ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Kintüntetések nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából

2019.08.27
Forrás: www.kormany.hu Forrás: www.kormany.hu

Munkájának elismeréseként az OAH hat munkatársa részesült elismerésben nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából. Szepes Károly Magyar Arany Érdemkeresztet, Kulcsár Istvánné és Windisch Gábor Magyar Bronz Érdemkeresztet vehetett át, Czelba Ferenc Prométheus-díjat, Füredi Szilvia és Schüszler Beáta Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott.


Szepes Károly a hazai nukleáris ipar területén, az atomerőművek biztonságos üzemeltetése érdekében végzett közel négy évtizedes kiemelkedő, példaértékű szakmai munkásságának elismeréséért Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Szepes Károly az Országos Atomenergia Hivatal vezető-hivatali főtanácsosa gépészmérnökként, majd energetikai szakmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1979-től dolgozik az atomenergiával közvetve vagy közvetlenül kapcsolatban lévő műszaki területeken. A hatósági felügyeleti munka minden részére kiterjed tevékenysége. Részt vett a Paksi Atomerőmű Zrt. üzemeltetési engedélyének 20 évvel történő meghosszabbításában, vezette az üzemeltetésiciklus-hosszabbítását elősegítő C-15 projekt hatósági engedélyezési feladatait, valamint a teljesítménynövelés projekteket. Munkaköri feladatainak ellátását magas színvonal, lelkiismeretesség, megbízhatóság, értékelvűség és határozottság jellemzi.

Kulcsár Istvánné a humánerőforrás-gazdálkodás területén végzett közel négy évtizedes kiemelkedő és magas színvonalú szakmai pályafutása elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Kulcsár Istvánné az Országos Atomenergia Hivatal humánerőforrás szakcsoportvezetője, a munkaügyi kapcsolatok okleveles szakembere, diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának Munkaügyi Főiskolai szakán szerezte. Közel négy évtizedes szakmai tapasztalata, szakmai rálátása nagymértékben elősegítette a megalapozott és jogszerű személyügyi vezetői döntések meghozatalát. Elhivatottsága, rendszerszemléletű, átfogó tudása lehetővé tette, hogy az Országos Atomenergia Hivatal humánerőforrás utánpótlása továbbra is garantálja a nukleáris biztonsági követelmények teljesítésének magas színvonalát.

Windisch Gábor az atomenergia hazai alkalmazásának sugárvédelmi hatósági felügyeletével kapcsolatos, több mint három évtizedes magas szakmai színvonalú és eredményes munkásságának elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Windisch Gábor az Országos Atomenergia Hivatal sugárvédelmi szakcsoportvezetője, fizikus, reaktortechnikai szakmérnök, az ionizáló sugárzás és a sugárzás elleni védelem szakértője. Nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik mind az egészségügyi, mind az ipari alkalmazások sugárbiztonsága területén. Több évtizedes tapasztalata, professzionális szakmai rálátása, vezetői kvalitásai miatt jelenleg a sugárvédelmi hatósági felügyeleti tevékenység szakmai irányítását látja el.

Czelba Ferenc a sugárvédelmi hatósági tevékenység magas színvonalú ellátásáért Prometheus-díjban részesült. Czelba Ferenc közegészségügyi-járványügyi felügyelőként végzett az Orvostovábbképző Intézetben, majd környezetvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Nagy szakmai rálátással rendelkezik a sugárvédelmi hatósági munka egészére, különös tekintettel az orvosi izotóplaboratóriumok engedélyezési dokumentációinak értékelésében, elbírálásában végzett tevékenységre. Szakmai munkájával emberi kvalitásával nagyban hozzájárul a magas színvonalú szakmai munka megtartásához.

Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült Füredi Szilvia és Schüszler Beáta, akik a Helyszíni Felügyeleti Főosztály munkatársai.

Füredi Szilvia munkakörébe tartozik a hivatal szakembereinek, valamint a belföldi és külföldi szakértők, vendégek fogadásával, a Paksi Atomerőmű területére történő beléptetésével, munkafeltételeinek megteremtésével kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása. Jó koordinációs és szervező készsége, rendkívüli munkabírása és feladatvállalása nagyban hozzájárul a Paksi Kirendeltségen folyó szakmai munka sikeres teljesítéséhez.

Schüszler Beáta munkakörébe tartozik a hatósági munkát segítő különféle nyilvántartások vezetése, a Paksi Atomerőműben lévő nyomástartó berendezések gépkönyveivel kapcsolatos ellenőrzések előkészítése, az ellenőrzések támogatása, hatósági jogosító vizsgák ügyintézői feladatainak ellátása. Precíz, munkavégzése, az általa naprakészen vezetett nyilvántartások képezik alapját a nukleáris biztonság felügyeletében a felügyelői tevékenységnek.

Gratulálunk az elismerésekhez!Facebook megosztás