ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Előadást tartott az OAH elnöke a Magyar Nukleáris Társaság webináriumán

2022.02.07
Kádár Andrea Beatrix elnök Kádár Andrea Beatrix elnök

2022. február 4-én került sor a Magyar Nukleáris Társaság (MNT) I. Nukleáris Technikai Webináriumára, ahol az MNT felkérésére Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke előadást tartott az OAH átalakulásáról és aktuális feladatairól.


Az előzmények kapcsán az OAH elnöke gyors áttekintést adott azokról a jelentős feladatokról, amelyek az elmúlt években kerültek a hivatalhoz (pl. radioaktívhulladék-tárolók felügyelete, sugárvédelem, építésügyi hatósági feladatok, az új atomerőművi blokkokhoz kapcsolódó feladatok).

Az online rendezvényen Kádár Andrea Beatrix elmondta: fontos szempont volt a jogszabálymódosítás előkészítésénél, hogy az OAH hatékony működése a növekvő feladatok mellett is biztosított legyen, javuljon a hivatal munkaerőpiaci versenyképessége, továbbra is megfeleljen az európai uniós jogi kereteknek, a felmerülő kérdéseket pedig hosszú tárva rendezzék. Erre jelentett megoldást, hogy az OAH különleges jogállású szervvé alakuljon. Ez számos fontos és pozitív változást hozott a hivatal életében:

  • Az OAH felügyeletét az Országgyűlés biztosítja, törvény garantálja az OAH gazdálkodásának függetlenségét, a hivatal költségvetését tekintve az Országgyűlés alá rendelt önálló fejezeti címként szerepel. A szervezet alaplétszámát, szervezeti struktúráját az OAH elnöke határozza meg, illetve módosíthatja a rendelkezésére álló költségvetési források és a feladatok figyelembevételével.

  • A juttatások rendszere lehetővé teszi, hogy a munkaerőpiacon versenyképes és vonzó feltételeket kínáljon az OAH, csökkenjen a fluktuáció, egyúttal erősödjön a szervezet munkaerő-megtartó képessége, illetve könnyebb legyen magasan képzett munkaerőt felvenni.

  • Rendeletalkotási jogot kapott az OAH, 2022 májusától jogszabályalkotó szerv lesz. Az új feladat egyben új lehetőséget is jelent: erősíti a hatóság regulátori szerepét, gyors és hatékony szabályozóeszközt biztosít az hivatal számára.

Az OAH elnöke előadásában hangsúlyozta: a nukleáris biztonság, védettség, sugárvédelem, a biztonsági kultúra magas szinten tartása, a jövő szakemberutánpótlása érdekében az OAH fontosnak tartja, hogy a hatósági feladatok mellett innovatív tudásközpontként működjön, továbbá a maga eszközeivel teret biztosítson a tudományos eszmecserének, az eredmények megosztásának és hasznosulásának.

Az OAH jövőjét illetően Kádár Andrea Beatrix elmondta, hogy az engedélyesek felügyeletének folyamatos feladatai mellett rövid- és középtávon meghatározó lesz az új atomerőművi blokkok létesítésének engedélyezéséhez és ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok ellátása, illetve hosszútávon megjelenik a Paksi Atomerőmű leszerelése, illetve az új blokkok üzemeltetésének felügyelete, illetve a kiégett fűtőelemek végleges elhelyezése.Facebook megosztás