ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY AZ ATOMENERGIA KOORDINÁCIÓS TANÁCS TAVASZI ÜLÉSÉRŐL

2004.04.27


Az atomenergiáról szóló törvény alapján létrehozott Atomenergia Koordinációs Tanács április 27-én megtartotta tavaszi ülését. A testület tagja az Országos Atomenergia Hivatalt (OAH) felügyelő miniszter (jelenleg a belügyminiszter), a belügyminiszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a honvédelmi miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő miniszter, továbbá a Magyar Bányászati Hivatal elnöke által kijelölt egy-egy vezető tisztségviselő. A Tanács elnöke az OAH főigazgatója. A Tanács feladata, hogy összehangolja az atomenergia alkalmazásának biztonságával, a nukleáris- és sugárbiztonsággal összefüggő tevékenységeket, amelyek különböző minisztériumok és országos hatáskörű szervek hatáskörébe tartoznak, figyelemmel kísérje a területre vonatkozó jogszabályok érvényesítését és a hatósági hatáskörök gyakorlását, megvitassa a biztonsággal kapcsolatos hatósági rendszerrel, a nukleáris biztonsággal és sugárvédelemmel kapcsolatos országos és nemzetközi jelentőségű ügyeket. Feladatkörének megfelelően a Tanács megvitatta az atomenergia elmúlt évi hazai alkalmazásának biztonságáról a Kormány és az Országgyűlés számára készülő beszámoló tervezetét, amelyet jóváhagyott az ülésen előterjesztett rövid kiegészítéssel együtt. A Tanács megtárgyalta a Nukleáris Biztonsági Egyezmény tagállamai harmadik felülvizsgálati konferenciája számára a 2001 és 2003 közötti helyzetről készülő magyar Nemzeti Jelentés tervezetét is. A tervezet kiegészítésére, módosítására javaslat nem hangzott el, így a Tanács tudomásul vette, hogy azt változatlan formában bocsássák kormányzati egyeztetésre. A Tanács tagjai tájékoztatót hallgattak meg a paksi atomerőműben tavaly április 10-én bekövetkezett súlyos üzemzavar felszámolásának helyzetéről és az ahhoz kapcsolódó kérdésekről, valamint a nukleáris létesítmények biztonsági követelményeit és annak hatósági felügyeletét szabályozó kormányrendelet tervezett módosításáról. A rendelet és a mellékleteit képező Nukleáris Biztonsági Szabályzatok ötévente esedékes átdolgozása során az üzemzavar tapasztalatai alapján szükségessé vált kiegészítő követelményeket is beépítik a jogszabályba. Budapest, 2004. április 27. Dr. Rónaky József az Atomenergia Koordinációs Tanács elnökeFacebook megosztás