ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Nyilvántartásba vétel

Nukleáris anyagok

A nemzetközi szerződésekben vállalt, a nukleáris anyagok ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése a nukleáris anyagok ellenőrzés alatt tartásával történik. A biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárások során az OAH előzetesen meggyőződik arról, hogy a nukleáris anyagot birtokló szervezet által megvalósítandó biztosítéki intézkedések alkalmasak a követelmények teljesítésére.

Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. Korm. rendelet (Korm.r.) alapján az OAH nyilvántartásba vételi eljárása szükséges a nukleáris anyagok birtoklásához és az azokkal való bármely tevékenység megkezdéséhez. Átalakítási biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárás szükséges a biztosítéki szempontból jelentőséggel bíró átalakítások megkezdéséhez. Szállítási biztosítéki nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtani az engedélyeseknek a külön jogszabály szerint nem export-import engedély köteles nukleáris anyagok Magyarországról való ki-, illetve Magyarországra történő beszállításához. A nukleáris tevékenység megszüntetése után a Korm.r. szerinti kötelezettségek alóli felmentéshez az OAH felmentési biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárása szükséges.

A biztosítéki nyilvántartásba vételi eljárások az engedélyes kérelmére történnek. A kérelem megvizsgálását és jóváhagyását követően az OAH elvégzi a biztosítéki nyilvántartásba vételt, amelyről hatósági határozatot ad ki.

A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III.6.) IRM rendelet (IRMr.) szabályozza a nukleáris anyaggal rendelkezők helyi nyilvántartási, adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeit, valamint a nukleáris üzemanyagciklussal összefüggő, de nukleáris anyagot nem tartalmazó kutatás-fejlesztési és gyártási tevékenységekről szóló adatszolgáltatásra és a nukleáris anyagok és berendezések exportjára vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket is. Az IRMr. megadja továbbá a nukleáris anyagok nemzetközi és hazai ellenőrzésének kereteit.

Az ügyfelet segítő útmutató a fenti rendeletek előírásainak végrehajtásához itt érhető el.


Radioaktív anyagok

A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEMr.) szerint, a tulajdonosoknak a tulajdonukban, a birtokosoknak a birtokukban lévő radioaktív anyagokról olyan helyi nyilvántartást kell vezetniük, amelyből bármikor megállapítható a birtokukban lévő, a KHEMr. tárgyi hatálya alá tartozó radioaktív anyagok engedélyezett maximális készlete, aktuális készlete, fajtája, aktivitása, rendeltetése, tárolási helye és alkalmazása (felhasználása). A helyi nyilvántartásba haladéktalanul be kell vezetni a radioaktív anyag minden készletváltozását, minden felhasználását, alkalmazását, az alkalmazás szüneteltetését, mentességi szint alá történő lebomlását, teljes felhasználását, hatósági felügyelet alól történő felszabadítását, továbbá hulladékká minősítését.

Elkülönített nyilvántartást kell vezetni:
- a zárt sugárforrásokról, ideértve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat is;
- a nyitott sugárforrásokról a radioaktív hulladékok kivételével, a beépített radioaktív sugárforrással működő - transzurán elem esetén 100 kBq-nél nagyobb aktivitású radioaktív izotópot tartalmazó - füstérzékelőkről, a NORMx10-ről, továbbá a természetes izotóp összetételű tóriumot tartalmazó fényforrásról és hegesztőpálcáról, radioaktív izotópot tartalmazó (hideg) irányfényről és az alapanyagokról;
- a radioaktív hulladékokról, kivéve a radioaktív hulladékká minősített zárt sugárforrásokat.

A központi nyilvántartás a KHEMr. hatálya alá tartozó minden egyes zárt sugárforrásról a tulajdonos kérelmére külön hatósági bizonyítványt állít ki, amely a zárt sugárforrások egyedi azonosítására és a tulajdonjog igazolására szolgál.

Ionizáló sugárzást létrehozó berendezések

Az engedélyesek bejelentési kötelezettségei közé tartozik az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetésének megkezdése és megszüntetése, a berendezések tulajdonjogának megszerzése, vagy használatuk bármilyen jogcímen történő átengedése.

Ezeken kívül az ionizáló sugárzást létrehozó berendezések gyártásával, illetve forgalmazásával foglalkozó engedélyesek kötelesek bejelenteni forgalmazásuk adatait a forgalmazást követő év február 15-ig, az átadott berendezések típusának, mennyiségének és az átvevő engedélyesek megnevezésével.

Az OAH a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján lefolytatott engedélyezési eljárások során az engedélyezni kívánt berendezésekre vonatkozó adatokat nyilvántartásban bevezeti. Az adatok felvitelének megkönnyítésére szolgáló nyilvántartásba vételi adatlapot az OAH az engedélyesek számára a honlapján elérhetővé teszi.