

Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések helyszíni ellenőrzésének alapvető elemei a következők:
- az OAH a sugárvédelmet befolyásoló tényezők szempontjából jogosult megvizsgálni vagy megvizsgáltatni az engedélyes szervezetének működését és a sugárvédelemre hatást gyakorló tevékenységet végző személyek (beleértve a beszállítók személyzetének) alkalmasságát a számukra meghatározott feladatok ellátására;
- az OAH által kiadott új sugárvédelmi engedély birtokában az engedélyezett tevékenység megkezdésének feltétele az OAH ellenőrzése, amely során az OAH vizsgálja a kiadott határozat feltételeinek teljesülését, továbbá a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak megvalósítását. A tevékenységi engedély meghosszabbítása esetén az ellenőrzés nem feltétele a tevékenység folytatásának, ezen ellenőrzések a negyedévenként aktualizált ellenőrzési terv részeként valósulnak meg;
- az OAH ellenőrzése során az Engedélyes köteles a tevékenységét bemutatni.

Jegyzőkönyv felvétele az ellenőrzésről, mely a megállapítások között tartalmazza az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat és az esetlegesen kezdeményezett korrekciós intézkedéseket is.