ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Az OAH megtartotta a Paksi Atomerőmű 15 hónapos üzemeltetési ciklusának engedélyezési eljárásához kapcsolódó közmeghallgatást

2015.06.25

Az Országos Atomenergia Hivatal törvényi kötelezettségének megfelelően közmeghallgatást tartott a „15 hónapos üzemeltetési ciklus engedélyezési eljárása a Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjain” tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan.


Az engedélyes MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részéről Czibula Mihály kiemeltprojekt-vezető ismertette a technikai részleteket. Előadásában kiemelte: „a nemzetközi tapasztalatok szerint az üzemeltetési ciklus hosszabbítása – a biztonság szinten tartása mellett – a gazdaságossági és a fenntarthatósági szempontokból kedvező”. A szakember elmondta, hogy az erőmű rendelkezésre állása, a megtermelt villamos energia mennyisége 2%-kal növekszik, a többlet villamos energiával arányosan 1%-kal csökkenthető a hazai villamosenergia-import függőség. A kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok mennyisége éves szinten közel 15-20%-kal, a kiégett fűtőelemek mennyisége éves szinten körülbelül 3%-kal csökken – hangsúlyozta Czibula Mihály.

Az OAH részéről Szepes Károly főosztályvezető-helyettes adott tájékoztatást a hatósági eljárásról, annak törvényi hátteréről, az érvényesítendő követelményekről, valamint a felülvizsgálati szempontokról. A követelmények teljesülésének ellenőrzési módjával kapcsolatban elmondta, hogy a benyújtott dokumentumok (elemzések, vizsgálati eredmények, stb.) felülvizsgálata és értékelése mellett a hivatal helyszíni ellenőrzést is tart. Ennek során a hivatal munkatársai megbizonyosodnak arról, hogy a Paksi Atomerőmű szakemberei felülvizsgálták-e a 12 hónapos üzemeltetési ciklust figyelembe vevő biztonsági elemzéseket, és azok alátámasztják-e a biztonságos üzemeltethetőséget. Azt is vizsgálják az OAH szakemberei, hogy a biztonsági funkciót ellátó berendezések állapotfenntartására előirányzott tevékenységek végrehajtása biztosítja-e a berendezések elvárt működését; igazolt-e, hogy a berendezések kiszolgálását és karbantartását, valamint az üzemzavari és baleseti folyamatok lefolyását érintő változások nem befolyásolják kedvezőtlenül a biztonságot. A hatósági ellenőrzés kiterjed arra a kérdésre is, hogy biztosított-e a keletkező radioaktív anyagok és a kiégett üzemanyag biztonságos elhelyezése, valamint hogy az üzemeltetési dokumentumokban szükséges változásokat előkészítették-e.

Hullán Szabolcs, az OAH főigazgató-helyettese az eljárás további menetéről szóló ismertetőjében felhívta a figyelmet arra, hogy a közmeghallgatásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet az OAH hirdetmény útján tesz közzé. A főigazgató-helyettes elmondta: az OAH a benyújtott dokumentumok hatósági felülvizsgálatának eredményei, továbbá az ügyfelek által a közmeghallgatást megelőzően vagy azt követően előterjesztett szempontok, felvetések mérlegelésével hozza meg döntését, mivel a közmeghallgatáson nem volt az eljárás tárgyába tartozó kérdés vagy felvetés. A döntést tartalmazó határozatba az OAH – a törvényi előírásnak megfelelően – belefoglalja a szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását is.Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója a közmeghallgatást lezáró beszédében megköszönte a részvételt, valamint sajnálatát fejezte ki, hogy a lakosság részéről nem hangzottak el kérdések és vélemények. Ennek oka elsősorban talán az volt, hogy az előadások igen részletesek voltak, valamint az, hogy az ügyben érintett hatóságok és az engedélyes iránt bizalommal van a társadalom – fűzte hozzá a főigazgató.  

A közmeghallgatáshoz kapcsolódó, lakosság számára készített összefoglalókat itt érheti el:

OAH összefoglaló

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. összefoglalóFacebook megosztás