ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Sajtóközlemény az Atomenergia Koordinációs Tanács megalakulásáról

2004.02.12


Megtartotta alakuló ülését Budapesten az Atomenergia Koordinációs Tanács, az atomenergiáról szóló törvény 2003. nyári módosítása alapján a Kormány által létrehozott új testület. Tagjai az Országos Atomenergia Hivatalt (OAH) felügyelő miniszter (jelenleg a belügyminiszter), a belügyminiszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a honvédelmi miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő miniszter, továbbá a Magyar Bányászati Hivatal elnöke által kijelölt egy-egy vezető tisztviselő, elnöke az OAH főigazgatója. A Tanács feladata, hogy összehangolja az atomenergia alkalmazásának biztonságával, a nukleáris- és sugárbiztonsággal összefüggő tevékenységeket, amelyek különböző minisztériumok és országos hatáskörű szervek hatáskörébe tartoznak, figyelemmel kísérje a területre vonatkozó jogszabályok érvényesítését és a hatósági hatáskörök gyakorlását, megvitassa a biztonsággal kapcsolatos hatósági rendszerrel, a nukleáris biztonsággal és sugárvédelemmel kapcsolatos országos és nemzetközi jelentőségű ügyeket. Az alakuló ülésen a Tanács megvitatta ügyrendjének tervezetét, amelyet az elhangzott javaslatokkal elfogadott és jóváhagyásra az OAH-t felügyelő miniszter elé terjeszt. A 2004. évi munkaterv, amelyet kiegészítésekkel szintén elfogadott a Tanács, egy tavaszi és egy őszi ülést foglal magába. A megtárgyalandó témák között az atomenergia alkalmazásának 2003. évi biztonságáról a Kormány és az Országgyűlés számára készítendő jelentés tervezete, a Paksi Atomerőműben tavaly április 10-én bekövetkezett súlyos üzemzavar felszámolásának helyzete és az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos, az atomenergia alkalmazásának területén jelentkező első tapasztalatok is szerepelnek. Budapest, 2004. február 10. Dr. Rónaky József az Atomenergia Koordinációs Tanács elnökeFacebook megosztás