ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Társhatósági egyeztetés az önértékelésről

2014.02.14
Társhatósági egyeztetés az OAH-nál Társhatósági egyeztetés az OAH-nál

2014. február 7-én került sor arra a megbeszélésre, amelynek témája a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlása alapján az Európai Unió által kötelezővé tett, nukleáris biztonsági hatóságokra vonatkozó önértékelés hazai megvalósítása volt. A közel másfél évig tartó folyamat részleteiről Petőfi Gábor, az OAH főosztályvezetője és Nyisztor Dániel projektvezető adott tájékoztatást a projektben részt vevő társhatóságok szakértőinek, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársának.


Az Európai Unió számára kiemelten fontos, hogy a tagállamok nukleáris biztonsági hatóságai magas színvonalú munkát végezzenek, a nemzetközi előírásoknak megfelelően, átláthatóan és hatékonyan működjenek. Éppen ezért a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlása alapján az EU kötelezővé tette, hogy ezek a hatóságok 10 évente tartsanak önértékelést. Ennek eredményét, valamint a teljes hazai hatósági rendszert a NAÜ szakértőiből álló csoport felülvizsgálja, majd a vizsgálat eredményét egy jelentésben foglalja össze .

Az EU nukleáris biztonságról szóló irányelve (2009/71 EURATOM) szerinti önértékelés a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által kidolgozott, közel 4000 elemből álló kérdéslista megválaszolásából, a válaszok elemzéséből, majd a kapott eredmények alapján cselekvési terv kidolgozásából áll. A kérdések a hatósági tevékenységekre, folyamatokra vonatkoznak. Górcső alá veszik többek között az engedélyezési eljárásokat, az ellenőrzések tervezését és végrehajtását, valamint az érvényesítéshez kapcsolódó szabályozást és gyakorlatot.

Az önértékelést nemzetközi szakértői vizsgálat és értékelés követi, amelyet az IRRS (Integrated Regulatory Review Service) misszió keretében 2015 májusában hazánkba érkező, NAÜ szakértőkből álló delegáció végez. Ennek során azt is áttekintik a szakemberek, hogy az érintett hatóságok objektíven, a nemzetközi elvárások szerint, megfelelő szakmai felkészültséggel és függetlenséggel végzik-e munkájukat.

Magyarországon a nukleáris létesítmények, a radioaktív források és a radioaktív anyagok szállítása biztonságának felügyelete terén az OAH-n kívül más hatóságok is hatáskörrel rendelkeznek. A NAÜ által összeállított kérdések alapján a nemzeti fejlesztési miniszter az OAH társhatóságai közül az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatalát és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget kérte fel a projektben történő részvételre.

A február 7-i egyeztetésen Nyisztor Dániel a technikai részletekről szólva elmondta: a projektet Magyarországon az OAH fogja össze, a hivatal összegzi a kérdésekre adott válaszokat és továbbítja a NAÜ-nek. Petőfi Gábor kiemelte: fontos, hogy a határidőket tartva, magas színvonalon hajtsuk végre a feladatot, az OAH mindenben támogatja a projektben részt vevő társhatóságokat.  Az értékelés egyik eredménye az a cselekvési terv, amely konkrét fejlesztési javaslatokat határoz majd meg az érintett területeken, hozzájárulva a hazai hatósági tevékenységek és folyamatok javításához.Facebook megosztás