ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok / Ügyintézés

Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok / Ügyintézés

Az OAH hatósági eljárásait az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény alapján, valamint a 2017. december 31-e előtt indult ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. év CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), a 2018. január 1-je után indult ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján folytatja le.

Az OAH hatósági eljárásai egyfokúak, döntéseivel szemben a 2017. december 31-e előtt indult ügyekben a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja, a 2018. január 1-je után indult ügyekben pedig az Ákr. 116. § (1) bekezdés értelmében nincs helye fellebbezésnek. A jogorvoslati jog biztosítása a jogerős vagy végleges elsőfokú döntések bírósági felülvizsgálatával valósul meg (a 2017. december 31-e előtt indult ügyekben Ket. 100. § (2) bekezdés, a 2018. január 1-je után indult ügyekben Ákr. 116. § (1) bekezdés).

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:

Az eljárásokért fizetendő illetékek mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 29. §-a állapítja meg. Az első fokú államigazgatási eljárásért 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Az igazgatási szolgáltatási díjakat az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet állapítja meg. Az egyes eljárásokra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjak összegét itt tekintheti meg.

Ügyfélfogadás rendje:

Ügyfélfogadás munkaidő alatt, 7:30 -16:00, pénteken 7:30 - 13:30-ig .