ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Változások az OAH egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjak szabályozásában

2016.04.05

2016. április 5-én lép hatályba az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet.


Az új rendelet hatálya az OAH-nak az atomenergia alkalmazásával összefüggő eljárásaira, a radioaktív anyagok szállításával, fuvarozásával és csomagolásával kapcsolatos engedélyezéseire, az ionizáló sugárzást létrehozó létesítményekkel, berendezésekkel, tevékenységekkel, eszköz, berendezés vagy az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz sugárvédelmi minősítésével, sugárvédelmi képzéssel, személyi dozimetriai ellenőrzéssel és a belső sugárterhelés meghatározásával kapcsolatos, kérelemre lefolytatott eljárásaira terjed ki.
Korábban az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. mellékletének VIII. szakasza, míg a radioaktív anyagok csomagolásával, illetve szállításával kapcsolatos egyes igazgatási szolgáltatási díjak mértékét a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet 3. melléklete határozta meg. Ezek a rendelkezések azonban 2016. január elején hatályukat vesztették.
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért és igazgatás jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza
A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért és igazgatás jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.Facebook megosztás