ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Amit az IRRS-ről tudni kell

2015.01.20

Az Országos Atomenergia Hivatal kezdeményezésére 2015 májusában a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nemzetközi szakértőkből álló delegációt küld hazánkba, hogy az atomenergia biztonságos és békés felhasználásának felügyeletét ellátó hatósági rendszert felülvizsgálják. Az OAH számára kiemelten fontos az átláthatóság és a tájékoztatás, ezért a NAÜ missziójával kapcsolatban cikksorozatot indítunk. Első írásunkban olyan lényeges információkat gyűjtöttünk össze, amelyekből kiderül, hogy miért kerül sor a felülvizsgálatra, kit vizsgálnak majd, és mi lesz az eredménye a nemzetközi csapat munkájának.


Mi kötelez bennünket a nemzetközi felülvizsgálatra?

A 2009/71/EURATOM irányelv 9. cikk (3) pont az alábbiak szerint fogalmaz: „(3) A tagállamok legalább tízévente megszervezik nemzeti rendszereik és hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságaik önellenőrzését, és nemzeti rendszereik és/vagy hatóságaik vonatkozó része tekintetében nemzetközi szakértői értékelést kérnek a nukleáris biztonság folyamatos javítása céljából.” Ennek alapján az Országos Atomenergia Hivatal 2012-ben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél kezdeményezte az Integrated Regulatory Review Service (továbbiakban: IRRS) missziót, amellyel a fenti követelmény teljesíthető.

Kit fognak vizsgálni?

Mivel a nukleáris létesítmények, a radioaktív hulladéktárolók, a radioaktív sugárforrások és a radioaktív anyagok szállítása biztonsági felügyelete terén az OAH-n kívül az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi,- és Természetvédelmi Felügyelőség is hatáskörrel rendelkezik, a felülvizsgálat kiterjed az általuk e téren folytatott hatósági tevékenységre is, beleértve az alkalmazandó követelményrendszert.

Önértékelés az értékelés előtt

A felülvizsgálat első része a NAÜ-ben kidolgozott, 12 modulba rendezett, közel 4.000 kérdés megválaszolásából, a válaszok SWOT (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) elemzéséből, majd a kapott eredmények alapján cselekvési terv kidolgozásából áll.

Mi történik májusban?

A felülvizsgálat második részét, a nemzetközi szakértői értékelést a NAÜ koordinálja az IRRS-misszió keretében. A misszióra 2015. május 11-22. között kerül sor. A nukleáris biztonság hazai hatósági rendszerét, valamint az említett cselekvési tervet a NAÜ nemzetközi szakértőiből álló 20 fős vizsgáló csoport két héten keresztül megfigyelések, interjúk, beszélgetések és dokumentáció-ellenőrzések útján vizsgálja. A felülvizsgáló csoport a tapasztalatai alapján alakítja ki véleményét a hatóság működésének megfelelőségéről. A vizsgáló csoport a NAÜ ajánlásaival hasonlítja össze a szabályozási rendszert és a hatóságok működését. A vizsgálat eredményéről a NAÜ országjelentést készít, amely az EU-s szabályok szerint nyilvános.

Hasznosulás

Az országjelentés tükröt állít és megmutatja, hogy milyen mértékben teljesíti az ország a nemzetközi nukleáris biztonsági elvárásokat. A jelentésben a felülvizsgálók kiemelik azokat a területek, amelyeken az adott ország nemzetközi összehasonlításban is példaértékűen teljesít, de rámutatnak azokra is, amelyeken a hatósági tevékenység színvonala tovább javítható. Az önértékelés és a misszió által feltárt jobbítási lehetőségek alapján akcióterv készül, melyet az érintett hatóságok végrehajtanak. Az akcióterv előrehaladásáról a NAÜ 2-3 éven belül megtartott újabb misszió keretében győződik meg.

Fontos kiemelni, hogy a felülvizsgálat összességében nem osztályzatot ad, nem mérce az egyes országok összehasonlítására. Legfőbb célja az ország nukleáris szabályozási környezetének, hatósági feltételrendszerének javítása, mindenekelőtt a biztonság fenntartása, növelése érdekében. A misszió fontos mérföldkő hazánk számára, hogy az atomenergia alkalmazását továbbra is magas színvonalon felügyelhesse.

További információért kattintson ide: http://www-ns.iaea.org/reviews/rs-reviews.aspFacebook megosztás