ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Sikeres közmeghallgatás Kisnémediben

2016.11.11

2016. november 8-án Kisnémediben tartott közmeghallgatást az Országos Atomenergia Hivatal, amelynek témája a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló üzemeltetési engedély iránti kérelme volt. A lakossági érdeklődők mellett a környék településeinek polgármesterei is eljöttek, kérdéseket, véleményeket fogalmaztak meg: az OAH és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. mindenre részletesen válaszolt.


Először az RHK Kft. képviseletében Nős Bálint igazgató ismertette az engedélykérelem tartalmát, felhívva a figyelmet a létesítményben folyó radioaktívhulladék-kezelési tevékenységre, továbbá a hulladék átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének biztonságos megvalósíthatóságára. A biztonsági jelentés és a többi támogató dokumentum műszaki szempontból megfelelően támasztják alá azt, hogy az RHFT üzemelése során mind normál üzemállapotban, mind az esetleges üzemzavarok során a vonatkozó sugárvédelmi határértékek betarthatóak.Petőfi Gábor, az OAH főosztályvezetője elmondta, hogy a hatósági felügyeletben bekövetkezett jogszabályi változások szerint elkészített engedélykérelem a biztonsági követelmények alapján kerül felvizsgálatra. Az Országos Atomenergia Hivatal többek között azt vizsgálja, hogy teljesülnek-e az engedélykiadás feltételeként a jogszabályokban előírt biztonsági követelmények, továbbá biztosított-e a tároló létesítmény biztonságos üzemeltetése.

Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy a létesítmény 2067-ig üzemelhet ebben a formában, mindamellett, hogy tízévente felül kell vizsgálni az engedélyét, de a hatóság bármikor vizsgálhatja – és vizsgálja is – a biztonságos működés követelményeinek betartását. A tároló lezárásakor (az eddigi tervek szerint 2067-ben) újabb engedélyre lesz szükség. Felmerült a szállítási útvonal mellett élők helyzete, valamint kérdés hangzott el a környékbeli települések differenciált veszélyeztetettségére vonatkozóan.  

A közmeghallgatás végén Hullán Szabolcs, az OAH főigazgató-helyettese ismertette az eljárás további menetét.

Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója zárásként megköszönte az érdeklődést, kiemelve, hogy a hivatal számára mennyire fontos a vélemények megismerése, valamint az a lehetőség, hogy közvetlenül válaszolhassa meg a felmerülő kérdéseket. A közmeghallgatáson elhangzottak a hatósági döntést segítik, az eljárást lezáró határozatban is hasznosulnak.A közmeghallgatásról készített jegyzőkönyv, később pedig az ügyben született hatósági döntésről szóló hirdetmény megtalálható lesz Kisnémedi és Püspökszilágy községek Polgármesteri Hivatalában, az OAH honlapján (www.oah.hu) és a közigazgatási hirdetmények portálon (http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu).Facebook megosztás