ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

A WENRA online tartotta tavaszi plenáris ülését

2021.04.27
WENRA WENRA

2021. április 13-14. között online került sor a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének (WENRA) tavaszi plenáris ülésére. Az ülésen tárgyalták az európai uniós országok 2. tematikus szakértői felülvizsgálata (TPR) folyamatában a WENRA feladatainak részleteit, elfogadták a munkacsoportok beszámolóit, valamint a jövőbeli tagságokat illetően megállapodás született, hogy alapvetően nem kívánják bővíteni a tagok számát.


Részletesen tárgyalták a 2. TPR-folyamat speciális témája (tűzvédelem) miatti sajátosságokat, amely technikai specifikációinak megírására a Reaktorharmonizációs Munkacsoport egy al-munkacsoportot alakított. Ebben Magyarország – a kutatóreaktorokat érintő koordinációs szerepben – szintén részt vesz.

A plenáris ülés meghallgatta a WENRA munkacsoportjainak elmúlt időszakban végzett tevékenységét, majd döntött a munkacsoportok vezetői által felvetett kérdésekben és elfogadta a beszámolókat.

A WENRA tagságára vonatkozóan széleskörű megállapodás született, hogy nem kívánják bővíteni a tagok számát, kivéve néhány nagy nukleáris ország hatóságát és a nem nukleáris EU-országok hatóságait, amennyiben azok kérelmezik. Bármilyen ilyen döntést csak megfelelő elemzést követően, a jelentkező ország szükségleteinek és elvárásainak tisztázását követően fognak hozni.

Az ülés végén a résztvevők áttekintették a WENRA szempontjából fontos jövőbeli nemzetközi eseményeket. Ezek közül kiemelendő a 2021 júniusában rendezendő, Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja (ENSREG) által szervezett Stakeholders Workshop, amely a 2. TPR előkészítéséhez kapcsolódik. Továbbá meghatározták, hogy a következő plenáris ülésre 2021. november 9-10-én kerül sor.

A TPR-ról röviden:

Az Európai Unió nukleáris biztonságról szóló irányelve előírja, hogy a tagországok 2017-től kezdődően, hatévente végezzenek tematikus szakértői értékelést (TPR). A felülvizsgálat célja a tagállami szabályozás átvilágítása az adott területen, a problémák és a jó gyakorlatok azonosítása, a létesítményi üzemeltetési tapasztalatok azonosítása és megosztása, valamint az európai szakértői felülvizsgálat elvégzése és a főbb közös problémák feltárása. Az első jelentés vizsgálandó területeként a kábelek, az eltakart csővezetékek, a reaktortartály és a konténment öregedéskezelését jelölték ki. Az első felülvizsgálathoz kapcsolódó, lakosság számára készített összefoglalót itt érheti el.Facebook megosztás