ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok / Ügyintézés

AZ OAH HATÓSÁGI ELJÁRÁSAINAK LÉNYEGES SZABÁLYAI

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok és okmányok

A 2015. évi CCXXII. törvény értelmében az OAH-hoz elektronikus ügyintézés útján lehet kérelmet előterjeszteni. A kérelemre induló eljárások elektronikus felülete az ATDR (lásd: OAH honlapján az E-ÜGYINTÉZÉS menüpontban).

Az Atomtörvény 17. § (2) bekezdésében felsorolt pontok szerinti engedélyezés, jóváhagyás kezdeményezésekor a benyújtott kérelemhez csatolni kell a jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyeket is. A szakhatósági engedélyeket az OAH szerzi be. A tartalmi követelményeket, és a szükséges mellékleteket az adott eljárásra vonatkozó jogszabály tárgyalja. Tartalmi kérdésekben eligazítást nyújtanak az útmutatók is, melyek megtalálhatóak az OAH honlapján a Jogi szabályozás, útmutatók menüpontban.

Az OAH által hivatalból indított eljárások esetében az ügyfél az eljárás megindításáról végzés útján értesül, és szükség esetén a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat.

Az OAH előre bejelentett ellenőrzéseiről egyrészt az éves ellenőrzés terv megküldésével, másrészt ellenőrzésenként külön is értesíti az ellenőrzés alá vont ügyfelet.

Felügyeleti díj, igazgatási szolgáltatási díj

A létesülő és üzemelő nukleáris létesítmény vagy üzemelő radioaktívhulladék-tároló engedélyese az Atomtörvény 19. §-a szerint az OAH-nak felügyeleti díjat köteles fizetni. A nukleáris létesítmények és az üzemelő radioaktívhulladék-tároló az éves felügyeleti díj arányos részét negyedévente fizetik meg.

Igazgatási szolgáltatási díjat a 11/2022 (XII.29.) OAH rendelet mellékletében rögzített eljárások vonatkozásában kell fizetni.

Az eljárási szabályok

Az ügyintézés általános alapvető szabályait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény írja elő.

A különös és részletes eljárási szabályokat az Atomtörvény II-IV. fejezete és az adott eljárásra vonatkozó jogszabály rögzíti. A releváns jogszabályok megtalálhatóak az OAH honlapján a Jogi szabályozás, útmutatók menüpontban.

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00-től 15:00 óráig, pénteken 9:00-től 14:00 óráig van.

Az ügyek intézését segítő útmutatók

Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás az OAH honlapjának Jogi szabályozás, útmutatók című menüpontja alatt található. A legfontosabb jogszabályok szintén elérhetőek ennél a menüpontnál.

Formanyomtatványok

Az ügyintézéshez az ügyfelek által kitöltendő formanyomtatványokat az OAH nem alkalmaz.