ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Lezárult az OAH vizsgálata az év elején történt INES 1-es eseménnyel kapcsolatban

2019.07.23
INES1 INES1

Az Országos Atomenergia Hivatal lezárta azt a kivizsgálást, amit még a 2019. január 21-én Pécs külterületénbekövetkezett INES 1-es minősítésű rendkívüli esemény miatt indított (radioaktív sugárforrást tartalmazó mérőszonda leesett a fúrólyukba).


Az eljárás során az OAH kötelezte az Ügyfelet, hogy a rendkívüli esemény bekövetkezésének körülményeit vizsgálja meg, és a kivizsgálás eredményét tartalmazó jelentést – beleértve az esemény ismétlődésének vagy hasonló esemény bekövetkezésének megelőzését célzó javító intézkedéseket – küldje meg az OAH részére.

Az Ügyfél által benyújtott jelentést és intézkedési tervet az OAH elfogadta, és előírta az Ügyfél részére, hogy az intézkedési terv megvalósításáról 2019. év végéig küldjön beszámolót az OAH részére.

Emellett kötelezte az Ügyfelet a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzata felülvizsgálatára a kivizsgálás eredményét tartalmazó jelentés tanulságai alapján, valamint a sugárforrások kezelésére szolgáló biztonsági berendezések minőségellenőrzési eljárásainak kidolgozására, az OAH által meghatározott szempontok figyelembevételével.

Az OAH – megvizsgálva az eset körülményeit, és értékelve a potenciális és valós következményeket, az előírások megszegésének súlyát, továbbá az Ügyfél kárenyhítést segítő magatartását – az Ügyfelet pénzbírság megfizetésére kötelezte.Facebook megosztás